Економіка підприємства - задачі

 
 

Економіка підприємства - задачі

Задачі та їх рішенняЗадача 1. Оцінка економічних меж діяльності підприємства 

 

Дирекція підприємства, що випускає продукцію К, бажає отримати оцінку економічних меж діяльності свого підприємства у плановому періоді. Інформація для розрахунків:

-    середній обсяг випуску продукції К - 10000 штук;

-    ціна одиниці продукції -560 грн;

-    постійні витрати 1250000 грн;

-    змінні витрати на одиницю продукції - 290 грн;

-    капітал підприємства - 1500000 грн;

-    амортизаційні відрахування становлять 10% від суми постійних витрат;

-    середньогалузева норма рентабельності капіталу-21%; ставка податку на прибуток - 25%.

 

 

Розв’язок

 

Для оцінки економічних меж діяльності підприємства потрібно розрахувати точку беззбитковості, точку мінімального рівня рентабельності та точку ліквідації.

Точка беззбитковості – це обсяг реалізації (виробництва) продукції, при якому сума доходів підприємства дорівнює сумі його поточних витрат. На основі цього визначення точка беззбитковості визначається за формулою:

 

,

 

де

Ц

- ціна реалізації одиниці продукції;

 

Впост

- витрати умовно-постійні;

 

Взмін

- витрати змінні на одиницю продукції.

 

    Відповідно до умови задачі точка беззбитковості буде становити:

 

 

Точка мінімального рівня рентабельності – це обсяг реалізації (виробництва) продукції, який забезпечує отримання підприємством доходу для покриття його поточних витрат та утворення прибутку, що після очищення від податкових зобов’язань задовольняє власника підприємства щодо мінімального рівня рентабельності на вкладений капітал.

 

 

 

де

К

- обсяг капіталу, який вкладений власником у підприємство;

 

МРР

- мінімальний рівень рентабельності, представлений у виді  коефіцієнта;

 

С пп

- ставка податку на прибуток.

 

Точка мінімального рівня рентабельності визначається таким чином:

 

 

 

 

Точка ліквідації – це обсяг реалізації (виробництва) продукції, при якому сума отриманого підприємством доходу, дорівнює сумі постійних витрат. На основі цього точка ліквідації визначається за такими алгоритмами:

,

 

де

Впост

- постійні витрати;

 

ЧВР

- виручка від реалізації без податку на додану вартість;

 

  А

- сума амортизаційних відрахувань.

 

 

Точка ліквідації дорівнює:

 

 

 

Запас фінансової міцності (Кфм)– це відносний показник, який характеризує на скільки відсотків обсяг фактичної реалізації випуску продукції більше за точку беззбитковості

 

,

 

де

Вф – фактичний обсяг випуску (реалізації) продукції.

 

Отже, запас фінансової міцності складе:

 

 

 

Висновок:

Для досягнення підприємством беззбитковості йому потрібно реалізувати продукцію в кількості 4630 шт. на загальну суму 2592800 грн., для досягнення мінімального рівня рентабельності підприємство повинне реалізувати продукцію в кількості 6185 шт. на суму 3463600 грн., для досягнення умов ліквідації підприємству потрібно реалізувати продукцію в кількості 4167 шт. на суму 3463600грн.

 

Задача 2. Визначення та діагностика вартісних показників виробництва  

 

За показниками фінансово-економічної звітності ЗАТ «Текстиль» за два роки визначити обсяги і структуру товарної та чистої продукції підприємства. Проаналізувати динаміку обсягів та структури товарної й чистої продукції підприємства. Зробити відповідні висновки.

Таблиця 1

Показники

1-й рік

2-й рік

Випуск тканини у натуральному вимірі, тис. метрів:

 

 

Продукція А

940

955

Продукція Б

420

450

Продукція В

760

710

Відпускні ціни, грн.:

 

 

Продукція А

30

32

Продукція Б

45

47

Продукція В

25

28

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва для подальшої реалізації, тис. грн.

3900

3800

Виробничі послуги, тис. грн.

5600

6000

Вартість сировини та матеріалів, використаних на виробництво річного обсягу продукції

 

 

Продукція А

11000

11500

Продукція Б

7500

8200

Продукція В

6500

6800

Інші матеріальні та прирівняні до них витрати, тис. грн.

12000

14000

Амортизація, тис. грн.

2300

2880

 

Розв’язок 

Товарна продукція характеризує обсяг виробленої та готової до реалізації продукції, робіт і послуг, виконаних для інших підприємств.

В узагальненому виді обсяг товарної продукції визначається за формулою:

 

де

ГП 

– готова продукція;

 

ВНФ 

– напівфабрикати, що реалізуються на сторону (іншим підприємствам);

 

ВППХ 

–  роботи промислового характеру, що виконуються для інших підприємств, своїх підрозділів;

 

ВКР 

– вартість капітального та поточного ремонту;

 

ВП 

– вартість обробки продукції з давальницької сировини.

 

Для визначення товарної продукції потрібно визначити готову продукцію кожного з видів та загальну готову продукцію.

Готова продукція – продукція, яка повністю пройшла виробничий цикл, укомплектована, відповідає вимогам стандартів чи технічним вимогам, має супровідні документи, які підтверджують її якість, здана на склад підприємства та готова до реалізації.

 

де

Q 

– випуск тканини;

 

Ц 

– ціна.

 

1-й рік:

 

 

 

 

Визначаємо товарну продукцію, виходячи з умов задачі:

 

2-й рік:

 

 

 

 

Визначаємо товарну продукцію, виходячи з умов задачі:

 

Чиста продукція підприємства характеризує додаткову (нову) вартість, що створена на даному підприємстві за певний (плановий) період.

 

де

МВ 

– матеріальні витрати;

 

А 

– нарахована амортизація від вартості основних фондів на їх ремонт і повне відновлення;

 

Вс 

– вартість сировини та матеріалів.

 

1-й рік:

Щоб знайти вартість сировини та матеріалів, потрібно вирахувати загальну суму вартості сировини та матеріалів всіх видів продукції:

 

Визначаємо чисту продукцію:

 

2-й рік:

Щоб знайти вартість сировини та матеріалів, потрібно вирахувати загальну суму вартості сировини та матеріалів всіх видів продукції:

 

Визначаємо чисту продукцію:

 

Задача 3. Визначення та аналіз динаміки вартісних показників  виробництва та реалізації продукції підприємства

 

За показниками фінансово-економічної звітності товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМПОСТАЧ» за два роки визначити обсяги товарної, валової та реалізованої продукції підприємства. Проаналізувати динаміку вартісних показ­ників виробництва та реалізації продукції. Зробити відповідні висновки.

 

Таблиця 1

Вартісні показники операційної діяльності підприємства

Показники

1-й рік

2-й рік

Випуск продукції у натуральному вимірі:

 

 

Продукція А

640

655

Продукція Б

420

510

Відпускні ціни на продукцію, грн. :       

 

 

Продукція А

350

355

Продукція Б

240

260

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва для подальшої реалізації іншим юридичним особам, тис. грн.

390

300

Виручка від надання транспортних послуг, тис. грн.

560

600

Обсяг незавершеного виробництва, тис. грн.:

 

 

на початок періоду

150

90

на кінець періоду

90

80

Залишки    готової   нереалізованої   продукції    на   складах підприємства, тис. грн. :

 

 

На початок періоду: 

 

 

                                                                   Продукція А

12

15

                                                                   Продукція Б

20

24

На кінець періоду:

 

 

                                                                  Продукція А

18

21

                                                                  Продукція Б

15

18

 


Розв’язок

 

Товарна продукція характеризує обсяг виробленої та готової до реалізації продукції, робіт і послуг, виконаних для інших підприємств.

В узагальненому виді обсяг товарної продукції визначається за формулою:

 

де

ГП 

– готова продукція;

 

ВНФ 

– напівфабрикати, що реалізуються на сторону (іншим підприємствам);

 

ВППХ 

– роботи промислового характеру, що виконуються для інших підприємств, своїх підрозділів;

 

ВКР 

– вартість капітального та поточного ремонту;

 

ВП 

– вартість обробки продукції з давальницької сировини.

 

Для визначення обсягу товарної продукції необхідно розрахувати готову продукцію:

 

Відповідно, готова продукція складає:

1-й рік

2-й рік

 

 

 

 

 

ГП= 232525+13260=365125 грн.

Таким чином, обсяг товарної продукції становить:

1 рік:

 

2 рік:

 

Валова продукція характеризує загальний обсяг вироб­ництва, тобто обсяг виготовленої продукції, робіт, послуг, виконаних на підприємстві за певний (плановий) період у незмінних (порівняльних) цінах.

Обсяг валової продукції розраховується за формулою:

 

  

 

де

rЗ нв

 – зміна залишків незавершеного виробництва.

 

Випливаючи з цього, обсяг валової продукції дорівнює:

1 рік:

 

2 рік:

 

 

Реалізована продукція це товарна продукція, яку фак­тично відвантажено й оплачено споживачем продукції підприємства за певний фактичний (плановий) період.

Обсяг реалізації продукції розраховується за формулою:

,

де

rЗг .пр.   

зміна залишків готової продукції;

 

rДЗ 

зміна дебіторської заборгованості підприємству по продукції, яку відвантажено раніше (в умові відсутня);

 

Обсяг реалізованої продукції становить:

1 рік:

 

 

2 рік:

 

 

Таблиця 1

Динаміки вартісних показників виробництва та реалізації  продукції підприємства

 

Показники

Обсяг діяльності,грн.

Абсолютне відхилення, грн.

Темп росту, %

1-й рік

2-й рік

Готова продукція, у тому числі:

324800

365125

40325

112,4

Продукція А

224000

232525

8525

103,8

Продукція Б

100800

132600

31800

131,5

Товарна продукція

1274800

1265125

-9675

99,2

Валова продукція

1214800

1255125

40325

103,3

Реалізована продукція

1275800

1265125

-10675

99,2

 

Висновки:

У другому році порівняно з першим обсяг товарної продукції зменшився на 0,76%.

У другому році порівняно з першим обсяг валової продукції зріс на 3,32%.

У другому році порівняно з першим обсяг реалізованої продукції зменшився на 0,84%.

 

Задача 4. Розрахунок рівня виконання планового завдання виробництва продукції щодо обсягу та асортименті

 

Розрахувати виконання прогнозного завдання щодо виробництва готової продукції за асортиментом та обсягом.  Оцінити втрати  (або додаткові надходження) від зміни асортименту готової продукції підприємства.

Таблиця 1

 

Виріб

Обсяг виробництва готової продукції,

тис. шт.

Ціна одиниці виробу, грн.

 

прогноз

факт

А

280

305

10

Б

635

628

60

В

165

127

80

Г

90

98

30

Д

30

5

 

Розв’язок 

 

Для оцінки рівня виконання планового завдання за обсягом використовуємо наступну формулу:

 

=  = 95,04%,

 

де

вир 

% виконання плану за обсягом,%;

 

В ф 

– обсяг виробництва готової продукції фактичний, грн.;

 

В пл 

– обсяг виробництва готової продукції плановий, грн.

 

            Для оцінки рівня виконання планового завдання за асортиментом використовуємо наступну формулу:

 

=  = 93,91%, де

 

де

ас 

– % виконання плану за асортиментом ,%;

 

Вф.ас. 

– обсяг виробництва готової продукції фактичне в межах планового завдання, грн.;

 

Впл 

– обсяг виробництва готової продукції плановий, грн.

Усі інші розрахунки  наведемо в таблиці 2:

Таблиця 2

Виріб

 

Обсяг виробництва, тис. шт.

Ціна одиниці виробу, грн.

 

Обсяг виробництва , грн.

 

Втрати або додаткові надходження підприємства, грн.

план

факт

план

факт

фактично в межах плану

А

280

305

10

2800

3050

2800

250

Б

635

628

60

38100

37680

37680

–420

В

165

127

80

13200

10160

10160

–3040

Г

90

98

30

2700

2940

2700

240

Д

30

5

0

150

0

150

Разом

 

 

 

56800

53980

53340

–2820

 

Таким чином, підприємство не виконало план як за обсягом (на 4,96%), так і за асортиментом (на 6,09%), що призвело до недоотримання доходів у сумі 2820 грн. Така ситуація була обумовлена не виконанням плану за виробами  В та Б.

 

 

? Задача 5. Обґрунтування необхідного обсягу виробництва продукції підприємства

 

У звітному році підприємство реалізувало 200 тис. виробів, при цьому залишки готової продукції на кінець цього року очікуються в розмірі  6 тис. виробів.

Визначити необхідний обсяг виробництва продукції у плановому році, якщо очікується зростання обсягів реалізації на 10%, норма запасів готової продукції  становить  13 днів реалізації. Підприємство працює 260 днів.

 

Розв’язок

 

Обсяг реалізації планового періоду - Рпл -  визначається шляхом множення фактичних обсягів реалізації – Рф на заплановані темпи їх зростання - Тр:

 

Норматив запасів – Нз - готової продукції  розраховується за наступною формулою:

 

Плановий обсяг виробництва для забезпечення запланованих обсягів реалізації визначається через балансовий взаємозв’язок :

к ,  

де

Зп

– запаси готової продукції на початок планового року;

 

Впл

– планові обсяги виробництва продукції;

 

Рпл

– планові обсяги реалізації продукції;

 

Зк

– заплановані запаси готової продукції у межах нормативу.

 

Плановий обсяг виробництва дорівнює - 220 + 11 – 6 = 225 тис. шт.

 

Висновок:

Для забезпечення запланованих обсягів реалізації та дотримання запасів готової продукції у межах нормативу необхідно виготовити 225тис. одиниць продукції.Создан 12 янв 2011  Комментарии       
Всего 5, последний 5 лет назад
--- 20 сен 2011 ответить
что за херня! Формул е видно, графиков тоже
--- 23 сен 2012 ответить
навіть спеціаліст не зрозуміє цього, ви ще хочете щоб це було зрозуміле нам, з
kidsfun 18 мар 2013 ответить
Що нам давалось все тут
ааа 15 янв 2014 ответить
мне все понятно, наш преподаватель в сотню раз хуже обьясняет
irunka201021 04 мар 2014 ответить
визначити показники технічної оснащеності (фондоозброєність і механоозброєність) а також електроозброєність праці, якщо середньорічна вартість основних фондів 6780,0 тис. грн., в тому числі робочі машини і устаткування 4600,0 тис. грн. середньостаткова чисельність персоналу 1260 чол. річна потреба в електороенергії 2150480квт/год.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником