Курсова. Непрод. товари. Аналіз асортименту військових іграшок магазину "Іграшки

 
 

Курсова. Непрод. товари. Аналіз асортименту військових іграшок магазину "Іграшки

Курсова. Непрод. товари. Аналіз асортименту військових іграшок магазину "ІграшкиМіністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

 

               Кафедра товарознавства непродовольчих товарів 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

З дисципліни: 

"Товарознавство непродовольчих товарів" 

на тему:

"Аналіз асортименту військових іграшок

магазину "Іграшки""

 

Роботу виконано за матеріалами:

ПП Садовнікова І.С. магазин "Іграшки"

 

 

 

Кому нужно, пишите в клментарии или на почту что указана на главной

 

Зміст

Вступ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

1.      Психологічний вплив військових іграшок на розвиток у дитини патріотизму і культурного сприйняття. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

2.      Стан ринку військових іграшок та іграшок вцілому в Україні - - - - -  - - - -   8 

3.      Аналіз асортименту військових іграшок та загального асортименту іграшок у ПП Садовнікова І.С. магазині "Іграшки"  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

4.      Шляхи вдосконалення асортименту військових іграшок та загального асортименту іграшок - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   41

Висновки та пропозиції. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

Використані джерела. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45

Додатки. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вступ.

 

 Актуальність теми в тому, щоб дослідити попит на військові іграшки, який залежить від психологічного впливу і розвитку патріотизму у дитини, які в основному і впливають на формування потреб у цій групі товарів.

Метою дослідження є аналіз асортименту та розробка шляхів його удосконалення.

Об'єктом дослідження даної роботи ПП Садовнікова І.С. магазин "Іграшки".  Досліджуване підприємство знаходиться у м. Київ, вул. Попудренка, 7а (біля станції м. Дарниця). Торгова площа магазину складає 40 кв.м.

Предметом дослідження є асортимент військових іграшок, а також фактори які впливають на його формування у ПП Садовнікова І.С. магазині "Іграшки". 

Заходи, які вживаються для забезпечення якості іграшок, є актуальними і потребують системного вирішення. Для запобігання появи на ринку продукції, небезпечної для здоров’я дітей, здійснюють обов’язкову сертифікацію дитячих виробів, а в зарубіжній практиці широкого розповсюдження набув екологічний стандарт ЕКО ТЕХ 100.

 Формування асортименту іграшок у ПП Садовнікова І.С. магазині  "Іграшки" спрямовано на найбільш повне задо­волення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і культури споживання такої групи товарів як іграшки.

Процес формування асортименту товарів тісно пов'язаний зі споживчим попитом. У процесі формування асортименту товарів здійснюють підбір товарів за різними ознаками. При цьому враховують дію багатьох факторів.

Асортиментна політика магазину - це цілеспрямована діяльність у сфері товарного забезпечення даного ринку, що базується на довготерміновому плануванні та регулюванні, спрямо­вана на задоволення попиту споживачів із урахуванням оптимізації номенклатури товарів та забезпечення рентабельності усієї діяльності даного підприємства.

Асортиментна політика магазину передбачає організацію продажу збалансованого асортименту товарів, який в раціональних співвідношеннях поєднує товари різних товарних груп залежно від потреб і враховує рентабельність торговельної діяльності. При цьому прибутковість торгівлі досягається як за рахунок скорочення, так і розширення товарного асортименту.

У практичній роботі підприємства широко використовується групування наявних у продажу товарів за  збутовою і ціновою ознаками (збутовий — групування товарів за місцем у системі розподілу і місцем продажу (продаж в універсамі, за каталогами, зразками; ціновий — групування товарів за ціною (дешеві, дорогі)).

 Особливу увагу необхідно приділяти організації постійних мікрокомплексів, їх кількість і найменування визначають спеціалі­зацією споживчих комплексів, розмірами торгової площі магазину, структурою товарообороту.

Під час формування асортименту використовують оперативну інформацію про продаж конкретних товарів. Це допома­гає своєчасно доставляти потрібні товари, перерозподіляти товарні ресурси між пунктами продажу, впроваджувати відповідні заходи щодо постачання.

Для успішного виконання основного завдання — продажу товарів — магазин здійснює широку торговельно-оперативну діяльність, яка скла­дається з окремих взаємопов'язаних процесів.

 

 

 

 

Зміст

Вступ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

1.      Психологічний вплив військових іграшок на розвиток у дитини патріотизму і культурного сприйняття. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

2.      Стан ринку військових іграшок та іграшок вцілому в Україні - - - - -  - - - -   8 

3.      Аналіз асортименту військових іграшок та загального асортименту іграшок у ПП Садовнікова І.С. магазині "Іграшки"  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

4.      Шляхи вдосконалення асортименту військових іграшок та загального асортименту іграшок - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   41

Висновки та пропозиції. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43

Використані джерела. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45

Додатки. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вступ.

 

 Актуальність теми в тому, щоб дослідити попит на військові іграшки, який залежить від психологічного впливу і розвитку патріотизму у дитини, які в основному і впливають на формування потреб у цій групі товарів.

Метою дослідження є аналіз асортименту та розробка шляхів його удосконалення.

Об'єктом дослідження даної роботи ПП Садовнікова І.С. магазин "Іграшки".  Досліджуване підприємство знаходиться у м. Київ, вул. Попудренка, 7а (біля станції м. Дарниця). Торгова площа магазину складає 40 кв.м.

Предметом дослідження є асортимент військових іграшок, а також фактори які впливають на його формування у ПП Садовнікова І.С. магазині "Іграшки". 

Заходи, які вживаються для забезпечення якості іграшок, є актуальними і потребують системного вирішення. Для запобігання появи на ринку продукції, небезпечної для здоров’я дітей, здійснюють обов’язкову сертифікацію дитячих виробів, а в зарубіжній практиці широкого розповсюдження набув екологічний стандарт ЕКО ТЕХ 100.

 Формування асортименту іграшок у ПП Садовнікова І.С. магазині  "Іграшки" спрямовано на найбільш повне задо­волення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і культури споживання такої групи товарів як іграшки.

Процес формування асортименту товарів тісно пов'язаний зі споживчим попитом. У процесі формування асортименту товарів здійснюють підбір товарів за різними ознаками. При цьому враховують дію багатьох факторів.

Асортиментна політика магазину - це цілеспрямована діяльність у сфері товарного забезпечення даного ринку, що базується на довготерміновому плануванні та регулюванні, спрямо­вана на задоволення попиту споживачів із урахуванням оптимізації номенклатури товарів та забезпечення рентабельності усієї діяльності даного підприємства.

Асортиментна політика магазину передбачає організацію продажу збалансованого асортименту товарів, який в раціональних співвідношеннях поєднує товари різних товарних груп залежно від потреб і враховує рентабельність торговельної діяльності. При цьому прибутковість торгівлі досягається як за рахунок скорочення, так і розширення товарного асортименту.

У практичній роботі підприємства широко використовується групування наявних у продажу товарів за  збутовою і ціновою ознаками (збутовий — групування товарів за місцем у системі розподілу і місцем продажу (продаж в універсамі, за каталогами, зразками; ціновий — групування товарів за ціною (дешеві, дорогі)).

 Особливу увагу необхідно приділяти організації постійних мікрокомплексів, їх кількість і найменування визначають спеціалі­зацією споживчих комплексів, розмірами торгової площі магазину, структурою товарообороту.

Під час формування асортименту використовують оперативну інформацію про продаж конкретних товарів. Це допома­гає своєчасно доставляти потрібні товари, перерозподіляти товарні ресурси між пунктами продажу, впроваджувати відповідні заходи щодо постачання.

Для успішного виконання основного завдання — продажу товарів — магазин здійснює широку торговельно-оперативну діяльність, яка скла­дається з окремих взаємопов'язаних процесів.

 Создан 22 дек 2013  Комментарии       
Всего 2, последний 3 года назад
Костя 19 янв 2016 ответить
Нужна ваша робота
dvoeknet 21 янв 2016 ответить
designflo@ukr.net пишите сюда
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником