Мікробіологія

 
 

Мікробіологія

Питання до іспитуЕкзаменаційні питання
1. Значення мікроорганізмів в житті людини. Використання мікроорганізмів в народному господарстві.
2. Бактерії, розміри, форми та будова бактерій. Рух, розмноження, спороутворення.

3. Класифікація бактерій.
4. Дріжджі, розміри, форма, будова, розмноження, класифікація.
5. Гриби: будова, розмноження і класифікація.
6. Відміни в спороутворенні бактерій, дріжджів та грибів.
7. Систематика грибів, важливіші представники плісневих грибів -
■збудників псування плодів та овочів.
8. Ультрамікроби, їх характеристика.
9. Поняття про обміни речовин у мікроорганізмів. Типи дихання у
мікроорганізмів.
10. Хімічний склад і живлення мікроорганізмів.
11. Джерела вуглецю, які використовуються мікроорганізмами.
Автотрофні і гетеротрофні мікроргвнізми.
12. Фото- і хомосинтезуючі мікроорганізми.
13. Дихання мікроорганізмів. Джерела і шляхи отримання енергії
мікроорганізмами, її використання.
14. Причини самозігрівання зерна, сіна та інш. органічних матеріал
15. Ферменти, їх властивості та хімічна природа, промислове використання.
16. Вплив фізичних факторів на мікроорганізми та використання їх при виробництві і зберіганні харчових продуктів.
17. Вплив фізичних факторів на мікроорганізми та їх використання
при проведенні санітарної обробки торгових підприємств.
18. Психрофільні та термофільні мікроорганізми, їх значення в
процесах виробництва продтоварів і псування харчових продуктів.
19. Стерилізація і пастеризація та їх практичне значення.
20. Вплив вологості середовища на розвиток мікроорганізмів.
2 І. Антисептики та їх використання.
22. Вплив біологічних факторів на мікроорганізми. Антагонізм між мікроорганізмами. Значення антибіотиків.
23. Дезинфекція, дезинсекція та дератизація в торгових підприємствах.
24. Антибіотичні речовини мікробного, рослинного та тваринного походження. їх практичне використання.
25. Симбіоз і метабіоз серед мікроорганізмів та їх значення в народному господарстві.
26. Спадковість та мінливість мікроорганізмів. Типи мінливості.
27. Чисті культури мікроорганізмів та їх використання при виробництві продтоварів.
28. Ферменти, хімічна природа, властивості ферментів, їх класифікація та значення в житті мікроорганізмів.
29. Спиртове брродіння, збудники та хімізм бродіння. Промислове значення.
30. Оптимальні умови спиртового бродіння.
31. Гліцеринова форма спиртового бродіння, промислове значення,
32. Молочнокисле бродіння, збудники, умови та хімізм. Промислове та господарське значення. Роль молочнокислих бактерій в процесах псування харчових продуктів.
33. Гомоферментативне і гетероферментативне молочнокисле бродіння, їх характеристика.
34. Пропіоновокисле бродіння, збудники. Промислове значення.
35. Маслянокисле бродіння. Збудники, умови та хімізм. Промислове значення. Роль маслянокислих баючій в процесах псування харчових продуктів.
36. Окислювальні процеси. Лимннокисле бродіння, збудники, хімізм, промислове значення. Утворення органічних кислот плісневими грибами.
37. Оцтовокисле бродіння. Збудники бродуння, умови та хімізм бродіння. Практичне значення. Оцтовокислі бактерії - збудники псування харчових продуктів.
38. Розклад жирів мікроорганізмами.
39. Збудники та хімізм гниття. Роль гнійних процесів в природі.
40. Особливості гниття в анаеробних умовах.
41. Патогенні мікроорганізми. Харчові інфекції та їх профілактика.
42. Поняття про інфекції та імунітет. Джерела та шляхи передачі інфекції. Бацилоносії. Вакцини та сироватки.
43. Типи харчових захворювань і їх характеристика. Відмінність харчових інфекцій від харчових отруєнь,
44. Харчові отруєння мікробного походження, їх профілактика,
45. Харчові інтоксикації, їх види. Характеристика збудників, шляхи інфекування харчових продуктів.
46. Ботулізм.
47. Сальмонелльози. їх характеристика. Основні збудники. Умови розвитку в харчових продуктах. Причини виникнення.
48. Поняття про умовно-патогенні мікроорганізми. Приклади. Характеристика збудників захворювань.
49. Значення санітарно-бактеріологічного контролю харчових інфекцій.
50. Поняття про санітарно-показникові мікроорганізми. Кишкова палочка і її значення при санітарній оцінці харчових продуктів.
51. Значення мікробіологічного та санітарно-бактеріологічного контролю в оцінці якості харчових продуктів.
52. Мікробіологія овочів. Епіфітна мікрофлора овочіві та картоплі. Види та причини псування овочів та картоплі в процесі транспортування і
53. Мікроорганізми - збудники псування плодів та овочів.
54. Поняття про імунітет та його значення при зберіганні плодів і овочів.
55. Характеристика головних збудників захворювань плодів та овочів, попередження псування плодів та овочів.
56. Мікробіологія молока. Види псування молока. Патогенні мікроорганізми, передача яких може бути пов'язана з вживанням молока.
57. Мікробіологія косломолочних продуктів, види псування та способи боротьби.
58. Мікробіологія сиру та масла, види псування та способи їх попередження.
59. Мікробіологія яєць та яєчних продуктів. Види псування та їх профілактика.
60. Види мікробіологічного псування яєць, їх профілактика,
61. Мікрофлора м'яса. Види псування м'яса та їх профілактика.
62. Мікробіологія м'ясопродуктів. Види псування ковбас та їх профілактика,
63. Мікробіологія риби та рибогфодуктів. Види псування та їх профілактика.
64. Роль мікроорганізмів при виготовленні пшеничного і житнього хліба. Види мікробного псування хліба.
65. Мікробіологія борошна та хліба. Види псування борошна та хліба та їх попередження.
66. Способи очистки питної води та санітарно-бактеріологічні вимоги стандарту.


Создан 12 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником