КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: "КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА" НА ТЕМУ: Формування асортименту товарів для дітей»

 
 

КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: "КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА" НА ТЕМУ: Формування асортименту товарів для дітей»

КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: "КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА" НА ТЕМУ: Формування асортименту товарів для дітей»Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

 

               Кафедра торговельного підприємництва 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

                З дисципліни:

        "Комерційна діяльність підприємства"

                                        на тему:

            «Формування асортименту товарів для дітей»

 

                                        Роботу виконано за матеріалами:

 ВАТ "Універмаг «Дитячий Світ»" відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Студентка   4 курсу, 10-с групи

                                     Заочної скороченої форми навчання

                                     Товарознавчого факультету

                                     Спеціальність 030510

                                     «Управління товарними системами

                                      та мерчандайзинг»

                                      Барановська Олена Юріївна

                                      Науковий керівник:   доцент

                                      кафедри торговельного

                                      підприємництва   Ільченко Н.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010 

 

      Зміст

Вступ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

1.      Сутність та особливості формування асортименту товарів для дітей.  - - - -   6

2.      Фактори впливу на формування асортименту товарів торговельного     підприємства. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16  

3.      Аналіз структури асортименту товарів у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»».- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

4.      Оцінка ефективності продажу товарів у  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»».  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31

5.      Шляхи вдосконалення продажу асортименту товарів ВАТ«Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»».  - - - - - - - - -  39

Додатки. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42

Висновки.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  53

Використані джерела.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вступ

 

 Об'єктом дослідження даної роботи є ВАТ „Універмаг «Дитячий Світ»" відділ «Товари для немовлят (0-3 років)». Досліджуване підприємство ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» знаходиться у м. Київ, вул. Малишка, 3 (біля станції м. Дарниця).

Актуальність даної теми полягає у тому, що дитячі товари - це ті товари, попит на який росте прямо пропорційно збільшенню росту народжуваності. А оскільки політика Української держави спрямована на подальше збільшення народжуваності в країні, і питанням дитинства приділяється багато уваги, аналітики прогнозують ринку дитячих товарів перспективний розвиток. Але поряд із прекрасними перспективами, ринок дитячих товарів відрізняється найжорстокішою конкуренцією. Щоб вистояти в умовах конкуренції й дістати максимальний прибуток, необхідно враховувати основні особливості продажів на ринку дитячих товарів. Особливість продажу товарів, послідовність проведення окремих операцій залежить від складності асортименту товарів які продаються, характеру попиту покупців, форм продажу, які використовуються.

Діти-немовлята і діти ясельного віку є особливою групою користувачів дитячих виробів. Ця особливість полягає у тому, що вимоги і ступінь їхнього задоволення формують не самі споживачі, а дорослі – батьки або няні шляхом спостереження за реакцією дітей на пропоновані предмети одягу та речі особистої гігієни.

Предметом дослідження є представлений асортимент товарів для немовлят та дітей до трьох років, а також факторів, що впливають на його формування у ВАТ „Універмаг «Дитячий Світ»" відділі «Товари для немовлят (0-3 років)».  

Метою дослідження є оцінка ефективності продажу досліджуваної групи товарів, а також забезпечення рентабельності та прибутковості досліджуваного підприємства.

Заходи, які вживаються для забезпечення якості дитячих виробів, є актуальними і потребують системного вирішення. Для запобігання появи на ринку продукції, небезпечної для здоров’я дітей, здійснюють обов’язкову сертифікацію дитячих виробів, а в зарубіжній практиці широкого розповсюдження набув екологічний стандарт ЕКО ТЕХ 100.

 Формування торго­вого асортименту в ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»»  спрямовано на найбільш повне задо­волення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і культури споживання дитячих товарів.

Процес формування асортименту товарів тісно пов'язаний зі споживчим попитом. У процесі формування асортименту товарів здійснюють підбір товарів за різними ознаками. При цьому враховують дію багатьох факторів.

Асортиментна політика універмагу - це цілеспрямована діяльність у сфері товарного забезпечення даного ринку, що базується на довготерміновому плануванні та регулюванні, спрямо­вана на задоволення попиту споживачів із урахуванням оптимізації номенклатури товарів та забезпечення рентабельності усієї діяльності даного підприємства.

Асортиментна політика універмагу передбачає організацію продажу збалансованого асортименту товарів, який в раціональних співвідношеннях поєднує товари різних товарних груп залежно від потреб і враховує рентабельність торговельної діяльності. При цьому прибутковість торгівлі досягається як за рахунок скорочення, так і розширення товарного асортименту.

У практичній роботі підприємства широко використовується групування наявних у продажу товарів за функціональною ознакою — комплексністю попиту покупців. До скла­ду комплексів входять товари різних товарних груп, призначених для комплексного задоволення попиту на дитячі товари. Групування асортименту в споживчі комплекси покладено в основу спеціалізації даної  секції універмагіу та формування її товарного асортименту.

Проаналізуємо співвідношення ролей всіх категорій, які є у відділі, якиі ми розглядаємо, наскільки наш асортимент збалансований по ширині. У кожної категорії своя роль в асортименті. Особливу увагу необхідно приділяти організації постійних мікрокомплексів, їх кількість і найменування визначають спеціалі­зацією споживчих комплексів, розмірами торгової площі магазину, структурою товарообороту.

Під час формування асортименту використовують оперативну інформацію про продаж конкретних товарів. Це допома­гає своєчасно доставляти потрібні товари, перерозподіляти товарні ресурси між пунктами продажу, впроваджувати відповідні заходи у постачальників.

Особливості формування асортименту товарів в універмагах. Універмаг розглядають як сукупність спеціалізованих підприємств. За рахунок цього усуваються такі явища як вплив сезонних коливань, необхідність підвищення радіусу обслу­говування. Широта асортименту товарів універмагу залежить від району обслуговування та величини магазину.

Для успішного виконання основного завдання — продажу товарів — магазин здійснює широку торговельно-оперативну діяльність, яка скла­дається з окремих взаємопов'язаних процесів.

Методи продажу дитячих товарів, що використовуються в ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» є самообслуговування, з використанням різноманітних видів торгових меблів та обладнання, а також поєднання з іншими методами продажу, такими як: з  відкритою викладкою,  за зразками та на замовлення. Дослідимо умови їх застосування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сутність та особливості формування асортименту товарів для дітей по ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)».

Діти-немовлята і діти ясельного віку є особливою групою користувачів дитячих виробів. Ця особливість полягає у тому, що вимоги і ступінь їхнього задоволення формують не самі споживачі, а дорослі – батьки або няні шляхом спостереження за реакцією дітей на пропоновані предмети одягу та речі особистої гігієни.

Досліджуване підприємство ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» знаходиться у м. Київ, вул. Малишка, 3 (біля станції м. Дарниця). Кількість працівників -  440 чоловік (фотографії  відділу "Товари для немовлят (0-3років)" підприємства представлені в Додатку 1 ).

Високі показники господарсько-фінансової діяльності та культура тор­говельного обслуговування населення на підприємстві роздрібної торгівлі ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»»  залежать  від постійної наявності в продажу широкого і стійкого асорти­менту товарів.

Спеціалізація виробників з випуску цих видів товарів, яка дає їм можливість розширювати асортимент, поліпшувати якість, удосконалю­вати технологію виробництва, значно скорочувати термін освоєння та се­рійного випуску більш конкурентоспроможних нових товарів, разом з тим призводить до звуження асортименту товарів, що випускаються. Виникає потреба у їх підсортуванні на оптових складах та в роздрібній торгівлі, де мають бути представлені товари різних промислових підприємств вітчизняного та закордонного виробництва.

Процес добору і визначення номенклатури товарів за різними ознака­ми, спрямований на задоволення попиту населення і забезпечення високої прибутковості роботи підприємства, називається формуванням асортименту.

Формування асортименту - це цілеспрямована діяльність торговельного підприємства з підбору, забезпечення та підтримки груп, видів та різновидів товарів відповідно до суспільно необхідних потреб, споживчого попиту.

Для забезпечення оптимальних умов під час фрмування асортименту, досліджуване підприємство дотримується встановленого асортиментного профілю, який предбачає продаж товарів для немовлят віком від 0 до 3 років. також важливими умовами є оновлення та розширення асортименту пропонованих товарів, при чому враховується зміна попиту населення; дотримання стабільності асортименту та проведення періодичних змін його по сезонах. Це все спрямоване на зростання товарообігу і рентабельності досліджуваного підприємства.

Одним із важливих умов торгівлі є постійна наявність та широкий вибір товарів у продажу. Вико­нання цієї умови значною мірою досягається планомірним формуван­ням товарного асортименту магазину. Формування дитячого товарного асорти­менту - велика та відповідальна робота, від якої залежить задово­лення споживчого попиту та результати торговельної діяльності. Від правильної побудови асортименту товарів у магазинах залежить рівень організації торгівлі та сервісу, ступінь насиченості товарної маси, показники фінансово-економічної діяльності суб'єкта підприєм­ництва (обсяг та структура товароообороту, прибуток та рентабель­ність).

Стійкість товарного асортименту досягається за рахунок поступового видалення менш перспективних груп товарів товарів, які мають найменшу обертаємість.   

Перелік товарів, які реалізуються в ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»», називається торговим асортиментом цього підприємства.  Формування торго­вого асортименту спрямовано на найбільш повне задо­волення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і культури споживання товарів для дітей.

Формування дитячого та взагалі товарного асортименту має не тільки економічне, але й соціальне значення - можливість задовольнити попит кінцевих споживачів (а саме дітей та їх батьків) у  товарах, життєво необхідних для людини та її дозвілля.

Асортиментна політика ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» має на меті створити максимально широкі можливості вибору товарів у магазині з урахуванням мінімізації витрат часу покупців на купівлю за високої ефективності торговельної діяльності. Широка номенклатура товарів, які надходять для реалізації у відділі, їх постійне оновлення усклад­нюють контроль асортименту за моделями, фасонами, а наявність роздрібної торгівлі не дозволяє здійснювати досить ефективне управління ним. Тому використовують певні розроблені стратегії в асортиментній політиці.

Кінцевою метою асортиментної політики є отримання прибутку та за­безпечення високої ефективності роботи  під­приємства, що досягається за рахунок максимально відповідності обсягів продажу і виробництва товарів купівель­ному попиту.

В основу формування асортименту покладено стратегію макси­мального його розширення і поглиблення,за рахунок чого вона потребує значно більших фінансових ресурсів, але дозволяє запропонувати покупцям дуже широ­кий асортимент товарів, які можна придбати тільки в цьому відділі універмагу.

Асортиментна політика ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»», передбачає організацію продажу збалансованого асортименту товарів, який в раціональних співвідношеннях поєднує товари різних товарних груп залежно від потреб ринку і враховує рентабельність торговельної діяльності. При цьому прибутковість торгівлі може бути досягнута як за рахунок скорочення, так і розширення товарного асортименту.

Товарний асортимент - це асортимент товарів, представлений у торговельному залі і підлягає продажу безпосередньо споживачу, який знаходиться у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»».

Процес перетворення виробничого асортименту у товарний здійснюється переважно на підприємствах оптової торгівлі. У першу чергу це стосується товарів складного асортименту, яким і є асортимент товарів для дітей. Процес перетворення виробничого асортименту у товарний здійснюється безпосередньо в універмазі.

Процес формування асортименту товарів для дітей у роздрібній торго­влі тісно пов'язаний зі споживчим попитом .

Твердосформований - це попит має вигляд прямої вимоги, що не допускає заміну необхідного товару на інший однорідний товар (наприклад, одяг марки "Татошка", коляски "Peg Perego", ліжечка "Соня" та ін.).

Спостерігається під час покупки товарів із урахуванням суворо технічних вимог, стандартів. Задоволення такого попиту вимагає наявності у продажу стійкого асортименту товарів.

На практиці у більшості товарів не може існувати абсолютно стійкого асортименту. Не є виключенням і асортимент  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»», в якому за останній час все більше з'явля­ються імпортні нові товари.

Альтернативний - це попит, який формується у процесі вибору товарів, ознайомлення із пропонованим асортиментом товарів.

Наприклад, покупець хоче купити повзуни. У цьому випадку, як правило, точно відомий тільки вік дитини, зріст або розмір на який необхідно повзуни  і їх орієнтовна ціна. Щодо інших показників - моделі, фасону, кольору, то вони можуть коливатись у певних межах. Попит по цих показниках формується у процесі вибору.

Основою задоволення альтернативного иопигу є взаємозамін­ність товарів. Це важливий фактор формування асортименту товарів у магазинах. Взаємозамінність дозволяє скоротити кількість необхідних різновидів товарів,що пропонуються, і водночас найбільш повно задовольнити попит на ці товари. Це залежить від продавців (вміла пропо­зиція взаємозамінних товарів) та комерційних працівників (виявлення взаємозамінності, формування асортименту дитячих товарів, організація товаропостачання і продаж товарів з її врахуванням). Такий попит допускає заміну товарів після ознайомлення з повним.

При альтернативному попиті покупець спочатку визначає тільки деякі вихідні ознаки товарів (наприклад, кофточка дитяча бавовняна, пляшечка для годування, соска для пляшечки). До попередньо обумовлених ознак належить також гранична ціна, яку може сплатити потенційний споживач. Для таких товарів як головні убори, взуття, трикотаж вихідними ознаками майбутньої покупки є також розмір, зріст, повнота.

Так як дитячі товари є товарами складного асортименту, отже також користуються альтернативним попитом. Тому взаємозаміняються однорідні това­ри та регулярно оновлюється асортимент. Використовуючи можливості альтернативного попиту, задовольняються потреби переважної маси покупців, навіть якщо у відділі присутній не дуже широкий асортимент товарів. Як відомо, мати повний асортимент, наприклад, дитячого одягу, іграшок, колясок, кроваток у тому числі всіх моделей, фасонів, кольо­рів, розмірів, повноти, практично неможливо. Тому необхід­но підбирати товари, знаходячи взаємозамінні вироби, вико­ристовуючи можливості альтернативного попиту під час формування асортименту.

Імпульсний попит - це попит, який формується під впливом пропозиції товару. У цьому випадку потреба у придбанні товару виникає тоді, коли покупець бачить товар. Імпульсний попит особ­ливо чітко виявляється під час покупки товарів-новинок, подарунків, супутніх товарів. Наприклад, у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» до таких товарів належать: дощовики та сумки на коляски, пінетки в подарунковій упаковці, подарункові набори, підгузки та засоби гігєни немовлят та дітей тощо.

Залежно від виду споживчого попиту утворюється постійний та змінний асортимент товарів.

Постійна частина асортименту пов'язана з твердосформованим попитом. Товари, на які є твердосформований попит, обов'язково є  у складі асортименту.

Зі змінною частиною асортименту пов'язаний альтернативний та імпульсний попит. Тому працівники відділу намагаються максимально урізноманітнювати асортимент, систематичного його онов­люють. Покупці охоче відвідують відділ, бо постійно з'явля­ється щось нове, цікаве для вибору. При зміні асортименту тих чи інших товарів,  зберігають постійні, незмінні ознаки: розміри, зріст, повноту. Правильне поєднання постійного та змінного асортименту створює умови для більш повного задоволення попиту покупців.

Під товарним асортиментом розуміють сукупність різних видів, сортів, розмірів, фасонів та інших різновидів товарів. Це набір товарів, об'єднаних за будь-якою ознакою або сукупністю ознак, що визначають саме асортимент дитячих товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортиметі і відбиваються на його збалансованості.

Для забезпечення максимального асортименту у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» використовують комп’ютерні дані, за допомогою яких слідкують за обсягами продажу дитячих товарів. Вони дають змогу робити загальні та окремі звіти по товарам і товарним групам, за допомогою яких робляться висновки щодо асортименту. Прицьому приділяють увагу таким показникам:

Товарній номенклатурі -  це сукупність усіх асортиментних груп дитячих товарів.  Наприклад, продукція  Canpol Babies представ­лена асортиментом товарів для годування (пляшечки, пустушки, ложечки, тарілочки, поїлочки тощо), для прорізування зубів (прорізувачі з охолоджувачами та без), засоби по доглядом за дитиною, іграшки (на коляску, на ліжечко, брязкальця та ін.), аксесуари для мам (прокладки для грудей, бусти для годування, силіконові накладки для годування та ін.), а ті в свою чергу поділяються по розмірам, кольору, номеру тощо. І кожен з них обліковується як окрема позиція.

Різновидам товарів - це сукупність товарів певного виду, що виді­лені за низкою окремих ознак. Представлені у вигляді конкретних марок, моделей, сортів. Наприклад, ТМ "Дюна" представлена шкарпетками у тепленими, тоненькими, високі, спортивного типу, які в свою чергу поділяються за розмірами.

Видам товарів - це сукупність товарів певної групи, що об'єднані загальною назвою та призначенням. Прикладами конкретного виду дитячих товарів є костюм, повзуни, ляльки, коляски, ліжечка, ванночки тощо. Вид - однорідні товари різного призначення.

Широта та глибина товарного асортименту визначається цілями, що поставлені  ресурсами підприємства. ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» намагається завоювати більшу частку ринку та розширити, тримають товарний асортимент максимально широкий.

За ступенем деталізації товарний асортимент поділяють на груповий (укрупнений) та розгорнутий (внутрігруповий, деталі­зований).

Груповий асортимент - перелік товарних груп, які включено до номенклатури. Це набір груп товарів, об'єднаних за певною ознакою. У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» прикладами груп є: в трикотажних та швейних дитячих товарів є трикотажний одяг, верхній одяг, білизна, постільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, головні убори; в транспорті для дітей – коляски, автокрісла, санчата, ходунки; в іграшках – розвиваючі іграшки, брязкальця, гойдалки, ігри розваги, музичні іграшки, для купання; в предметах для купання і гігієни – для купання, горщики; в дитячих меблях – ліжечка, комоди, стільці для годування, пеленатори; в предметах і посуді для годування - для годування немовлят, посуд, предмети для захисту; в засобах по догляду за немовлятами - для купання, для гігієни, для прання.

Розгорнутий - різновид товарів всередині кожної товарної групи. Розподіляються товарної групи на під­групи, види, сорти, розміри, фасони, моделі та ін.

Залежно від кількості різновидів поділяють на товари простого та складного асортименту. До товарів простого асортименту відносять товари, однорідні за сировиною та які мають незначну кількість видів, розмірів, кольорів та ін. Наприклад, групу дитячих меблів: ліжечка, комоди, пеленатори, манежи, стільці для годування дітей; транспорт для дітей: коляски, санчата, автокрісла, ходунки. До Товарів складного асортименту  відносять такі групи товарів: швейні та трикотажні вироби для немовлят та дітей, які в свою чергу поділяються по видам (повзуни, кофти, пелюшки, боді, комбінезони, костюми, джемпери, брюки, плаття, панчішно-шкарпеткові вироби тощо), фасонам, по розмірам або росту, по сезонам (весна-літо, осінь-зима),по статі та віку; іграшки, які в свою чергу поділяються на розвиваючі, навчальні, конструктори, для ванни, пізнавальні, а також за розмірами, кольором, кількість штук в комплекті, брязкальця, для прорізування зубів у немовлят; постільна білизна, яка поділяється по видам (простирадла, наволочки, підодіяльники, балдахіни, захисні борти, комплекти),по розмірам, комплектації, по кольору, розмірам тощо. Відрізняються великою різноманітністю асортиментних позицій.

Основний асортимент досліджуваного підприємства являє собою головну частину асорти­менту, що забезпечує більшу частку товарообороту та прибутку торго­вельного підприємства, який складають швейні та трикотажні вироби для немовлят та дітей, транспорт для дітей, іграшки, дитячі меблі, засоби та посуд для годування немовлят та дітей.

Допоміжний (супутній) асортимент - це перелік товарів, частка яких у загальному асортименті незначна. Наявність такого асортименту є для покупця несподіванкою, але разом із тим, він забезпечує підвищення рівня обслуговування споживача. До додаткового асортименту включають товари, які гарантують прибуток торговельному підприємству. Супутні товари купують як доповнення до основної покупки. Наприклад, засоби по догляду за немовлятами та дітьми, до яких відносять шампуні, мила, молочко для тіла немовлят, олійки, вологі гігієнічні серветки, підгузники, разові пелюшки, пральний порошок та ополіскувач для дитячого одягу, присипки, крема дитячі та гігієнічні ватні палички. Їх частка у загальному асортименті незначна і обмежена по ідентичності (Олійка виробників Johnson Baby та Bubchen;підгузники Libero,Tena, Huggies; разові пелюшки Tena тощо).

У зв'язку з тим, що попит на різні товари неоднаковий, його поділяють на: масовий, періодичний, нечастий, національний, сезонний, а також комплектний.

Асортимент дитячих товарів, що представлений у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» відноситься до товарів періодичного попиту, бо їх купують через певні проміжки часу (зі зміною росту немовлят і дітей такого віку, після зносу, зі зміною моди тощо).

Також дитячі товари можна віднести до товарів з сезонним попитом, бо в літній період користуються попитом товари весняно-літнього асортименту (тонкі ситцеві та бязеві пелюшки, повзуни, кофти, роспашонки, плаття, костюми, боді, коляски більш легкі тощо), а в холодні пори року товари осінньо-зимового асортименту (утеплений одяг для немовлят, байкові пелюшки, кофти, повзуни, боді, теплі комбінезони, шапки, рукавички, костюми, коляски з утепленими люльками, теплі конверти для немовлят у коляску тощо).

Ще також важливим є комплексність попиту цих товарів. Комплектними товарами являються вироби, які вимагають спільного застосування. Їх продають у комплекгі або окремо. Наприклад, комоди з пеленаторами, ліжка дитячі з матрацами, коляски зі змінною люлькою та ін. 

За ступенем важливості інтересів споживачів та підприємства розрізняють раціональний та оптимальний асортимент.

Таким чином перелік товарів, найбільш повно задовольняє реальні потреби покупців відноситься до раціонального асортименту. Під час формування цього асортименту враховують такі фактори: попит покупців, зумовлений їх платоспроможністю та рівнем добробуту (для досліджуваного підприємства), вимогами виробництва (для підприємства), досягненнями науки та техніки, бажанням покращити якість життя.

Оптимальний асортиментний перелік товарів, орієнтований на досягнення реальних потреб клієнтів, із максимальною користю для останніх при мінімальних витратах торговельного підприємства направлений на доведення продукції від виробників до споживача.

2. Фактори впливу на формування асортименту товарів торговельного підприємства.

 

Головним фактором, що впливає на формування та побудову асортименту є народжуваність та її ріст, що викликають підвищення попиту на товари для дітей.

Формування асортименту товарів для дітей орієн­товано на максимальне задоволення попиту населення, що є основою прибуткової діяльності. Так як досліджуване підприємство ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» знаходиться у великому місті то при формуванні асорти­менту враховують принципи територіального розміщення даного універмагу і кількість прилягаючих до нього різних підприємств та торгових точок, з урахуванням фінансових можливостей, пішохідної доступності та серед­нього радіуса дії магазину.

У процесі формування асортименту товарів як на досліджуваному, так і на кожному іншому розд­рібному підприємстві здійснюють підбір товарів за різними ознаками. При цьому враховуються такі основні фактори:

Попит споживачів. Задоволення споживчого попиту є головною метою формування товарного асортименту. Він повинен відповідати запитам споживачів із урахуванням асортиментної струк­тури. На підставі вивчення попиту приймаються рішення - що закуповувати та пропонувати клієнтам, в якому обсязі та асортименті.

Можливості виробників і постачальників. Береться до уваги доступність використання необхідної сировинної бази, відповідність технологічних можливостей виробників забезпеченню потрібного рівня якості продукції, наявність достатніх матеріальних і фінансових ресурсів для виробництва різноманітних товарів, їх закупівель у зарубіжних країнах, а також рівень і співвідношення цін на них.

Канали товароруху та збуту. Особливості виробництва, обігу, транспортування, споживання товарів впливають на вибір каналу товароруху та збуту. Окремі види ресурсів, як правило, доставляють прямим каналом - від виробника безпосередньо споживачу, без участі посередника. Наприклад, у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» так надходять товари для немовлят виробника СПД Кірпічова І.В. ТМ «Татошка»: пелюшки, роспашонки, повзуни, кофти, головні убори; виробника ПП Кузнецова П.Г. ТМ «Моя планета»:роспашонки, пелюшки, постільна білизна для дітей, піжами тощо, а інші - через посередників у збуті. Наприлад, одяг для немовлят від ТМ «Garden Baby» (повзуни, кофти, шапочки, боді, костюмчики тощо), ТМ «Дюна» (колготки, шкарпетки, гольфи, гетри, шапки тощо), що надходять з філіалу оптово-роздрібного складу «Вікторія - Трикотаж» у Києві від українських трикотажних фабрик (Додаток 2); також ТМ «AZIZ» (Туреччина)-одяг для дітей; ТМ «САМ», ТМ «Peg Perego», ТМ «Graco» (Італія) – стільці для годування, манежи, ліжка, комоди; коляски, коляски-трості, автокрісла, люльки до колясок та ін.;ТМ «Sega»(Китай), ТМ «Fisher Price»(США), ТМ «Baby OK»(Італія) – іграшки, гойдалки, ігрові килимки, ванночки, горщики та ін., що надходять зі складів посередників в Україні. Налагодження цих каналів, час проходження через них матеріальних ресурсів, надійність та ефективність роботи усіх учасників логістичного ланцюга під час їх проходження - все це впливає на вибір тих чи інших асортимент­них позицій.

Тип магазину визначає розмір торгової площі та асор­тиментного переліку. Досліджуваний відділ знаходиться у будівлі універмагу, який має 4 поверхи, площею по 12 тис. м.кв і біля міліону товарних позицій на кожному. ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» відділ "Товари для немовлят (0-3років)" – це сучасний торговий зал європейського ґатунку., з 4 тис. м.кв торгової площі, на якій налічується біля 3000 позицій асортименту, майже тисяча постачальників. Торгова площа та асортиментний  охоплює максимум асортиментних позицій та забезпечуєи більш широкий вибір товарів всередині кожної товарної груп. (Додаток 3).

• Спеціалізація підприємства торгівлі. У процесі створення торговельного підприємства приймають такі важливі для подальшої діяльності маркетингові, комерційні, логістичні рішення, як вибір асортименту, цільового ринку, стратегії, зони обслуговування та місця розміщення підприємства. Ці питання тісно взаємопов'язані для визначення напряму спеціалізації, на підставі якої підприємство будує свою асортиментну політику.

Матеріально-технічні можливості торговельного підприємства. У виборі форми взаємовідносин між торговельним підприємством і споживачами вирішальну роль відіграють такі фактори, як наявність складських площ, їх пропускна спроможність, розмір торгових площ, наявність відповідного складського та торговельного обладнання, матеріальні можливості та досвід в організації обслуговування спожи­вачів. Відповідно до тих умов, в яких функціонує підприємство, здійснюється вибір асортименту .

Рівень цін на товари. Покупець визначає для себе граничну ціну або діапазон цін, у межах якого він може купити товар. Струк­тура асортименгу за ціновим фактором залежить від типу магазину та місця його розміщення. ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» належить до універсальних магазинів, який розміщений не дуже близько до центру але досить відомий і вдале розміщення, збільшують питому вагу дорогих товарів.

Методи продажу товарів. ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» використовує метод продажу само­обслуговування, що дозволяє ефективно використовувати торгову площу та ємність обладнання, вміщує товарів на 20-30% найменувань більше, ніж в аналогічних магазинах, що застосовують традиційний метод продажу.

Забезпечення рентабельності. Будь-який рентабельний товар, що користується попитом у споживача, пропонується для продажу.

Стабільність. Споживач повинен знайти у магазині те, що він знаходив і купував раніше. Зміну асортименту виконують поступово.

Мода. Визначає певні смаки та звички, головним чином одягу, взуття. Торгові працівники виявляють будь-які зміни моди для своєчасного та активного впливу на промисловість з метою швидкої перебудови або доповнення ними асортименту відповідно до нових напрямів моди.

Сезонні коливання. Найбільш повне задоволення сезонного попиту досягається шляхом розширення асортименту та включення до нього товарів сезонного призначення за рахунок тимчасового ско­рочення асортименту інших товарів. Наприклад, у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» весінньо-літній асортимент дитячого одягу, такого як літні плаття, костюмчики, тонкі бавовняні повзуни, пелюшки, кофти, лінті легкі коляски, коляски-трості та ін., змінюють на осінньо-зимовий – джемпери, теплі костюми, брючки, утеплені повзуни, кофти, байкові пелюшки, коляски зимові та універсальні та ін. Максимальна повнота асорти­менту сезонних товарів забезпечується на початку сезону. Для кращої організації сезонної торгівлі складають сезонний календар, у якому пердбачають (відносно) початок та кінець завезення сезонних товарів, а також період найбільш пожвавленої сезонної торгівлі.

Під час формування асортименту товарів у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» враховують також дію загальних факто­рів - соціально-економічних, демографічних, природно-кліматичних, національно-побутових.

Основними соціально-економічними факторами є соціальний склад на­селення, характер його трудової діяльності, рівень цін, доходів та соціаль­ного забезпечення населення, розвиток та спрямованість основних вироб­ничих галузей в регіоні, культурно-побутові умови проживання тощо.

До демографічних факторів  належать: професійний склад насе­лення, склад за статтю і віком, кількість сімей, що обслуговується магази­ном, їх структура тощо.

Національно-побутовими факторами є структура населення за націо­нальною ознакою, його звичаї й традиції у споживанні окремих товарів.

Під природно-кліматичними факторами  розуміють вплив природних і кліматичних особливостей району, місцевого сезонного кален­даря на формування асортименту товарів.

 Задоволення попиту населення на товари потребує забезпечення достатньої повноти асортименту товарів у магазинах, яка досягається шляхом постійного підсортування асортименту як товарами, які добре відомі покупцям, так і новими, попит на які ще не склався, орієнтації на комплексність попиту та пропозицію комплектних товарів тощо.

У практичній роботі підприємства широко використовується групування наявних у продажу товарів за функціональною ознакою — комплексністю попиту покупців. До скла­ду комплексів входять товари різних товарних груп, призначених для комплексного задоволення попиту на дитячі товари. Групування асортименту в споживчі комплекси покладено в основу спеціалізації даної  секції універмагіу та формування її товарного асортименту. (Додаток 4).

У досліджуваному відділі ми можемо спостерігати такі комплекси товарів: одяг та білизна для немовлят, одяг для дітей (віком від 1року), дитячі меблі, постільна білизна, товари для годування та розвитку, транспорт для дітей,  іграшки та супутні товари.

Одним з найважливіших факторів формування товарного асортименту є виробництво та імпорт товарів, оскільки їх обсяг і асортиментна структура обумовлюють пропозицію товарів на то­варному ринку.

Значний вплив на пропозицію товарів має розміщення їх виробництва на території країни, сезонність, партіонність і ритмічність випуску про­мисловими підприємствами, а також масштаби імпорту з-за кордону. Тому під час формування асортименту в роздрібній торгівлі врахо­вуються не тільки можливості власного вітчизняного виробництва й імпор­ту товарів, але й поставка їх досліджуваному підприємстві за прий­нятними цінами і на вигідних умовах.

Збільшення реальних доходів населення провокує зростання практично всіх сегментів FMSG (ринок з більш-менш постійним попитом). Зі зростанням доходів поступово збільшується і народжуваність. (Додаток 5)

 В залежності від загального зростання, спостерігалось і зростання попиту на товари для дітей і у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»».  Якщо в 2007р. за період січня – квітень, по кількості новонароджених в Україні налічувалося   104,2 тис., то за період 2008-го на світ з’явилися вже 120 тис. немовлят. Тому і попит збільшився.  

З підвищенням попиту на дитячі товари  збільшилась і кількість імпортерів товарів для дітей відомих європейських брендів (продуктів харчування, дитячих меблів, іграшок тощо), значно збільшивши обсяги постачання. Відповідно зріс і продаж дитячих товарів, який за рік зростав — у середньому на 10-30% щороку.

Вітчизняні виробники активно взялися за розробку нових фасонів і дизайну дитячого одягу, випуск товарів, призначених спеціально для дітей (від продуктів харчування до засобів гігієни). За ці роки на досліджуваному підприємстві з’явилися багато «дитячих» торгових марок. Зріс торгово-технологічний, організаційний рівень, рівень обслуговування, які призвели до того, що покупці повертаються з базарів і вуличних лотків. За словами операторів, за ці декілька років доводилося не так формувати ринок, як встигати задовольняти попит на дитячі товари.

Але, у зв’язку з кризою в економіці країни, за період з 2008 по 2009р. відбувся спад доходів населення, що призвело до спаду купівельної спроможності клієнтів. Це деякою мірою вплинуло на прибутки підприємства. Перевагою є те, що це меншою мірою вплинуло на народжуваність і попит на товари для дітей. Вони взаємозалежні і тому в однаковій мірі відбувається їх коливання.  

Тим часом існуючі  кількості спеціалізованих магазинів, бутиків і супермаркетів дитячих товарів впливають на зміни купівельних переваг і стилі покупок. Наприклад, на вибір споживача сьогодні впливають популярність бренда, асортимент, мерчандайзинг, а також специфіка місць продажу — є великою перевагою, що досліджуване підприємство знаходиться біля лінії метро, спеціалізується на продажу товарів для дітей і розташований поблизу «спального» району.  Але навколо Ват «Дитячий Світ» розташований ринок з торговими палатками, які є безпосередньо конкурентами даному підприємству. Тому посилення вимог з боку покупців змушує переглядати свої стратегії розвитку і приділяти першочергову увагу формату магазину, його маркетинговій підтримці та підбору асортиментного перліку.

 Зробивши опитування клієнтів ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»», за допомогою анкет я виявила основні причини вибору саме цього магазину (Додаток 6). Найбільший відсоток отримали такі пункти анкети: великий асортимент товарів для дітей віку від 0- до 3 років; можливість зробити всі потрібні покупки в одному місці; якісні товари; розташований біля станції метро; робити покупки тут вже стало звичкою; влаштовують ціни та розташований поблизу мого житла.

Застосування незвичних елементів оформлення (ляльки, які сидять серед дитячого одягу, підвішені на стелі кольорові картинки, іграшки), динамічна підсвітка залу, контрастне поєднання підсвіток не залишаються без уваги різноманітні меседжі для дорослих відвідувачів дитячих магазинів — усілякі покажчики, виділення на стелажах хітових позицій одягу, наявність консультантів, це все спияє залученню покупців до даного магазину.

 

 

 

3. Аналіз структури асортименту товарів у ВАТ «Універмаг «Дитячий  Світ»».

Універмаги - найбільш великі торговельні підприємства, здійс­нюють торгівлю усіма видами непродтоварів, мають у своєму складі спеціалізовані товарні секції. Порівняно з іншими підприємствами роздрібної торгівлі універмаги мають найбільш високі показники господарської діяльності та більш ефективно використовують матеріально-технічну базу. Такі магазини розглядають як сукупність спеціалізованих підприємств. За рахунок цього усуваються такі явища як вплив сезонних коливань, необхідність підвищення радіусу обслу­говування. Широта асортименту товарів універмагу залежить від району обслуговування та величини магазину.

До них і відноситься досліджуване підприємство ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»». Для того щоб докладніше розглянути структуру асортименту, я дослідила  асортимент товарів для дітей у відділі «Товари для немовлят (0-3роки)».

Формуючи асортимент товарів для конкретної категорії покупців, необ­хідно стежити, щоб перелік груп, підгруп і різновидів товарів, які реалі­зуються в магазині, відповідав споживчим очікуванням цільового ринку.

Важливий вплив на структуру товарного асортимету дитячих товарів має споживчий попит (Таблиця 1).

                                                                                                                                      Таблиця 1.

 Споживчий попит.

    Асортимент                                              І                     Попит покупців

 

 -Твердосформований (фіксований)          І

(повзуни марки "Татошка", зубопрорізу-    І

 вачі Canpol Babies та ін.)                            І           -Постійний

                                                                      І              

                                                                      І

 -Альтернативний (вибір моделі, фасону, І

 кольору  коливається у певних межах і    І

показниках, тому формується у процесі    І           -Змінний

 вибору)                                                        І         

                                                                      І

 -Імпульсивний                                             І              -Змінний

___________________________________________________________________________________

До товарів твердосформованого попиту відносяться товари відомих марок і виробників, на які, в першу чергу, буде попиту у потенційних покупців . Наприклад, ТМ "Татошка", ТМ " Canpol Babies ", ТМ "Fisher Price" та ін.

До товарів альтернативного попиту відносяться ті види товарів, за якими йде покупець, а розміри, фасон, колір та інші параметри визначає безпосередньо під час вибору. Наприклад, спочатку покупець шукає повзуни, потім вибирає торгову марку, фосон, розмір, колір  тощо.

Імпульсний попит утворюється під час основної покупки, у вагляді подарунків, додаткових та допоміжних товарів.

  Керівництво магазину приймає рішення про широту, глибину асортименту, якість товарів, що пропонуються покупцям. Саме товариий асортимент стає ключовим фактором у конкурентній боротьбі з іншими роздрібними торговельними підприємствами.

Робота з формування асортименту товарів триває безперервно, з дотриманням певних принципів, згідно з якими і здійснюється розподіл товарів на даному підприємстві, запровадження оптимальної широти і глибини асортименту, добір товарів за різними асортиментними ознаками.

Дотримуючись принципів ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» забезпечує відповідність товарного асортименту характеру і особ­ливостям попиту населення з метою найбільш повного його задово­лення; визначення оптимальної широти і глибини асортименту товарів з урахуванням товарної спеціалізації, типі­зації, зони діяльності та величини торговельної площі; забезпечення (стійкості) постійної наявності у продажу сталого асортименту товарів відповідно до попиту населення; максимальне наближення до покупців товарів повсякденного попиту і простого асортименту та концентрацію товарів складного асорти­менту у досліджуваному універмазі, що має можливості для показу та реалізації всього асортименту товарів; включення в асортимент нових товарів; замінність товарів; відповідність товарного асортименту сезонним особливостям попиту; комплексність пропозиції товарів; економічна ефективність роботи магазину.

Максимальна повнота асорти­менту сезонних товарів забезпечується на початку сезону. Для кращої організації сезонної торгівлі складають сезонний календар, у якому пердбачають (відносно) початок та кінець завезення сезонних товарів, а також період найбільш пожвавленої сезонної торгівлі дитячими товарами. Таблиця 2.

 

                                                                                                                                Таблиця 2.

Сезонний каленлар відділу "Товари для немовлят(0-3років)".

 

 

Сезони

 

 

Товари які

Весна

Літо

Осінь

Зима

завозяться

1полова

2полов

1полов

2полов

1полов

2полов

1полов

2полов

Легкий одяг

+

+

+

-

-

-

-

+

Теплий одяг

-

-

-

+

+

+

+

-

Легкі коляски

+

+

+

+

-

-

-

+

Велосипеди

+

+

+

+

-

-

-

-

Санчата

-

-

-

-

-

+

+

-

 

Завезення товарів літнього асортименту розпочинається з початку весни (на березня) і закінчується наприкінці першої половини літа (у другій половині липня). Товари теплого асортименту починають завозити з другої половини літа (кінець липня - початок серпня) і до першої половини зими (до другої половини січня). Легкі коляски та велосипеди починають постачати з початку весни (з березня) і завершують постачання у кінці літа (кінець серпня).  Санчата завозять досить кориткий період: з кінця осені (з кінця листопада) і до другої половини зими (до кінця січня).

Структуру асортименту товарів ми розглядаємо як асортиментну матрицю. Ассортиментная матриця - це повний перелік всіх товарних позицій, затверджених для продажу в магазині на певний період часу з урахуванням вимог асортиментної політики даного підприємства і особливостей його формату і розташування.

Для забезпечення певного рівня продажів в торговому залі підтримують постійну наявність тих товарів, які найкраще реалізуються і забезпечують прибутковість досліджуваного підприємства. Цей перелік товарів називають асортиментним мінімумом. Ассортиментный мінімум - перелік товарних позицій, які повинні бути постійно присутніми в даному магазині в будь-який період часу незалежно від сезону. Це - ядро асортименту, його основа. Товари, що входять в асортиментний мінімум, повинні контролюватися працівниками торгівлі ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»». Наявність дефіциту по цих товарах неприпустимо.

Для складання асортиментної матриці проводять такі заходи:

1. Враховують формат магазина і його основну концепцію і позиціонування (що і як ми продаватимемо) . Вимоги до формату (площа магазина, магазин самообслуговування або торгівля через прилавок, міні-маркет, супермаркет, діськаунтер або бутік і т. п.). Яка специфіка регіону або міста (місто з розвиненою інфраструктурою, промислове, місто-порт або обласний центр, столиця регіону або околиця). Які особливості місцезнаходження («спальний» район, в центрі міста, біля жвавої траси, поряд ринок і т. п.). Наприклад, у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»»є магазином самообслуговування, має торгову площу 148 кв.м., знаходиться у добре відомому магазині ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» столиці України м. Києві, у житловому районі з виходим до жвавої траси, поряд з станцією метрополітену.

2. Стежать за купівельним попитом, проводять сегментацію покупців (кому ми будемо це продавати, хто наш основний споживач: вік, рівень доходів, сімейний стан, освіта, як відпочиває, що купує найчастіше, навіщо здійснює покупки в нашому магазині, що хоче отримати, які послуги чекає від нас). Цільовий сегмент - той, на якому варто зосередити маркетингові зусилля. До нього безпосередньо ми відносимо дітей. Але так як даний відділ реалізує товари для дітей віком від 0-3 років, тому вибір товарів лягає на їх батьків. Це група покупців, що купують частіше або більше всього і що приносять магазину найбільший прибуток. Суть сегментації в тому, щоб виділити найцікавіші і прибуткові для нас групи клієнтів і створити для них пропозицію, що максимально відповідає потребам цих груп.

3. Враховують наявний асортимент у конкурентів (хто з конкурентів присутній, які переваги має, який рівень цін у конкурентів, які послуги вони пропонують, хто з інших конкурентів ще збирається «прийти»). Наприклад, основними конкурентами ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» являються магазинчики та торгові точки на ринку біля ВАТ «Дитячий Світ». Але так як торгові площі їх значно манші ніж у досліджуваного підприємства, то і асортимент представлений менш широко, менше можливість у здійсненні комплексної покупки. Саме за рахунок цього данний відділ має свою перевагу.

4. Приймають рішення про товари, які продаватимуться в магазині, і про рівень цін на ці товари. На даному етапі роблять підбір постачальників, які можуть задовольняти наші очікування відносно цін, якості товару і регулярності постачань. Постачальники досліджуваного підприємства являють собою як вітчизняних виробників так і імпортні, які надходять зі складів посередників. Основними постачальниками  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» є: одягу для немовлят та дітей – вітчизняні: СПД Кірпічова І.В. ТМ «Татошка», ТОВ «Планета 2006», ТМ «Ля-Ля», ТМ «Петрополь», ТМ «Garden Baby», ТОВ «Юнітекс», ПП Кузнецов П.Г. ТМ «Моя Планета», ТМ «Дюна»; імпортні поставляють ТОВ «Екокиїв» та деякі інші склади-магазини, інтернет-магазини: ТМ «Kolad Kids» (Польща), ТМ «AZIZ bebe» (туреччина), ТМ «Coats» (Польща), ТМ «Home Story» (Китай), ТМ «Baby Sox» і «Че Вінг»(Китай), ТМ «Meggie» (Китай), ТМ «Blue seven kids» (Бангладеш); дитячі меблі – комоди «Неделька» і ліжечка «Соня»; Стільці для годування дітей ТМ «Contempo»(CША), ТМ «САМ»(Італія), ТМ «Cam - pione» (Італія), ТМ «Multiplo»(Італія), «EN 14988»(Німеччина), ТМ «Brevi» (Італія);  манежи ТМ «Паровозик»(Росія), «Jane»(Китай), «Європа» (Італія); пеленатори «Neo Nato» (Італія), «Reverso»(Італія); стільці та стіл дерев’яні  «Fisher Price»(США/ Китай), «Командор»(пластмаса); транспорт для дітей – Коляски з люлькою«Peg Perego» (Італія), «Pogeo»(Німеччина/Китай); «3 - ТЕК», універсальні «Solo Coche» (Іспанія), «Конкорд Фьюджен»(Німеччина), «Синьйо Біла»(Італія), «Combe Family Duetto»(Італія), «CAM MB X6 TM»(Італія); легкі «Plico P3 Completo»(Італія), «Graco»(Італія); автокрісла «Ultimax»(Німеччина), «СAM»(Італія), «Бі Сейф»(Німеччина), ходунки «ASTM»(Тайвань); санчата «Піонер»;  іграшки – гойдалки «Graco»(США/Китай), «Sega»(Китай), «Fisher Price»(США/Китай); «Canpol Baby»(Німеччина), «Мир Детства», «Simba Play Learn»(CША), «Bright Begginings»(Китай), «Курносики»(Росія), «Tiny Love»(Китай); для дитячої гігієни – ванночки «Laguna»(Італія), «Bugs bunny», «Brevi», «Onda», «Neo Nato»; горщики «Bebe joi», «Baby OK», «Fisher Prise», «Бьобхен», «Джонсонс Бебі», «Hipp», «Burti», «Bella», «Huggies», «Libero», «TENA», «Seni Soft»; посуд та ін. товари для новонароджених – «Canpol Beby», «Bebe Joi», «Lovi», «Bebe Confort», «Baby Nova», «Мир Детства», «Fisher Price»(США), «Simba Play Learn», «Bright Begginings»(Китай), «Курносики»(Росія), «Tommee Tipple»(Китай), «Tiny Love»(Китай).

На підставі купівельного попиту виділяють категорії, групи і класи товарів.

 Відповідно до класифікації можна виділити три рівні асортименту:

 Перший рівень - клас товарів. Так як досліджуване підприжмство відносно дрібного формату, виділення класу необов`язкове. Але виділити можна, що дане підприємство реалізує товари для немовлят.

Другий рівень - товарна группа. Це сукупність товарів, об`єднаних загальними ознаками: видом товару, способом виробництва і так далі. У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» всі товари можна розгрупувати на трикотажний одяг, верхній одяг, білизна, постільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, головні убори, транспорт для дітей, іграшки, предмети для купання і гігієни, ліжечка, комоди, стільці для годування, пеленатори, для годування немовлят, посуд, предмети для захисту, засоби для купання, для гігієни, для прання.

Третий рівень - товарна категорія. Це сукупність товарів, які покупець сприймає як схожі між собою, або товари, об`єднані сумісним використанням. Простіше кажучи, товарна категорія - це те, за яким товаром покупець йде в магазин. За повзунами, пелюшками, кофточками (а не за одягом для немовлят), за іграшкою каталкою, брязкальцями, розвиваючою іграшкою (а не за іграшками), за коляскою, автокріслом, ходунками (а не за транспортом для дитини) тощо.

5. Поглиблюють товарний классифікатор, вивчаючи кожну категорію і виділивши в ній підкатегорії (на одному або декількох рівнях) і товарні позиції в кожній підкатегорії (дитячі товари > одяг для немовлят > боді > з довгим і коротким рукавчиком > розміри: 54,60,62, 68, 74, 80, 82).

6. Проводять аналіз збалансованості асортименту по кількості категорій і співвідношенню товарних позицій.

Проаналізувавши співвідношення ролей всіх категорій, які є в магазині, ми можемо побачити, наскільки наш асортимент збалансований по ширині. У кожної категорії своя роль в асортименті (Додаток 7).

До унікальних можна віднести такі товари: ТМ "Kolad Kids"(Польща), ТМ"AZIZ"(Туреччина), ТМ "Baby Sox" (Китай), ТМ "Coats" (Польща) тощо.

Забезпечення приоритетності досягається за допомогою продажу відомих торгових марок, які залучають покупців і цим забезпечують прибутковість досліджуваного підприємства: ТМ "Татошка", ТМ "Fisher Price", ТМ "Ля-Ля", ТМ "Петрополь", ТМ "Соня", товари фірми "Сам", "Brevi", "Neo Nato" та ін.

Базовими товарами є ті товари, які забезпечують потік покупців і оборотність товарів. До відносяться повзуни, пелюшки, пляшечки, пустушки, коляски та ін.

В залежності від того, яких цілей досягає категорія, вона наповнюватиметься тими або іншими товарами - дорогими або дешевими, новинками або товарами для об`ємної покупки.

За допомогою цього забезпечується основний товарооборот досліджуваного підприємства. Також важливий вплив мають коливання стійкості асортименту, що також впливає на товарооборот у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»». Таблиця 3.

                                                                                                                              Таблиця 3

Динаміка товарообороту за 2007-2009рр.

 

№п/п

 

Товари

                               Товарооборот за:

2007р.                           2008р.                  2009р.

 

 

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

1

Швейні та трикотажні вироби для немовлят та дітей

 

1060

 

40

 

1271

 

41

 

1260

 

42

2

Дитячі меблі

371

14

465

15

390

13

3

Транспорт для  немовлят та дітей

503,5

19

620

 

20

540

18

4

Предмети для догляду за немовлятами та дітьми

 

159

 

6

 

155

 

5

 

 

90

 

3

5

Іграшки

132,5

5

186

6

210

7

6

Предмети та посуд для годування дітей та  немовлят

 

265

 

10

 

265

 

10

 

450

 

15

7

Засоби гігієни для немовлят і дітей

159

6

93

3

60

2

 

 

 

 

 

 

 

 

     Заг.

Річний товарооборот:

2650

 

3100

 

3000

 


 

У відсотках визначено частку тої чи іншої групи від загальної кількості груп. За рахунок цього ми можемо спостерігати зростання товарообігу в періоді з 2007р. по 2008р.  А з 2008р. по 2009р. спостерігається спад товарообігу, але за допомогою виведення менш перспективних груп товарів з обігу та збільшення товарних груп з твердосформованим попитом, у кризовій ситуації, яка склалась в Україні, запобігли сильному спадові товарообігу.

 По швейних та трикотажних виробах для немовлят і дітей ми спостерігаємо такі зміни в товарообороті: за 2007р. він склав 1590 тис.грн, за 2008р. у товарообороті спостерігається зростання на 1%  - 1271 тис.грн і за 2009р.також зростання товарообороту на 1% - 1260 тис.грн. В товарообороті по дитячим меблям спостерігаються такі зміни: за 2007р. сума товарообороту склала 371 тис.грн, у 2008р. спостерігаємо зростання на 1% - товарооборот 465 тис.грн, в 2009р. спостерігається спад на 2% - товарооборот 390 тис.грн. По транспорту для немовлят та дітей спостерігаються зміни: за 2007р. товарооборот склав 503,5 тис.грн, за 2008р. спостерігається зростання товарообороту на 1% - 620 тис.грн, за 2009р. спад на 1% - 540 тис.грн. По предметам по догляду за немовлятами та дітьми,  такі зміни:  за 2007р. товарооборот склав 159 тис.грн, у 2008р. ми бачимо спад на 1% - 155 тис.грн, в 2009р. також спостерігаємо спад на 2% - 90 тис.грн.  По іграшкам спостерігаються такі зміни: за 2007р товарооборот склав 132,5 тис.грн, у 2008р. спостерігаємо збільшення на 1% - 186 тис.грн, в 2009р. також збільшення на1% - 210 тис.грн.  Предмети та посуд для годування дітей та  немовлят зазнали таких змін у товарообігу: за 2007р. товарооборот склав 265 тис.грн, в 2008р. не спостерігається змін - 265 тис.грн, а в 2009р. спостерігаємо значне збільшення на - 5% і склав 450тис.грн. По засобам гігієни для немовлят і дітей спостерігаємо зменшення: в 2007р. товарооборот 159 тис.грн, в 2008р. 93 тис.грн і в 2009р. 60 тис.грн.

   Зручність розміщення у торговому залі та на обладнанні товарів для дітей у  досліджуваному відділі забезпечується за допомогою пристінного та острівного обладнання, полиць та гірок. Товари розміщені за комплексами та групами, що дозволяє швидко зорієнтуватись де які товари можна знайти.

Товари категорії підібрані так, щоб вони могли допомогти всій категорії (а також і групі) досягти запланованих цілей (Додаток 8).

Загальний висновок: після остаточного рішення про те, що в нашому асортименті знаходяться ті або інші категорії, товарні позиції, складається матриця.

Результатом такої роботи є сукупність зібраних данних, які і утворюють асортиментну матрицю, що містить в собі інформацію про товар і постачальників. Таким чином вимальовується структура асортименту. Таблиця 4.

                                                                                                                                    Таблиця 4

 Структура товарного асортименту в ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»».

Категорії товарів

Групи товарів

Види

Постачальники

Одяг для дітей

Одяг та білизна для немовлят

 

 

 

 

 

 

Одяг для дітей (від 1 року)

 

 

 

 

 

 

Пнчішно-шкарпеткові вироби та галантерея

 

 

 

 

Повзуни-

Кофти -

Боді -

Пелюшки та роспашонки-

Головні убори -

Постільна білизна -

 

Трикотажнівироби (джемпери, брюки, кофти, плаття, костюми, шарфи, шапки, бриджі тощо) -

Верхній одяг (куртки, брюки, пальта тощо)-

 

Носочки, колготки, пінетки, перчатки, рукавиці

 

ТМ "Татошка", ТМ "Ля-ля", ТМ "Петрополь", ТМ"Garden Baby"(США), "AZIZ bebe"(Турція), "Юнітекс", ТМ "Моя планета"

ТМ "Петрополь", "Kolad Kids"(Польща),

"Coats"(Польща), "Home Story"(Китай), "Meggie"(Китай),  "Blue seven kids"(Бангладеш)

 

ТМ"Дюна", "Baby SOX"(Китай), "Че Вінг"(Китай),

 

 

 

 

Дитячі меблі

 

Для сну

 

 

Для зберігання речей та білизни та пеленання

 

Для годування

 

 

 

 

 

 

 

Для ігор

Ліжка, ліжка-манежі

 

 

Комоди, комоди-пеленатори, пеленатори

 

Стільці для годування, столики, стільці

 

 

 

 

 

Манежі

"Соня", Неделька"(Укр.)

 

"Неделька"(Україна), "Four Ciliegio"(Італія)

 

 

"Contempo"(CША), "CAM"(Італія), "Cam-pione"(Італія), "Multiplo"(Італія), "EN 14988"(Німеччина), "Brevi"(Італія), "Fisher Price"(США)

 

"Паровозик"(Росія), "Jane"(Китай/США), "Європа"(Італія)

Постільна білизна

Набори для немовлят

 

 

 

 

 

Штучні вироби

 

Постільні комплекти

Набори для ліжечка (захисний борт, ковдра, балдахін +набір постільної білизни)

 

Простирадла, наволочки, підковдри

Набори постільної білизни різної комплектації (простирадло, підковдра, наволочка тощо)

"Агу"та"Ангел"(Україна),

"AZIZ"(Турція), "Comfort"(Італія), "Rugeri Hippo"(Італія), "Dophia"(Турція/Франція), "Twins"(Польща), ТМ "Ля-ля", ТМ "Петрополь", "Юнітекс", ТМ "Моя планета"

 

 

 

 

Транспорт для дітей

Авторкісла

 

 

Коляски

 

 

 

 

 

 

 

 

Санчата

Ходунки

Групи +0,1,2,3

 

 

Зимові, універсальні, трості та легкі

 

 

 

 

 

 

 

Пластикові

Змузичною іграшкою

"Ultimax"(Німеччмна), "Cam"(Італія), "Біо Сейф"(Німеччина)

"Peg Perego"(Італія), "Pogeo"(Німеччина/Китай), "3-TEK"(Німеччина/Китай), "Конкорд Фюджен"(Німеччина), "Solo Coche"(Китай), "Синьо-біла"(Італія), "Combe Family Duetto"(Італія),"Сам"(Італія), "Graco" (Іиалія)

 

"A TM EN 1273"(Тайвань)

Іграшки

Для немовлят

 

 

 

 

Для розваги

 

Розвиваючі, брязкальця, на коляски та ліжечка тощо.

 

Гойдалки, ігрові килимки, конструктори тощо.

"Canpol Baby"(Китай), "lovi"(Польща), "Мир Детства"(Росія), "Курносики"(Росія),

 

"Fisher Price"(США), "Simba Play Learn"(Китай), "Bright Beginninds"(Китай), , "Tiny Love"(Китай)

Товари для розвитку немовлят

Для годування

 

 

 

 

 

 

Посуд

 

 

 

Для прорізування

 

 

 

 

 

Для годування груддю

Пляшечки, соски, пустушки, поїлки, силіконові ложечки, тримачі для пустушок, термоси, слюнявчики тощо.

 

Столові прибори з пластмаси(тарілочки, ложечки, виделочки, чашечки) тощо

Гумові прорізувачі з охолодженням і без, з тканини та комбіновані, щіточки-гризунки тощо

 

Накладки силіконові, прокладки для грудей, бюсти для годування груддю, молоковідсмоктувачі тощо

"Canpol Baby"(Китай), "Bebe Jou"(Нідерланди), "lovi"(Польща), "Bebe Confort"(Франція), "Baby Nova"(Германія), "Мир Детства"(Росія), "Fisher Price"(США), "Simba Play Learn"(Китай), "Bright Beginninds"(Китай), "Курносики"(Росія), "Tommee Tipple"(Китай), "Tiny Love"(Китай)

Супутні товари

Для миття дітей

 

 

 

Для дитячої гігієни

 

 

 

 

 

 

 

 

Для прання

Шампуні, мила

 

 

 

Крема і молочко для тіла,олійка,  присипка ,серветки, підгузки, разові пелюшки, гігєнічні палички, диски ватні тощо.

 

 

 

Пральні порошки, мила,

"Бюбхен"(Германія)",Джонсонс Бебі"(Швейцарія), "Hipp"(Швейцарія)

 

"Бюбхен"(Германія)",Джонсонс Бебі"(Швейцарія), "Hipp"(Швейцарія), "Bella"(Італія), "Huggies"(Англія/Корея), "Libero"(Голандія), "Tena"(Росія)

 

"Burti"(Германія)

 

Наступною є вже тактична робота по аналізу продажів і запасів і підтримці матриці в актуальному стані. Після аналізу товарів усередині категорії стає ясно, що введення і виведення нової товарної позиції в асортимент повинні бути усвідомленими. Не можна вводити в асортимент товари без чіткого розуміння їх місця в категорії і того завдання, яке вони повинні здійснювати. Для кожного товару існують свої норми оборотності, складського запасу, періодичності постачань і т. д. Наприклад, на товари виробника "Canpol Baby"(Китай) визначена норма оборотності складає 48 тис. грн за місяць. На складі повинен бути присутній тижневий запас товарів, за наявністю якого стежать товарознавці та робітники складу. Періодичність постачань залежить від швидкисті обертаємості того чи іншого товару. Наприклад, одяг для немовлят надходить до відділу два рази на тиждень, що дозволяє підтримувати максимальну наявність товарних позицій, яка затверджена у асортиментному переліку досліджуваного підприємства.

Під час формування асортименту ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» використовують оперативну інформацію про продаж конкретних товарів. Це допома­гає своєчасно доставляти потрібні товари. Важлива роль комерційної служби у формуванні товарного асортименту, покращанні постачання даному відділу товарами, контроль за цими процесами. ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»», формуючи товарний асортимент, використо­вує комп'ютерну техніку, методи математичного моделювання та еластичність. Асортимент товарів на цьому підприємстві має велику кількість найменувань. Збір, аналіз та узагальнення інформації про конкретні різновиди товарів з метою вивчення попиту, що фактично склався, передбачає її обробку у великих обсягах. За таких умов обліковувати рух товарів ручним способом важко. Це потребує багато часу, навіть використовуючи калькулятори. Тому виникла необхід­ність проведення таких процесів на основі комп'ютерного забезпе­чення, спеціальних програмних продуктів, що дозволяє виявити залежності та зв'язки між різними факторами під час формування асортименту.

Раціональна організація роботи досліджуваного відділу залежить від вдалого розпо­ділу товарів різних груп, підгруп і видів , на усій торговій площі, та поєднання їх в окремі категорії, що потребує відповідного групування товарів.

У практиці групування асортименту товарів для організації їх продажу у відділі здійснюється за ознакою єдності спо­живчого призначення. При цьому їх асортимент об'єднується у споживчі комплекси, на основі яких здійснюється відділу, та і взагалі секцій універмагу та формується їх асортимент. Використання групування за спо­живчими комплексами, мають більшу торгову площу, ніж магазини, що спеціалізуються на торгівлі окремими товарними групами, оскільки їх асортимент значно ширший. Це значно збільшує економічний і соціальний ефекти від фор­мування асортименту за комплексністю попиту. Групування товарів для дітей у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» ми можемо бачити на Рисунку 1.

 

Рисунок 1. Структура розподілу основних товарних груп.

 

 Це групування товарів у торговому залі вказано у відсотковому співвідношенні, де Одяг та білизна для немовлят та дітей займає 23%,  Одяг для дітей - 22%, Дитячі меблі - 19%, Товари для годування та розвитку - 10%, Транспорт для дітей - 15%, Іграшки - 9% і Супутні товари - 2%.

Також використане групування товарів за частотою попиту та складністю асортимен­ту, що використовується при організації роботи магазину, бо він є розташований в мікрорайоні великого міста. Характерною особливістю його є те, що в ньому концентрується асортимент товарів частого попиту та повсякденного вжитку, продаж яких максимально наближається до покупців. До магазину такого типу нале­жать і досліджуване підприємство.

Вид групування асортименту впливає на особливості розміщення товарів у торговому залі й пов'язаний з групами товарів, що реалізуються.

Для ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» оптимальним вважається формування асортименту за єдністю споживчого призначення. Тому в торговому залі досліджуваного відділу універмагу товари виставляються не групами і підгрупами, а комплексами.  При цьому вдале розміщення товарів у тор­говому залі позитивно впливає не тільки на витрати часу покупців на прид­бання товарів, а й на формування та розподіл потоків покупців. (Додаток 4)

Товари у торговому залі розміщуються на пристінних гірках, на торговому обладнанні для одягу острівного виду (з обертом, прямі), меблі розміщені безпосередньо у залі, комбіновані тощо.

 Як свідчить досвід роботи підприємств торгівлі високорозвинутих в еко­номічному плані держав, кожному магазину неможливо і економічно недоцільно забезпечити наявність усього асортименту товарів. Тому в універмазі асортимент формується на основі розподілу праці з інши­ми відділами. Внаслідок розподілу праці номенклатура товарів і асортиментна структура товарообороту досліджуваного відділу не повторює товарну структуру сусідніх відділів магазину.

Під час формування асортименту товарів працівники відділу забезпечують правиль­не поєднання товарів різної вартості, постійного і періодичного характеру споживання, різного діапазону цін.

 

 

 

 

 

4. Оцінка ефективності продажу товарів у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»».

У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»», 70% обороту припадає на продаж одягу, а 30% — на реалізацію колясок, іграшок, ліжечок, автомобільних крісел та інших аксесуарів. Товари для догляду за дитиною, пенальні комоди, дитячі меблі, коляски, одяг для новонароджених складають до 15%.
Проведення аналізу товарного асортименту виконується за допомогою таких показників:

1. Структура асортименту (питома вага товарних груп, підгруп, видів та інших різновидів товарів у загальному асортименті), яка розглянута вище у у питанні і таблиці 5.

2. Кількість товарних груп, які реалізує досліджуване підприємство.

У досліджуваному відділі нараховується 7 торгових комплексів, які в себе вміщують по декілька товарних груп і кількість їх становить 18.

З.Кількість асортиментних позицій (різновидів) товарів.

Даний відділ нарахував  2500 одиниць товарів, що продалися за листопад-грудень 2009р.. За визначеним асортиментним переліком у відділі має бути 2400 одиниць товарів.

4. Кількість асортиментних позицій на 1 м2 площі торгової зали (АПтз). Розрахунок цього показника здійснюється за форму­лою:

АПтз = АПф : Sтз 

де АПф – фактична кількість асортиментних позицій, що реалізує магазин; Sтз - площа торгової зали, м2.

Згідно з даними досдіджуваного підприємства:

АПтз =  2500од/148тис.кв м

Аптз = 17од

Отже, в середньому на кожен кв.м. торгової площі припадає по 17 одиниць товару.

5. Коефіцієнт широти товарного асортименту (Кша). Формула розрахунку така:

Кша = КТГф : КТГап,  

де КТГф - кількість товарних груп, що реалізує магазин;

КТГап - кількість товарних груп, визначених в асортиментному переліку товарів.

Оптимальна величина Кша = 1.

У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» реалізується 18 товарних груп, тобто

КТГф =  18;

А планова кількість товарних груп 16, тобто

КТГап = 16

Виведемо коефіціент широти товарного асортименту:

Кша = 18/16 ;     Кша = 1,125

Зростання величини коефіцієнта Кша за певний період свідчить про позитивні зрушення у наданні покупцю широкого вибору серед товарних груп, що реалізує магазин.

У результаті маркетингових досліджень, відповідних розрахун­ків та оцінок створений документ, який нази­вається асортиментний перелік товарів. Він включає види та різно­види товарів, що реалізуються. Асортиментний перелік затверджується на один сезон, після чого вносять корективи з урахуванням зміни купівельного попиту та кон'юнктури торгівлі, насичення товарного ринку, змін в асортименті товарів, що реалізуються, та ін., протягом усбого періоду. Перелік подається завідувачу магазину і працівникам і є основним робочим документом, згідно з яким формується асортимент товарів і в даному випадку товарів для дітей.

Відповідальність за дотриманням вимог обов'язкового асортиментного переліку покладається на завідуючого відділу. Працівники контролюють наявність у продажу товарів згідно з вимога­ми асортиментних переліків. За відсутності у продажу окремих товарів вживаються заходи для завезен­ня їх або аналогічних у відділ.

Маючи асортиментний перелік товарів, розраховують коефіцієн­ти стійкості загального, видового та внутрішньовидового асортименту товарів, які характеризують роботу комерційного апарату з дотримання вста­новленого асортименту товарів і використовуються для контролю за ста­ном асортименту товарів.

Отже, асортиментний перелік - це список найменувань продук­ції, представлений у продажу, встановлюється з урахуванням площі магазину, його товарного профілю та спеціалізації. Затверджений завідуючим відділом, на досліджуваному підприємстві, асортиментний перелік видають працівникам даного відділу. Відсутність у продажу товарів, передбачених асортиментним  переліком,  розглядається  як  порушення  правил торгівлі, тому всі працівники магазину, передусім продавці, добре знають встановлений для магазину асортиментний перелік. Разом із тим, асортиментний перелік є початковою умовою формування асортименту, гарантією безперервного продажу важливих товарів. У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» фактичний асортимент товарів здебільшого перевищує встанов­лений перелік. Наявність таких переліків сприяє кращому обслугову­ванню покупців, дозволяє постійно мати у продажу необхідні їм товари за рахунок широти, глибини та стабільності асортименту.

ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» при продажу дитячих товарів мають обов'язковий асортимент (асортиментний мінімум). Забезпечення стій­кості обов'язкового асортименту має важливе соціально-економічне значення.

Асортиментний мінімум - це мінімальний перелік товарів, який повинен бути у продажу і який забезпечує прибутковість даного відділу по товарам для немовлят.

 6. Коефіцієнт глибини товарного асортименту (Кга). Формула розрахунку:

Кга = АПф : АПап,  

де АПап - кількість асортиментних позицій (різновидів), визначених в асортиментному переліку товарів; де АПф – фактична кількість асортиментних позицій, що реалізує магазин.

Оптимальна величина Кга = 1. Глибина товарного асортименту -це надання покупцю широкого вибору різновидів товарів.

Визначаємо коефіціент глибини асортименту у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»»:

Апф = 2500 од

Апап = 2400 од,  тому     Кга = 2500/2400, Кга = 1,04

Отже, коефіціент глибини асортименту складає більше одиниць, що свідчить про достатньо глибокий асортимент у досліджуваному відділі і забезпечує ефективність продажів та прибуток.

7. Коефіцієнт стабільності товарного асортименту (Кса). Розрахунок за формулою:

 

            АПф1+АПф2+...+АПфn    

Кса = -----------------------------------

                  П*АПап

де АПф1, АПфк2, АПфn – фактична кількість видів, різновидів товарів, які були в продажу на дату перевірок; П - кількість перевірок. Оптимальна величина Кса - не нижче 0,80. Стабільність у товарній політиці на досліджуваному підприємстві забезпечується постійною наявністю у продажу певних різновидів товарів і  контролюється комерційною службою даного підприємства.

Коефіцієнти стійкості видового асортименту розраховуються як для всього товарного асортименту, так і для асортименту товарів окремих груп або комплексів, а коефіцієнти стійкості внутрішньовидового асортименту — для то­варних видів, різновидів, найменувань. Величина коефіцієнтів знаходиться в межах від 0 до 1. При цьому, чим ближче коефіцієнт до одиниці, тим стійкіший асортимент магазину.

На стійкість асортименту впливають різні фактори господарської діяль­ності даного магазину, в т. ч. і випадкові (затримка відправки товарів постачаль­никами, порушення графіків завезення). Для усунення впливу випадко­вих факторів і більш об'єктивної оцінки товарного асортименту його стійкість визначають за окремі періоди за даними декількох пере­вірок.

У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» за визначеним асортиментним переліком товарів кількість одиниць складає 2400 одиниць на досліджуваний період. Для контролю за асортиментом у торговому залі відділу коменційна служба періодично проводить перевірку стійкості асортименту.

Виконували перевірку з підрахунками асортиментних позицій присутніх у продажу протягом грудня 2010р. Було проведено 8 перевірок, при яких спостерігалися коливання у зміні фактичної кількості асортиментних одиниць.

За формулою визначаємо коефіціент стійкості:

            2450+2300+2500+2550+2520+2400+2400+2500          

Кса =  -------------------------------------------------------------------  ;  

                               8 *  2400 

 

          19620

Кса = ---------   ;      Кса = 1,02

           19200

 

Отже, коефіціент стійкості асортименту у  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» склав 1,02 і вказує на те що асортимент магазину стабільний, що забезпечує великі товарообороти і прибутковість. 

Використання у процесі аналізу матеріалів, які характеризують широ­ту, глибину і стійкість асортименту, дозволяє працівникам торгівлі оціни­ти роботу з формування асортименту, зіставити асортимент схожих відділів та магазинів і прийняти оперативні рішення щодо поліпшення комерційної роботи даного підприємства.

8. Оновлення асортименту (співвідношення кількості нових видів і різновидів товарів до загальної кількості). У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» оновлення асортименту відбувається щосезону в обов’язковому порядку, з урахуванням зміни сезону, моди, виробництва нових товарів тощо. Також відбувається оновлення асортименту і в процесі продажів, коли, наприклад, при замовленні у постачальника певних товарів, які можуть бути відсутніми, замінюють ії на анологічні.

Для успішного виконання основного завдання — продажу товарів — магазин здійснює широку торговельно-оперативну діяльність, яка скла­дається з окремих взаємопов'язаних процесів. Основні з них: вивчення купівельного попиту населення для визначення обсягів закупівлі товарів і формування асортименту, закупівля і завезення товарів у магазин, прий­мання, зберігання і підготовка до продажу, реалізація товарів і обслугову­вання покупців, реклама, оформлення документів та здійснення фінансо­вих операцій, що забезпечують обертаємість товарів на досліджуваному підприємстві та ефективність комерційної роботи досліджуваного підприємства. Таблиця 5.

 

 

 

                                                                                                          Таблиця 5

 

 Основні ефективності комерційної діяльності ВАТ «Універмаг

 «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» за 2007-2009 рр.                                                            

Назва показника

Од вим.

Роки

Темпи росту (падіння)

2007

2008

2009

2007р. до 2008р.

2008р. до 2009р.

1

2

3

4

5

6

7

Товарообіг

Тис. грн.

2650

3100

3000

450

-100

Собівартість реалізованої продукції

Тис. грн.

1515,8

1726,7

1683

210,9

-43,7

Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн.

709,4

837

804

127,6

-33

Серередньо облікова чисельність штатних працівників

Осіб

41

48

45

7

-3

Фонд оплати праці

Тис. грн.

342,9

443,3

393

100,4

50,3

Товаробіг на  одного працівника

Тис. грн.

64,6

64,6

66,6

-

2

Середньорічна вартість основних фондів

Тис. грн.

319

285,15

257,5

33,85

27,65

Рентабельність товарообігу

%

0,81

0,86

0,80

 -

Рентабельність витрат

%

0,89

0,93

0,89

 -

Рентабельність основних фондів

%

4,08

4,12

4,09

 -

 

За даними ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» за 2007-2009 рр. ми можемо бачити, що товарообіг, прибуток, фонд оплати праці, еннтабельність мали ріст з 2007р. по 2008р. та певний спад обсягів продажів в періоді з 2008р. по 2009р. Не зважаючи на спад досліджуваних даних, робота даного відділу є ефективною, що забезпечує його рентабельність. 

 

 

Операції торговельного процесу обслуговування покупців поділяються на основні й допоміжні. До основних належить продаж товарів у торгово­му залі й обслуговування покупців, до допоміжних — приймання, збері­гання і підготовка товарів до продажу. При цьому всі складові частини торговельно-оперативної діяльності взаємопов'язані між собою.

Самообслуговування — метод продажу, згідно з яким покупці мають вільний доступ до всіх товарів, відкрито викладених на торговельно-технологічному обладнанні в торговому залі магазину, самостійно їх оглядають, знайомляться і відбирають, сплачуючи купівлі в вузлі розрахунку під час виходу з торгового залу.

Прогресивність самообслуговування полягає в раціональному розподілі функцій між працівниками торгового залу і покупцями під час виконання операцій обслуговування, для спрощення процесу продажу товарів, підви­щення ефективності роботи магазину.

У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»»  працює за методом самообслуговування, завдяки чому деякі торговельно-тех­нологічні операції виконують покупці, що призводить до зменшення кількості операцій в торговому залі й спрощення схеми.

Торговельно-технологічний процес даного відділу можна розподілити на три основні частини:

— операції з товарами до запропонування їх покупцям, які передують надходженню товарів у торговий зал;

—    операції безпосереднього обслуговування покупців;

—    додаткові операції з обслуговування покупців.

Органічним продовженням торгово-технологічного процесу в магазині є надання покупцям додаткових послуг, пов'язаних з купівлею і викори­станням тих чи інших виробів. Послуги можуть бути платними і безко­штовними, пов'язаними з купівлею товарів, з наданням допомоги покуп­цям у використанні товарів, зі створенням сприятливого іміджу магазину та належних умов для здійснення купівлі. До платних послуг відділу відносяться такі як доставка додому та збір меблів для дітей вдома у клієнта. До безкотовних відносять упакування, демонстрація роботи певних товарів, консультація щодо експлуатації тощо. Працівники відділу зацікавлені щоб покупець лишився задоволеним і хотів повернутись до відділу знову. Чим самим залучають до частішого відвідування цього відділу.

Самообслуговування досліджуваного підприємства працює на таких принципах:

—    основний асортимент товарів розташований в торговому залі магази­ну на пристінному, острівному і привітринному обладнанні (Додаток 1);

—    вільний вхід покупців у торговий зал і доступ до товарів, відкрито викладених на обладнанні горизонтальним та вертикальним способами викладки;

—    створення покупцям найкращих умов для ознайомлення з товарами та їх відбору;

— максимальна попередня підготовка товарів до реалізації (розпакування, розміщення і викладення);

— самостійність покупців під час купівлі;

— на виході з торгового залу у вузлі розрахунку поєднання операцій з розрахунку і відпускання товарів покупцям та сплата вартості ку­півель (Додаток 9).

Таке рішення торгового залу позитивно впливає на оглядаємість, зручність і швидкість при виборі потрібних товарів. Використання острівного обладнання невеликої висоти забезпечує гарну оглядаємість і коли покупець заходить до відділу одразу може зорієнтуватись де і що саме знаходиться.

У даному випадку більшість товарів добирається і доставляється до вузла розрахунку самими покупцями. Допомога продавця необхідна лише за бажанням покупця (як консультація під час продажу товарів). Торговельно-технологічні операції відділу працівники торгово­го залу (продавці-консультанти, контролер-касир) не виконують (або виконують за бажанням покупців) такі з них, як зустріч покупців, з'ясу­вання попиту, пропозиція і показ товарів. Функції продавця з цих опе­рацій перебирають на себе рекламні засоби, внутрішньомагазинне викла­дення товарів та інформація; пошук та вибір товарів здійснюють самі по­купці.

Тому процес продажу можна зобразити схематисно:

1.Показ товарів і консультація (за бажанням покупця)

2. Розрахункові операції в єдиному вузлі розрахунку.

3. Пакування та вручення товару покупцеві.

Ефективність роботи досліджуваного відділу, що працює за методом самообслугову­вання визначаеться соціальним і економіч­ним ефектом. Соціальний ефект  — це економія часу покупців на придбання то­варів, затрати якого у відділі з самообслуговуванням в 2—4 рази менші, ніж у інших магазинах та відділах з традиційним методом продажу. Це досягається шляхом значного збільшення установчої площі та площі викладення то­варів, відповідним розширенням асортименту і збільшенням товарних запасів у торговому залі, зростанням комплексності покупки, зменшен­ням частоти відвідування інших магазинів і витрат споживання, пов'язаних з при­дбанням товарів, у даному випадку товарів для дітей.

Економічний ефект  полягає у збільшенні про­пускної спроможності відділу, зростанні його товарообороту, по­ліпшенні використання торгової площі, не потребує великої чисельності торгових працівників і підвищення продуктивності їхньої праці, що при відповідно­му зниженні витрат обігу підвищує рентабельність роботи досліджуваного відділу.

Ефективність роботи у  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» з використанням методу продажу через самообслуговування, визначається низ­кою економічних, техніко-технологічних і соціальних показників.

До економічних показників належать: обсяг товарообороту, витрати обігу, прибуток, рентабельність, товарооборот на 1 кв. м загальної й торго­вої площ магазину, на одного працівника, рівень заробітної плати, товарооборотність у днях, сума прибутку в розрахунку на одну гривню витрат обігу та ін.(що вже вище розглянуто).

Дослідивши фінансові результати по ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» (Додаток 10) та дані по відділу "Товари для немовлят" , можна зробити висновки, що робота даного підприємства є економічно ефективною. Обсяг товарооборотів у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» за 2007р. склав 2650тис. грн,  2008 рік - 3100 тис. грн., що є більшим на 16% за попередній рік;  і за 2009р. - 3000 тис.грн., де спостерігається зменшення товарообігу на 3,2%.  Фонд оплати праці склав  у 2007р. 342,3 тис. грн., у 2008р. - 443,3тис. грн, що є більшим на 30% від попереднього; і в 2009р. - 393тис. грн., де спостерігається зменшення на 11,3%.  Чистий прибуток склав у 2007р. 709,4  тис.грн, у 2008р. - 837тис.грн, що є більшим на 18% за попередній рік, а в 2009р. 804тис.грн спостерігаємо зменшення.

Соціальними показниками є витрати часу на придбання товарів у мага­зині (пошук, ознайомлення з товаром, консультація, добір, розрахунки за відібрані товари), коефіцієнт завершеності купівель, кількість послуг, які надаються покупцям.

У досліджуваному відділі також використовують метож продажу товарів з відкритим викладенням, при якому  робочі запаси всіх товарів (переважно малогабаритних – пелюшки, розпашонки, повзуни, кофтинки, шкарпетки, шапочки та ін. для немовлят) відкрито розміщують на полицях торгового обладнання. Покупець має вільний доступ до товарів, самостійно чи за допомогою продавця добирає потрібні йому вироби, передає їх для роз­рахунку і упакування продавцеві та після оплати отримує покупку. Обо­в'язки продавця полягають у консультуванні, , упакуванні й відпусканні товарів. Розрахунки здійснюються через касу, яка розміщена в торговому залі біля виходу з відділу. Використан­ня відкритого викладення дозволяє прискорити операції з продажу товарів, збільшити пропускну спроможність магазину і продуктивність праці його працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Шляхи вдосконалення продажу товарів ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» віддлу «Товари для немовлят (о-3 років)».

За словами фахівців, роздрібний бізнес на дитячих товарах підходить до рубежу нового розвитку. Незважаючи на те що жорсткої конкуренції між роздрібниками на ринку дитячого одягу досі немає і конкурувати доводиться переважно з лотковими торгівцями на ринках, у майбутньому забезпечити лідерство на ринку зможуть ті компанії, які сьогодні почали розвивати нові формати роздрібної торгівлі, позиціюючись як магазини комплексної купівлі.

Якщо, наприклад, взяти якісні повзунки або дитячу курточку на ринку і порвняти, то їхня вартість буде на рівні з тією, яку можна побачити в ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»». До того ж лоткова торгівля на базарах, невеликі відділи, не можуть запропонувати повного асортименту товару, який, приміром, можна знайти у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»».

 Використання в практиці торгівлі обов'язкових асортиментних пе­реліків, що складаються з комплексів, особливо в нинішніх умовах, дозволить забезпечити населення необхідним асортиментом товарів, вистояти в конкурентній боротьбі, по­кращити обслуговування населення.

Так як  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» є магазином комплексної купівлі їм потрібно завоювати лояльність мам  за рахунок додаткових послуг (традиційних столиків з олівцями для дітей, кімнат для грудного годування, для сповивання, зон відпочинку для покупців, де можуть відпочити, наприклад, вагітні жінки).  У зоні відпочинку також можна встановити диспенсер з питною водою і підігрівач дитячого харчування.

Загалом, використовуючи новий формат, комплексний підхід до продажу дитячих товарів приверне увагу зі сторони клієнтів і підвищить прибутки підприємству

Структуру комплексного асортименту магазинів самообслуговування бажано визначати не за розміром площі, що займає кожна група товарів, а відповідно до обсягу товарообороту.

Вирішуючи питання товарного забезпечення, комерційним службам торговельного підприємства у своїй роботі бажано:

• чітко керуватись матеріалами з вивчення товарних ринків і попиту покупців на товари;

• здійснювати закупку товарів у обсязі та асортименті відповідно до попиту населення;

• забезпечувати своєчасну подачу, а також наявність повного асор­тименту товарів у торговельному залі.

Раціональне товарне забезпечення  передбачає своєчасне постачання товарів у необхідній кількості й асор­тименті для безперебійної торгівлі з найменшими товарними запасами і втратами. Цього можна досягти тільки тоді, коли кожному магазину то­вар буде поставлятись партіями таких розмірів, які забезпечать рівномірне постачання при мінімальних витратах на постачання і зберігання товарів.

Як і будь-яка галузь діяльності, методи роздрібного продажу товарів змінюються в часі й під впливом технічного прогресу (поява нових техно­логій), розвитку суспільних відносин, менталітету як покупців, так і про­давців. Особливо це характерно для економічно розвинутих країн Захід­ної Європи і СІЛА.

Останнім часом у роздрібну торгівлю успішно впроваджуються магазинні картки, аналогічні банківським. Доцільно булоб і у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» ввести магазинні картки. їх використання дозволило б значно спростити розрахунки за товари, "закріпити" покупців за даним магазином і його відділами. Наявність такої картки надаватиме покупцеві можливість купувати товари зі знижками, отримувати додаткові послуги (наприклад, безкоштовне розсилан­ня каталогів, інформації про нові товари, замовлення їх телефоном тощо).

Підвищенню економічної ефективності роботи магазинів самообслуго­вування сприятимуть: раціональна організація товаропостачання; вико­ристання в процесі товароруху тари-обладнання, комп'ютерної техніки і технології; централізація фасування і упакування товарів; удосконален­ня та механізація технологічних процесів у магазині; збільшення кількості товарів, викладених на торговельно-технологічному обладнанні; чіткий розподіл обов'язків, оптимізація режиму роботи магазину, поліпшення реклами та інформації.

Використання магазинних карток збільшуватиме товарооборот магазину, сприятиме підвищенню його статусу, буде ефективною рекламою підприємства.

Вони підвищують престиж не тільки магазину, але й самого клієнта, оскіль­ки пластикові картки вважаються прогресивною формою сплати за товари і послуги. Це вплине на збільшення кількості постійних клієнтів.

Магазинна автоматизована система сплати товарів за пластиковими картками дозволяє також мати постійну базу клієнтів, простежувати ди­наміку їх купівель, вивчати попит на товари.

Найбільш поширені магазинні системи на картках з магнітною стрічкою і макросхемою (смарт-карти). Останні перспективніші, бо майже повністю захищені від підробок; значно спрощується їх авторизація. Для роботи з ними використовуються звичайні електронні касові апарати з додатково вмонтованим пристроєм сканером, спеціалізовані торговельні термінал-каси та пер­сональні комп'ютери.

Моніторинг потенційних покупців на підставі створення банків даних дасть змогу оперативніше досліджувати попит. У країнах з розвинутою ринковою економікою спеціально підбираються і продаються як товар списки адрес споживачів (клієнтів), що згруповані за певними ознаками: список організацій визначеного напрямку або фахівців, список багатодітних сімей, список власників авто мобілів та ін. Пряма поштова реклама може забезпечити отримання за мовлень від цільового сегменту за допомогою комп'ютерної бази  даних списків. Одночасно можна робити групування за певними критеріями (рівень доходів, стать, вік, рівень освіти, спеціальність та ін.), що дозво­ляє виявити потрібну групу потенційних покупців.

 Проведення акцій нагородження кращих покупців також буде приваблювати потенційних покупців. Наприклад, адміністрація торгового дому "Перекресток" (Москва) знайшла дійовий спосіб стимулювання покупців — провела акцію з нагородження найкращих покупців 2002 року. Відбір проводився на підставі автоматизованого обліку даних покупок, здійснених усіма учасниками "Програми лояль­ності". Кращими було визнано 76 власників дисконтних карток торгового дому. Перша половина нагороджених покупців — абсолютні чемпіони за  сумою покупок у своїх "Перекрестках", друга — переможці у номінації "Найбільша кількість здійснених покупок". Урочиста церемонія вручення Призів відбулась у 37 супермаркетах та 1 гіпермаркеті торговельної мережі "Перекресток", якій належать 46 магазинів на території Москви. Переможцям було вручено подарункові набори. Це сприятиме активізації торгівлі, формуванню споживчої лояльності, підвищенню корпоративного іміджу.

Додатки:

                                                                                                                                 Додаток 1

 ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»  і відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»».

 

 

 

 

 

Додаток 2

Вітчизняні постачальники ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»».

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

План 3-го поверху ВАТ «Універмагу «Дитячий Світ»  і розміщення досліджуваного відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Динаміка росту попиту на дитячі товари, в залежності від росту доходів населення та народжуваності.

 

 

 

 Додаток 6

Рузельтати анкетування покупців ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»».

 

Результати анкетування:

Причини вибору магазинів дитячого одягу

Великий асортимент товарів для дітей різного віку -----------67,79%

Можливість зробити всі потрібні покупки в одному місці -----55,03%

Якісні товари ----------------------------------------------------------------47,32%

Розташований біля станції метро ----------------------------------- 46,31%

Робити покупки тут вже стало звичкою ----------------------------32,21%

Влаштовують ціни ---------------------------------------------------------30,87%

Розташований поблизу мого житла ---------------------------------28,19%

Широко представлені різні марки дитячого одягу ---------------27,18%

Дитині подобається ходити до цього магазину ------------------ 23,49%

Розташований у центрі міста -------------------------------------------21,14%

Постійно оновлюється асортимент одягу ------------------------- 20,81%

Можливість поєднати покупку з відпочинком ---------------------20,13%

Високий рівень сервісу з боку персоналу --------------------------16,78%

Є туалет для відвідувачів -----------------------------------------------13,76%

Усі мої друзі роблять покупки у цьому місці -----------------------11,07%

 Можливість припаркувати машину-----------------------------------  9,06%

Є дитяча ігрова кімната ----------------------------------------------------8,05%

 

 

Додаток 7

Роль категорій в асортименті дитячих товарів

 

Категорія

Роль в асортименті

Унікальні

Імідж магазину, імпульсні покупки

Приоритетні

Прибутковість і залучення потоку покупців

Базові

Висока оборотність і залучення потоку покупців

Періодичні (сезонні)

Оновлення асортименту, залучення і утримання покупця

Зручні

Забезпечення постійного купівельного потоку, комплексність покупки, зручність для покупця

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

 

Співвідношення цілей магазину, ролей категорій і товарів у середині категорій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

Основні принципи самообслуговування, які використані у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

а) Фінансові результати ВАТ «Універмагу «Дитячий Світ» за 2008р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження - Додаток 10

б) Баланс і фінансові результати ВАТ «Універмагу«Дитячий Світ» за 2007р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки.

 

Асортиментний перелік є початковою умовою формування асортименту, гарантією безперервного продажу важливих товарів. У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» фактичний асортимент товарів здебільшого перевищує встанов­лений перелік. Наявність таких переліків сприяє кращому обслугову­ванню покупців, дозволяє постійно мати у продажу необхідні їм товари за рахунок широти, глибини та стабільності асортименту.

коефіціент стійкості асортименту у  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» склав 1,02 і вказує на те що асортимент магазину стабільний, що забезпечує великі товарообороти і прибутковість. 

У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділі «Товари для немовлят (0-3 років)»» оновлення асортименту відбувається щосезону в обов’язковому порядку, з урахуванням зміни сезону, моди, виробництва нових товарів тощо. Також відбувається оновлення асортименту і в процесі продажів, коли, наприклад, при замовленні у постачальника певних товарів, які можуть бути відсутніми, замінюють ії на анологічні.

Використання у процесі аналізу матеріалів, які характеризують широ­ту, глибину і стійкість асортименту, дозволяє працівникам торгівлі оціни­ти роботу з формування асортименту, зіставити асортимент схожих відділів та магазинів і прийняти оперативні рішення щодо поліпшення комерційної роботи даного підприємства.

Ефективність роботи у  ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»» з використанням методу продажу через самообслуговування, визначається низ­кою економічних, техніко-технологічних і соціальних показників.

У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділ «Товари для немовлят (0-3 років)»»  працює за методом самообслуговування, завдяки чому деякі торговельно-тех­нологічні операції виконують покупці, що призводить до зменшення кількості операцій в торговому залі й спрощення схеми, що спияє економічному зростанню.

Дослідивши фінансові результати по ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ»» (Додаток 12), можна зробити висновки, що робота даного підприємства є економічно ефективною.

Головну роль у забезпеченні підприємства широким і постійним асортиментом відіграє чітке та регулярне постачання товарів, його досконалість, уміння маневрувати ним. Вирішуючи питання товар­ного забезпечення, комерційним службам торговельного підприєм­ства у своїй роботі бажано: чітко керуватись матеріалами з вивчення товарних ринків і попиту покупців на товари та їх асортимент; здійснювати закупівлю товарів в обсязі та асортименті відповідно до попиту населення; забезпечувати своєчасне замовлення, а також наявність повного асортименту товарів у торговій залі.

За словами фахівців, роздрібний бізнес на дитячих товарах підходить до рубежу нового розвитку. Незважаючи на те що жорсткої конкуренції між роздрібниками на ринку дитячого одягу досі немає і конкурувати доводиться переважно з лотковими торгівцями на ринках, у майбутньому забезпечити лідерство на ринку зможуть ті компанії, які сьогодні почали розвивати нові формати роздрібної торгівлі, позиціюючись як магазини комплексної купівлі.

Якщо, наприклад, взяти якісні повзунки або дитячу курточку на ринку і порвняти, то їхня вартість буде на рівні з тією, яку можна побачити в ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»». До того ж лоткова торгівля на базарах, невеликі відділи, не можуть запропонувати повного асортименту товару, який, приміром, можна знайти у ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»».

Крім того, для дедалі більшої частини споживачів важливими є такі чинники, як рівень обслуговування, комфорт. Одна річ витратити півдня, щоб обійти весь ринок, а інша — в одному магазині підібрати одяг, взуття, аксесуари для мам і малюків, коляски, автомобільні крісла, ліжечка, постільну білизну, дитячу косметику, іграшки». У ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» відділу «Товари для немовлят (0-3 років)»» планують перманити покупців, які звикли скуповуватися на базарних лотках, і частину покупців зі спеціалізованих дитячих відділів площею до 50 кв. м.

Результатом визначення асортименту є сукупність зібраних данних, які і утворюють асортиментну матрицю, що містить в собі інформацію про товар і постачальників. Наступним кроком є тактична робота по аналізу продажів і запасів і підтримці матриці в актуальному стані. Після аналізу товарів усередині категорії стає ясно, що введення і виведення нової товарної позиції в асортимент повинні бути усвідомленими. Не можна вводити в асортимент товари без чіткого розуміння їх місця в категорії і того завдання, яке вони повинні здійснювати. Для кожного товару існують свої норми оборотності, товарного запасу, періодичності постачань і ін.

 

 

 

 

 

 

Використані джерела:

 1. «Комерційна діяльність» В.В. Апопій, Видавництво «Знання», 2008. -558 с.
 2. «Комерційна діяльність торговельного підприємства» А.М. Виноградська, КНТЕУ – 2008р., -278с.
 3. «Технологія комерційного підприємництва» Виноградська А.М., Київ – 2006р., Центр навчальної літератури, 2006. – 780с.
 4. «Маркетингові дослідження» В.В. Ортинська, О.М. Мельникович, Підручник. – Київ, КНТЕУ. – 2007р. – 376с.
 5. «Організація торгівлі»  Н.О. Голошубова, Підручник. – Київ, КНТЕУ. – 2004р. – 560с.
 6. «Комерційні зв“язки торговельного підприємства» Т.Д. Москвітіна, В.В. Черепов. – Київ, КНТЕУ. – 2002р. – 126с.
 7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с
 8. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.
 9. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. — 580 с.
 10. http://toplutsk.com/articles-article_396.html
 11. http://diplomz.co.ua/other/29451/
 12. http://ukrref.com.ua/index.php?id=ODU5Nw==&g=2
 13. http://kontrakty.com.ua/show/ukr/print_article/5602/2320055602.html
 14. http://test1.cleardesign.com.ua/russian/journal/12/184
 15. http://www.smida.gov.ua/emitents/year/?id=44040&did=65


Создан 10 сен 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником