Торговельне обладнання

 
 

Торговельне обладнання

Закон, індивідуальне завдання, список літератури, положення, порядок реєстраціїЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст.205 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.206 )

( В редакції Законів N 227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.155 N 1776-III ( 1776-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.315 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1927-III ( 1927-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316 N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.34 N 2746-III ( 2746-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 32 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2056-IV ( 2056-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.23 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )


( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 )


Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Реєстратори розрахункових операцій застосовуються фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами) (далі - суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють операції з розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками та суб'єктами підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти.
Встановлення норм щодо застосування або незастосування реєстраторів розрахункових операцій в інших законах не допускається.

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця;

електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів відносяться також торговельні автомати або інше подібне устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів (послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за готівкові кошти чи їх замінники - жетони, картки платіжних систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів (послуг); комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів;

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів;
електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;

автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості;

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом;

фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою;

виробник - суб'єкт підприємницької діяльності, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

постачальник - виробник або суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

центр сервісного обслуговування - суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

розрахункова книжка - належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);

фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб'єктів підприємницької діяльності за місцем їх реєстрації до відповідного місцевого бюджету;

уповноважений банк - банк, зареєстрований на території України, який має ліцензію Національного банку України на проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за операціями суб'єктів підприємницької діяльності, що проводять операції з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим банком;

фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;

фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

денний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;

контрольна стрічка - документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів;

місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Стаття 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу Державним казначейством України;
6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;

8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

10) друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;

12) вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг); (
13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у встановленому порядку;

15) надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування.
Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, зобов'язані:

1) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти, змінювати курс валюти відповідно до порядку, встановленого Національним банком України;

2) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій;

3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції;

4) застосовувати у встановленому порядку лише ті реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

5) видавати особі, яка купує або продає іноземну валюту, перший примірник розрахункового документа на повну суму операції;

6) здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти тільки за рахунок коштів банку;

7) забезпечувати відповідність готівкових коштів та іноземної валюти на місці проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти даним фіскального звіту;

8) проводити технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій у встановленому порядку;

9) забезпечувати цілісність пломб реєстраторів розрахункових операцій, а також незмінність програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції.

Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.
У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.

Стаття 6. Облік товарних запасів фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством, а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) - у порядку, визначеному відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Облік ведеться з урахуванням особливостей, встановлених для суб'єктів малого підприємництва. Обов'язок із ведення обліку товарних запасів не застосовується до осіб, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку придбаних або проданих товарів.
Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України.

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;
2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти);

3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України;

4) при продажу проїзних і перевізних документів із застосуванням бланків суворого обліку на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;
5) при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до законодавства з питань оподаткування прибутковим податком з громадян, якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив);

6) при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється відповідно до законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику; (
7) при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив);
8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику, у разі коли такі особи не є платниками податку на додану вартість згідно із законодавством;
9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках, якщо такі фізичні особи сплачують ринковий збір відповідно до законодавства;
10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо);
13) при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).
Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики і Державної податкової адміністрації України. Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону.
Стаття 11. Терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, Державної податкової адміністрації України та Національного банку України.


Розділ III
ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ
ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики та Державної податкової адміністрації України.

Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Державною податковою адміністрацією України та Національним банком України.

Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати власні реєстратори розрахункових операцій без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих власних реєстраторів розрахункових операцій.
Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов'язані:

1) проводити свою діяльність відповідно до Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи протягом 72 годин;

3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Розділ IV
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ
ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи державної податкової служби України шляхом проведення планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України.
Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюють Національний банк України, органи державної податкової служби України шляхом проведення оперативних перевірок.

Стаття 16. Контролюючі органи мають право відповідно до законодавства здійснювати планові або позапланові перевірки осіб, які підпадають під дію цього Закону.

Планова перевірка здійснюється органами, уповноваженими законом нараховувати або стягувати податки і збори (обов'язкові платежі) з осіб, що використовують спрощену систему оподаткування згідно з пунктами 5-9 статті 9 цього Закону. Така перевірка здійснюється не частіше одного разу за наслідками звітного календарного року, але не раніше строків, визначених законодавством для подання річного податкового звіту (декларації) такими особами з такого податку. Будь-яке податкове або адміністративне нарахування, здійснене з порушенням цього правила, вважається незаконним та не підлягає виконанню.

Позапланова перевірка, що провадиться уповноваженими контролюючими органами стосовно осіб, визначених у частині другій цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого, органу дізнання або відповідно до рішення суду.

Планові або позапланові перевірки осіб, що використовують реєстратори розрахункових операцій, розрахункові книжки або книги обліку розрахункових операцій, здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України.

Забороняється проведення перевірок осіб, визначених у пунктах 5-9 статті 9 цього Закону, щодо діяльності, передбаченої лише цим Законом, іншими державними органами, ніж ті, що визначені контролюючими органами згідно із законодавством України.

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ
ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність - у разі проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій, у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки;
2) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій непереведеного у фіскальний режим роботи, незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій;
3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки чи книги обліку розрахункових операцій, або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або використання незареєстрованих чи непрошнурованих книг обліку розрахункових операцій, або незберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом встановленого терміну;
4) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання в книзі обліку розрахункових операцій;
5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання друку контрольної стрічки або її незберігання протягом встановленого терміну;
6) п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;
7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;
8) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника.
Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, до уповноважених банків та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками, за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів;

2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій;

3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту;

4) п'ятикратного розміру суми, на яку виявлено незбіг, - у разі перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті;

5) п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратора розрахункових операцій, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції.

Стаття 19. До суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації.

Стаття 20. До суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 21. До суб'єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку облік товарів за місцем реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 22. У разі невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, до суб'єктів підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено невідповідність.

Стаття 23. До суб'єктів підприємницької діяльності, які не виставили цінники на товар, що продається (меню, прейскуранти або тарифи на послуги, що надаються), використовують цінники та прейскуранти, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є гривнею, застосовується фінансова санкція у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) або виставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях. Зазначені цінники та прейскуранти мають бути розміщені у спосіб, який не дозволятиме покупцям (у тому числі контролюючим особам) вилучати такі цінники та прейскуранти поза контролем осіб, уповноважених таким продавцем здійснювати нагляд за дотриманням норм цього Закону. За умисне вилучення працівником контролюючого органу цінника (прейскуранта) з метою неправомірного накладення на продавця адміністративного або іншого стягнення такий працівник притягається до відповідальності згідно з законом.
Стаття 24. У разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого реєстратора розрахункових операцій, до центра сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора, застосовується фінансова санкція у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб'єктами підприємницької діяльності до Державного бюджету України в десятиденний термін з дня прийняття органами державної податкової служби України рішення про застосування таких фінансових санкцій.

Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, за порушення вимог цього Закону притягуються органами державної податкової служби України до адміністративної відповідальності згідно з законом.

Стаття 27. Особи, які внесли непередбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, що можуть призвести до знищення чи зміни накопичених даних про розрахункові операції за товари (послуги) або даних про операції з купівлі-продажу іноземної валюти, притягаються до відповідальності згідно з законом.
Стаття 28. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які не дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що заноситься до фіскальної пам'яті, виробник зобов'язаний за власні кошти усунути ці дефекти у кожному із реалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка заноситься до фіскальної пам'яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за рішенням органів державної податкової служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов'язаний повернути їх вартість суб'єкту підприємницької діяльності, а зазначена модель реєстратора розрахункових операцій у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

)

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону.

3. До приведення чинного законодавства у відповідність з цим Законом чинні закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України:

відповідно до статті 10 цього Закону доповнити перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, передбачивши в ньому здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами підприємницької діяльності на території сіл і селищ міського типу, яким згідно з Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) надано статус гірських;

розглянути питання щодо можливості торгівлі тютюновими виробами спеціалізованими кіосками, що здійснюють продаж періодичних видань друкованих засобів масової інформації на умовах застосування спрощеної системи оподаткування.

5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній податковій адміністрації України, іншим центральним органам виконавчої влади у чотиримісячний термін привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.

6. Національному банку України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у чотиримісячний термін розробити та затвердити нормативні документи, що визначені у цьому Законі.

7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 липня 1995 року
N 265/95-ВР


Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра інженерно-технічних дисциплін

Індивідуальне завдання
з дисципліни “Обладнання торгівельних підприємств”
по підготовці інформаційних матеріалів щодо окремих видів обладнанняВиконав

Перевірив
Київ 2009

Зразок

Технічні показники і характеристика існуючих моделей слайсерів

№ Характе Модель Виробник Габаритні Потужність, Ціна з ПДВ, Сайт фірми-
з/п ристика розміри,мм кВт грн постачальника

1 Слайсер. Корпус-ано
дированный алюминий.
Встроенное заточное
устройство. Регулирова
ние толщины нарезки от
0 до 15мм. Диаметр
ножа: 220мм ES 220 Beckers 445х363х342 0,17 2350 www.np.com.ua.
(Италия)
2 Слайсер. Корпус - ано
дированный алюминий.
Встроенное заточное
устройство. Регулиро
вание толщины нарезки
от 0 до 15мм. Диаметр
ножа: 250мм ES 250 Beckers 480х363х368 0,18 2580
(Италия) www.np.com.ua

3 Слайсер. Корпус - ано
дированный алюминий.
Встроенное заточное
устройство. Регулиро
вание толщины нарезки
от 0 до 15мм.Диаметр
ножа: 300мм ES 300 Beckers 570х480х420 0,215 4610 (Италия) www.np.com.ua.


Список рекомендованої літератури

1. Архипов И.А., Клишин В.Ф. Торговое оборудование. М.: Экономика, 1990.
2. Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли. М.: Форум Инфра-М, 2008.
3. Гуляев В.А., Иваненко В.П., Исаев Н.И., Корнюшко Л.М.
Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс: Учебник для студ.вузов/Под ред. В.А.Гуляева .-М.:ИНФРА-М, 2002.
4. Кащенко В.Ф., Кащенко Л.В. Торговое оборудование. М.: Альда-М, 2008.
5. Конвісер І.О., Бублик Г.А., Паригіна Т.Б., Григор'єв Ю.М.
Устаткування закладів ресторанного господарства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів, які навчаються за спеціальністю "Технологія харчування"/За ред.І.О. Конвісера .-К.:КНТЕУ,2005.
6. Парфентьева Т.Р., Миронова Н.Б., Пєтухова А.А., Филлипова Н.М. Оборудование торговых предприятий. – М.: ИРПО; Изд. центр “Академия”, 2007.
7. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Оборудование торговых предприятий. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.
8. Черевко А.И., Попов Л.Н. Оборудование предприятий общественного питания. – Т. 2; Торгово-технологическое оборудование. – М.: Экономика, 1988.
Web-сторінки
9. www.pimak.com.ua
10. www.np.com.ua.
11. www.merx.ua.
12. www.venetex.com.ua.
13. www.efes.com.ua.
14. www.shen.org.ua.
15. www.komplekt.in.ua.
16. www.avilon.ua.
17. www.cmt-racks.com.ua.
18. www.Land-kv.com.ua.
19. www.rupas-pack.com.ua.
20. www.centroves.dp.ua.
21. www.ets.ua.
ПОЛОЖЕННЯ
про форму та зміст розрахункових документів

( По тексту посилання на пункт 2.7 замінено посиланням
на пункт 2.6 згідно з Наказом ДПА N 116 ( z0413-01 )
від 20.03.2001 )


Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ). Положенням
визначено форми і зміст розрахункових документів, які повинні
видаватися при здійсненні розрахунків суб'єктами підприємницької
діяльності для підтвердження факту продажу (повернення) товарів,
надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, крім розрахунків при здійсненні
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Положення не
поширюється на розрахункові проїзні та перевізні документи на
залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті.

1. Визначення термінів

У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької
діяльності - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи, що зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності (далі - СПД).
Назва СПД - назва юридичної особи або прізвище, ініціали
фізичної особи, які зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію
СПД. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті
скорочення, наприклад, ТОВ (товариство з обмеженою
відповідальністю), МП (мале підприємство), ЗАТ (закрите акціонерне
товариство).
Господарська одиниця - стаціонарний або пересувний об'єкт, у
т.ч. транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються
послуги та здійснюються розрахункові операції.
Назва господарської одиниці - назва, яка зазначена в дозволі
на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому
документі на право власності або користування господарською
одиницею).
Адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в
дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди,
іншому документі на право власності чи користування господарською
одиницею).
Агент - СПД, що одержав у встановленому законодавством
порядку ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення
державних лотерей.
Найменування товару (послуги) - слово, поєднання слів або
слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару
(послуги) та однозначно ідентифікують товар чи послугу в
документообігу СПД.
Літерне позначення ставки податку на додану вартість -
літера, яка відповідає групі товарів (послуг), продаж яких
оподатковується податком на додану вартість (далі - ПДВ) за однією
і тією самою ставкою, або групі товарів (послуг), продаж яких не
оподатковується ПДВ.
Фіскальний номер - сформований відповідно до встановлених
правил унікальний номер реєстратора розрахункових операцій, книги
обліку розрахункових операцій, який надається органом державної
податкової служби при реєстрації відповідного засобу обліку
розрахункових операцій.
Сума розрахунку - сума готівкових коштів, яка отримана від
покупця за продані товари (послуги) або видана йому при поверненні
товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу,
виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках), або сума
безготівкових коштів у разі застосування платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо.
Розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор
розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку
розрахункових операцій - згідно зі статтею 2 Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ).
Сфера призначення - умови проведення розрахункових операцій,
які встановлені у даному Положенні для окремих форм розрахункових
документів. ( Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА
N 279 ( z0724-01 ) від 09.07.2001 )
Алкогольні напої, тютюнові вироби - згідно зі статтею 1
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ). ( Розділ 1 доповнено абзацом
згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0652-04 ) від 28.04.2004 )
Авторизація, держатель платіжної картки, код авторизації,
платіжна картка, платіжна система, платіжний термінал - згідно з
Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 27.08.2001 N 367 ( z0954-01 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за
N 954/6145 (зі змінами та доповненнями). ( Розділ 1 доповнено
абзацом згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0652-04 ) від 28.04.2004 )

2. Загальні положення

2.1. Установлені в даному Положенні вимоги до змісту
розрахункових документів визначають обов'язкові реквізити
розрахункових документів. У разі відсутності хоча б одного з
обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери призначення,
документ не є розрахунковим. ( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 279 ( z0724-01 ) від 09.07.2001 )
2.2. У наведених у додатках 1-8 до Положення формах
розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі
документа є рекомендованим. Розрахункові документи, визначені цим
Положенням, крім тих, що друкуються реєстраторами розрахункових
операцій, є варіантами розрахункових квитанцій, зазначених в
абзаці шістнадцятому статті 2 Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ). Написи на розрахункових документах, указані в додатках у
кутових дужках (наприклад, "Назва СПД"), означають надруковані,
проштамповані або записані в розрахунковому документі
конкретизовані дані про СПД, товар, послугу і т.ін.

2.3. Розрахункові документи, що друкуються реєстраторами
розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити
додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком,
суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена
технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових
операцій.
2.4. Якщо розрахункова операція проводиться не в національній
валюті України, то в розрахунковому документі необхідно вказувати
назву або загальноприйняте умовне позначення валюти. При
проведенні розрахункової операції з використанням декількох валют
усі вартісні реквізити в розрахункових документах повинні
вказуватися за кожною валютою окремо.
2.5. Форма і зміст розрахункових документів (крім тих, які
друкуються реєстраторами розрахункових операцій), що
використовуються при наданні послуг пасажирським автомобільним
транспортом, повинні відповідати Типовим формам квитків на проїзд
пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом,
затвердженим наказом Міністерства транспорту України від
31.05.2000 N 278 ( z0368-00 ) "Про затвердження Типових форм
квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним
транспортом та Тарифних зон перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на приміських маршрутах", який зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 23.06.2000 за N 368/4589 (далі -
наказ Мінтрансу N 278), за винятком квитків на приміські
автомаршрути (типи ПА-1, ПА-2), міські автомаршрути (типи МА-1,
МА-2), багажних квитків на приміські автомаршрути (тип КБ-2),
наведених у додатках 2, 3 та 6 до зазначеного вище наказу.
2.6. Бланки розрахункових документів, що використовуються
суб'єктами підприємницької діяльності при проведенні розрахункових
операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій,
повинні виготовлятися за затвердженими зразками, у випадках,
визначених цим Положенням, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України "Про встановлення порядку виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку" від 19.04.93 N 283
( 283-93-п ) та Правил виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства
фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від
15.11.93 N 118 та Міністерства внутрішніх справ України від
24.11.93 N 740 "Про затвердження Правил виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку" ( z0008-94 ),
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за
N 8/217. ( Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0652-04 ) від 28.04.2004 )

3. Фіскальний касовий чек на товари (послуги)

3.1. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі -
касовий чек) - це розрахунковий документ, надрукований
реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за
продані товари (надані послуги). Форма N ФКЧ-1 касового чека
наведена в додатку 1.
3.2. Касовий чек повинен містити такі обов'язкові реквізити:
назву господарської одиниці;
адресу господарської одиниці;
для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний
податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Законом
України "Про податок на додану вартість"; перед номером друкуються
великі літери "ПН";
для СПД, що не є платниками ПДВ, - ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються
великі літери "ІД";
якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) не
дорівнює одиниці виміру, - то кількість, вартість придбаного
товару (отриманої послуги);
вартість одиниці виміру товару (послуги);
найменування товару (послуги);
літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої
вартості товару (послуги);
позначення форми оплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками
тощо) та суму коштів за даною формою оплати;
загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у
межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО";
для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком -
літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках,
загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами
(послугами), на початку рядка - великі літери "ПДВ";
порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та
час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед
яким друкуються великі літери "ФН";
напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" та логотип виробника. ( Абзац
п'ятнадцятий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0652-04 ) від 28.04.2004 )
3.3. Рядки 5 і 6 (додаток 1) повторюються відповідно до
кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за
одним касовим чеком. Якщо кількість придбаного товару (отриманої
послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу)
можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових
операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в
касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з
урахуванням ПДВ, інакше - вартість без урахування ПДВ.
3.4. Рядок 7 (додаток 1) повторюється відповідно до кількості
різних форм оплати. У разі здійснення оплати тільки в готівковій
формі дозволяється не друкувати рядок 7.
3.5. Рядок 9 (додаток 1) повторюється відповідно до кількості
податкових груп за різними ставками ПДВ. Дозволяється не друкувати
рядки за податковими групами, де сума ПДВ дорівнює нулю.
3.6. У разі застосування при проведенні розрахунків з
використанням платіжної картки платіжного терміналу, з'єднаного
або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, касовий чек
повинен додатково містити такі обов'язкові реквізити:
реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки
платіжної системи), перед якими друкуються великі літери "ПК";
напис "Код авт." та код авторизації або інший код, що
ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли
правила розрахунків платіжної системи передбачають складання
розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без
виконання процедур авторизації;
підпис касира та підпис держателя платіжної картки (якщо це
передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед
якими друкуються відповідно написи "Касир" та "Держатель ПК".
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом ДПА N 248
( z0652-04 ) від 28.04.2004 )


Додаток 1
до Положення про форму
та зміст розрахункових
документів

ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК НА ТОВАРИ (ПОСЛУГИ)

Форма N ФКЧ-1
---------------------------------------------------------------
Рядок| |
1| "Назва господарської одиниці" |
2| "Адреса господарської одиниці" |
3| ПН "Індивідуальний податковий номер платника ПДВ" |
4| ІД "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)" |
5| "Кількість товару (послуги)" "Знак множення" |
| "Вартість одиниці виміру" |
6| "Найменування товару (послуги)" "Вартість" |
| "Літерне позначення ставки ПДВ" |
7| "Форма оплати" "Сума коштів" |
8| СУМА "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих |
| послуг) за чеком" |
9| ПДВ "Літерне позначення ставки ПДВ" |
| "Ставка ПДВ у відсотках" "Сума ПДВ" |
10| "Номер чека" "Поточна дата" "Час проведення розрахунку" |
11| ФН "Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій"|
12| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК <Логотип виробника> |
---------------------------------------------------------------


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

N 614 від 01.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2001 р.
за N 107/5298

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
01.12.2000 N 614
( z0105-01 )


Порядок
реєстрації, опломбування та застосування
реєстраторів розрахункових операцій за
товари (послуги)


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА
N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001
N 279 ( z0726-01 ) від 09.07.2001
N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )


Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ). Даний Порядок не
поширюється на реєстратори розрахункових операцій, що
застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти.
1. Визначення термінів
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької
діяльності (далі - СПД), назва СПД, господарська одиниця, назва
господарської одиниці, адреса господарської одиниці, найменування
товару (послуги), літерне позначення ставки податку на додану
вартість (далі - ПДВ), фіскальний номер, сума розрахунку - згідно
з Положенням про форму та зміст розрахункових документів
( z0105-01 ).
Засіб контролю, розрахункова квитанція - згідно з Порядком
реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і
розрахункових книжок ( z0106-01 ).
Несправний реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) -
такий РРО, що не забезпечує: ( Абзац четвертий розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 )
належного друку чеків (підкладних документів), контрольної
стрічки, будь-якого із звітів (Z-звіт, X-звіт, періодичний або
товарний звіт тощо), або
відповідності даних за сумами розрахунків, відображеними на
касових чеках, даним за сумами розрахунків, які друкуються на
контрольній стрічці, або
відповідності сумарних даних за касовими чеками,
надрукованими протягом робочого дня, загальним сумам виторгів,
відображеним у Z-звітах, або
блокування РРО у випадках, передбачених документацією
виробника, або ( Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
збереження даних у фіскальній пам'яті РРО.
X-звіт - денний звіт без обнулення інформації в оперативній
пам'яті. Для РРО, у X-звіті яких не зазначається інформація про
операції "службового внесення" або "службової видачі" сум готівки,
X-звіт означає сукупність X-звіту та будь-якого іншого звіту, де
зазначені суми за цими операціями.
Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній
пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті РРО. Для РРО, у
Z-звіті яких не зазначається інформація про операції "службового
внесення" або "службової видачі" сум готівки, Z-звіт означає
сукупність X-звіту та Z-звіту, при цьому першим виконується
X-звіт.
Періодичний звіт - звіт фіскальної пам'яті за будь-який
період часу з початку експлуатації РРО.
Операція "сторно" - реєстрація через РРО від'ємних сум, які
зменшують суму виторгу, що заноситься до фіскальної пам'яті при
виконанні Z-звіту.
Фіскальний блок - невід'ємна складова частина РРО, яка
забезпечує реєстрацію обороту, визначення розміру податків,
керування механізмом друку чеків та звітних документів, виведення
інформації на індикатори і містить фіскальну пам'ять та інтерфейс
для зв'язку з прикладним програмним забезпеченням РРО. ( Абзац
чотирнадцятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
Книга реєстраторів розрахункових операцій - установленої
форми книга (додаток 1), яка пронумерована, прошнурована,
скріплена печаткою органу державної податкової служби (далі -
орган ДПС) і завірена підписом керівника органу ДПС (або його
заступника), де здійснюються записи про реєстрацію та облік
реєстраторів розрахункових операцій, довідок про опломбування, або
накопичена за допомогою програмного забезпечення комп'ютера
інформація про реєстрацію та облік реєстраторів розрахункових
операцій, довідок про опломбування, яка щоденно переноситься на
паперові носії в формі, передбаченій для зазначеної вище книги,
скріплюється печаткою органу ДПС та завіряється підписом
уповноваженої посадової особи.
Верифікатор - технічний засіб контролю відповідності
програмного забезпечення РРО еталонному зразку шляхом послідовного
порівняння одиниць виміру інформації.
Розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор
розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку
розрахункових операцій, місце проведення розрахунків, фіскальний
звітний чек, фіскальна пам'ять, виробник, постачальник, центр
сервісного обслуговування, фіскальний режим роботи - згідно зі
статтею 2 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ).
Сервісне обслуговування - комплекс послуг щодо введення в
експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного та
післягарантійного ремонту РРО. ( Розділ 1 доповнено абзацом згідно
з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
Оперативна пам'ять - запам'ятовувальний пристрій у складі
фіскального блока РРО, де зберігаються поточні дані, обчислені або
занесені за допомогою програмного забезпечення цього РРО. ( Розділ
1 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 )

2. Порядок реєстрації реєстраторів розрахункових операцій

2.1. До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені
до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з
урахуванням сфер їх застосування та за умови, що термін служби,
установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а
також з урахуванням термінів реєстрації, установлених Державним
реєстром РРО. ( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
2.2. Реєстрація РРО здійснюється в органі ДПС за
місцезнаходженням (місцем проживання) СПД, а якщо СПД
обслуговується в інспекції по роботі з великими платниками
податків, - то за місцем податкового обліку. У разі використання
РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його
необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за
місцем використання, крім РРО, що застосовуються на об'єктах
виїзної торгівлі (надання послуг), та резервних РРО. Реєстрація та
взяття на облік здійснюються безоплатно, реєстрація - не пізніше
двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік - у день
подання СПД усіх необхідних документів.
Підприємства, що мають мережу відокремлених філій
(представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах
ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують
податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням
цих філій. ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом ДПА N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001 )
Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"
може реєструвати РРО за місцем розташування відособлених
безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні
рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих
підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового
зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство
спеціального зв'язку та державні територіально-галузеві об'єднання
(підприємства) залізничного транспорту. ( Пункт 2.2 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 279 ( z0726-01 ) від
09.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
2.3. Реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви
СПД довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та
реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного
забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а
також надання ним таких документів та їх копій, завірених підписом
керівника і печаткою СПД - юридичної особи або особистим підписом
СПД - фізичної особи:
копії свідоцтва про державну реєстрацію СПД (якщо СПД має
зареєстровані в даному органі ДПС РРО чи книги обліку
розрахункових операцій, то копію свідоцтва надавати не треба);
( Абзац другий пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного
отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право
власності або користування РРО;
паспорта (формуляра) на РРО; ( Пункт 2.3 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення
господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право
власності або користування господарською одиницею); для реєстрації
резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську
одиницю, де буде використовуватися РРО; ( Абзац четвертий пункту
2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 116
( z0413-01 ) від 20.03.2001 )
для СПД, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу -
ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності;
у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим
СПД, - довідки про скасування реєстрації.
Оригінали документів повертаються СПД, копії залишаються в
органі ДПС.
2.4. На підставі вивчення наданих СПД документів
відповідальна посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з
моменту подання СПД документів приймає рішення про можливість
реєстрації РРО. У разі позитивного рішення виписується довідка про
резервування фіскального номера РРО у двох примірниках; один
примірник довідки надається СПД, другий залишається в органі ДПС.
Форма довідки про резервування фіскального номера РРО наведена в
додатку 2. Дані про РРО (модифікація - дата виготовлення)
заносяться згідно з даними паспорта (формуляра) на РРО. ( Пункт
2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
2.5. Фіскальний номер РРО складається з коду області (дві
цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з
місцезнаходженням СПД (для великих платників податків - коду
міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість
цифр) у Книзі реєстраторів розрахункових операцій. Протягом п'яти
робочих днів з моменту отримання довідки про резервування
фіскального номера РРО СПД повинен забезпечити переведення РРО у
фіскальний режим роботи, занесення фіскального номера РРО до
фіскальної пам'яті, опломбування РРО в центрі сервісного
обслуговування у відповідності до розділу 3 Порядку. При
оформленні довідки про опломбування РРО заповнюються всі її
реквізити, крім даних про розпломбування РРО. ( Абзац перший
пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
Завірену копію довідки про опломбування РРО та один примірник
акта введення в експлуатацію РРО, виданого центром сервісного
обслуговування (ЦСО), СПД повинен подати протягом строку дії
довідки про резервування фіскального номера до органу ДПС за
місцем її видачі. У разі невиконання або несвоєчасного виконання
дій, передбачених цим пунктом, довідка про резервування
фіскального номера РРО вважається недійсною. ( Абзац другий пункту
2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
2.6. Після отримання зазначених вище документів посадова
особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги
реєстраторів розрахункових операцій і виписує реєстраційне
посвідчення (додаток 3) у двох примірниках; один примірник
посвідчення надається СПД, другий - залишається в органі ДПС.
Номер посвідчення збігається з фіскальним номером РРО. Дані про
РРО заносяться згідно із записами в довідці про резервування
фіскального номера РРО. ( Пункт 2.6 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
2.7. При реєстрації резервного РРО у правому верхньому кутку
реєстраційного посвідчення робиться напис "Резервний", у першому
рядку відповідної таблиці в посвідченні зазначаються назва та
адреса господарської одиниці, де буде зберігатися резервний РРО, а
в інших рядках - назви та адреси всіх господарських одиниць, де
він буде використовуватися.
2.8. Узяття РРО на облік в органі ДПС за місцезнаходженням
господарської одиниці здійснюється при поданні СПД реєстраційного
посвідчення на РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у
відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій, а
також робить відмітку в реєстраційному посвідченні.
2.9. Для перереєстрації РРО з метою використання його в іншій
господарській одиниці СПД подає до органу ДПС за місцем реєстрації
РРО заяву довільної форми, у якій зазначена сфера застосування
РРО, реєстраційне посвідчення з відміткою, при потребі, про зняття
РРО з обліку, а також визначені пунктом 2.3 документи на
господарську одиницю. Посадова особа органу ДПС вносить зміни до
відповідного запису в Книзі реєстраторів розрахункових операцій та
до реєстраційного посвідчення. У разі використання РРО на
території іншої адміністративно-територіальної одиниці його
необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за
місцем провадження підприємницької діяльності. ( Пункт 2.9 розділу
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 )
від 28.04.2004 )
2.10. РРО вважається зареєстрованим після виконання всіх дій,
передбачених пунктами 2.3 - 2.7, а при здійсненні підприємницької
діяльності не за місцем реєстрації РРО - після виконання всіх дій,
передбачених пунктами 2.3 - 2.8, а в разі перереєстрації - дій за
пунктом 2.9 цього Порядку. ( Пункт 2.10 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
2.11. Скасування реєстрації РРО здійснюється на підставі
подання СПД заяви довільної форми до органу ДПС, де зареєстровано
РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно зняти з
обліку, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні, і
розпломбувати в ЦСО (крім випадків установлення невідповідності
конструкції та програмного забезпечення реєстратора до
документації виробника). При скасуванні реєстрації посадова особа
органу ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про
опломбування, робить відповідний запис у Книзі реєстраторів
розрахункових операцій та виписує довідку про скасування
реєстрації реєстратора розрахункових операцій за встановленою
формою (додаток 4), яка надається СПД. ( Абзац перший пункту 2.11
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СПД повинен
надати органу ДПС копію відповідного документа органів внутрішніх
справ.
2.12. Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється у
таких випадках:
по закінченні терміну служби, установленого в технічній
документації на РРО;
по закінченні визначених чинним законодавством термінів
виведення з експлуатації РРО;
у разі скасування державної реєстрації СПД, прийняття судом
рішення про ліквідацію або банкрутство підприємства, на підставі
документів про відсутність СПД за місцезнаходженням (місцем
проживання) більше 3 місяців;
при застосуванні РРО не за сферою застосування, визначеною
Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій;
при виявленні невідповідності конструкції та (або)
програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного
реєстру реєстраторів розрахункових операцій.
2.13. У випадках, передбачених абзацами 2 і 3 пункту 2.12
даного Порядку, орган ДПС за місцем реєстрації РРО повинен
попередити СПД за місяць до настання терміну про необхідність
скасування реєстрації РРО. Якщо СПД не виконує дій, передбачених
пунктом 2.11, або його немає за місцезнаходженням (місцем
проживання), то через місяць після виникнення обставин, визначених
пунктом 2.12, у Книзі реєстраторів розрахункових операцій
здійснюється відповідний запис, після чого реєстрація РРО
вважається скасованою.
2.14. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову в
реєстрації (перереєстрації) РРО необхідно повідомити про це СПД не
пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних
документів. Підставою для відмови в реєстрації (перереєстрації)
може бути відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі
реєстраторів розрахункових операцій або її невідповідність сфері
застосування, зазначеній у заяві СПД, вичерпання терміну служби
РРО або невиконання вимог цього розділу щодо подання необхідних
документів. ( Пункт 2.14 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )

3. Порядок опломбування реєстраторів
розрахункових операцій

3.1. Опломбування реєстратора здійснюється ЦСО:
перед реєстрацією РРО;
після його ремонту;
при заміні засобу контролю;
при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше
обслуговувався в іншому ЦСО;
за рішенням органу ДПС.
Після перевірки відповідності конструкції та програмного
забезпечення реєстратора до документації виробника (далі -
перевірка відповідності РРО) опломбування може здійснюватися
уповноваженим представником органу ДПС.
ЦСО має право опломбовувати лише ті моделі (модифікації) РРО,
з постачальниками яких ним укладені відповідні договори.
3.2. При опломбуванні РРО складається (або доповнюється) у
двох примірниках довідка про опломбування реєстратора
розрахункових операцій (додаток 5), один з яких надається СПД, а
другий зберігається у ЦСО (в органі ДПС), що здійснив
опломбування. У довідці обов'язково відображаються дані щодо
відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО до
документації виробника, а також щодо переведення РРО у фіскальний
режим роботи. Дані про СПД заносяться з довідки про резервування
фіскального номера РРО або з книги обліку розрахункових операцій,
а дані про РРО - з паспорта (формуляра) на РРО.
При виявленні ЦСО невідповідності конструкції та (або)
програмного забезпечення РРО до документації виробника довідка про
опломбування складається у трьох примірниках, один з яких ЦСО
надає СПД, другий передає до місцевого органу ДПС, а третій
залишає у себе.
3.3. Опломбування корпусу РРО або кожуха кожного з блоків РРО
блочної конструкції здійснюється шляхом установлення двох засобів
контролю в місцях стику корпусу РРО (кожуха блока) з верхньою
кришкою на її протилежних боках таким чином, щоб унеможливити
доступ до внутрішніх вузлів РРО без зняття або порушення
цілісності засобу контролю. У РРО блочної конструкції засоби
контролю встановлюються також на місця підключення з'єднувальних
кабелів. Цілісність та справжність засобів контролю визначається
за методикою, затвердженою їх виробником.
У документації виробника РРО повинні визначатися конкретні
місця встановлення засобів контролю. При опломбуванні РРО слід
керуватися цією документацією з урахуванням додаткових вимог
абзацу першого цього пункту. ЦСО забороняється використовувати
засоби контролю не за призначенням, а також передавати чи
продавати їх без здійснення операції опломбування.
3.4. Розпломбування РРО з вилученням попередньої довідки про
опломбування та складанням нової довідки здійснюється:
ЦСО - при необхідності доступу до внутрішніх вузлів РРО для
проведення його ремонту, якщо таке передбачено документацією
виробника, за рішенням органу ДПС, перед скасуванням реєстрації
РРО (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та (або)
програмного забезпечення РРО до документації виробника), при
закінченні строку використання засобу контролю, а також у разі
припинення дії договору про сервісне обслуговування даного РРО;
представником органу ДПС - для проведення перевірки
відповідності РРО та перед скасуванням реєстрації РРО в разі
виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного
забезпечення РРО до документації виробника.
3.5. При розпломбуванні реєстратора в ЦСО перед скасуванням
його реєстрації у довідці про опломбування вказуються всі дані,
крім даних про опломбування. Якщо після проведення такого
розпломбування ЦСО виявив невідповідність конструкції та (або)
програмного забезпечення документації виробника, то реєстратор
опломбовується та довідка про опломбування складається відповідно
до вимог абзацу другого пункту 3.2 цього розділу.
3.6. Копію кожної довідки про опломбування реєстратора
розрахункових операцій, виданої ЦСО, СПД повинен подати до органу
ДПС за місцем обліку РРО не пізніше настання найближчого терміну
подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або
використанням розрахункових книжок.
3.7. У разі порушення цілісності засобу контролю,
установленого на РРО, СПД зобов'язаний припинити його
застосування, повідомити про це орган ДПС, де РРО перебуває на
обліку, та ЦСО, який здійснив опломбування.
3.8. Перевірка відповідності РРО, у тому числі перевірка
програмного забезпечення за допомогою верифікатора, повинна
проводитися за рішенням керівника органу ДПС або його заступника у
таких випадках:
порушення цілісності засобу контролю, установленого на РРО;
виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю
або таким, серія та номер якого не збігаються із серією та
номером, що вказані в довідці про опломбування;
застосування СПД при розрахунках неналежним чином
опломбованого або несправного РРО;
відсутність окремих блоків РРО блочної конструкції (або їх
від'єднання від РРО);
підключення до РРО додаткових пристроїв (блоків), коли таке
підключення не передбачене документацією виробника;
письмове звернення споживача або СПД, що застосовує РРО.
Перевірку проводять уповноважені посадові особи органу ДПС,
після чого РРО опломбовується відповідно до вимог цього розділу.
Якщо опломбування здійснила уповноважена посадова особа органу
ДПС, то СПД повинен забезпечити переопломбування РРО в ЦСО не
пізніше наступного робочого дня після перевірки (крім випадків
виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного
забезпечення РРО до документації виробника).
3.9. Щокварталу до 25-го числа наступного за звітним
кварталом місяця ЦСО подають до органів ДПС за своїм
місцезнаходженням звіт про використання засобів контролю за формою
додатка 6. У разі припинення діяльності ЦСО або припинення дії
договору з постачальником окремої моделі (модифікації) РРО звіт
про використання засобів контролю повинен подаватися у термін не
пізніше двох тижнів від дня виникнення зазначених обставин.
( Розділ 3 в редакції Наказу ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 )

4. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій

4.1. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій
поширюється на РРО, які зареєстровані в установленому порядку.
4.2. РРО може застосовуватись тільки в тій господарській
одиниці, назва та адреса якої зазначені в реєстраційному
посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним
реєстром реєстраторів розрахункових операцій.
4.3. Контрольна стрічка повинна друкуватися в єдиному
робочому циклі з касовими чеками чи підкладними документами без
повторного її використання. При застосуванні портативних РРО
дозволяється друкувати контрольну стрічку перед друкуванням
фіскального звітного чека, якщо таке передбачено технічними
можливостями РРО.
4.4. Реєстрація продажу товару (оплати послуги) через РРО
проводиться одночасно з розрахунковою операцією. Розрахунковий
документ повинен видаватися покупцеві не пізніше завершення
розрахункової операції. Розрахункова операція вважається
проведеною через РРО, якщо дані про її обсяг уведені в режимі
реєстрації. ( Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
4.5. Унесення чи видача готівки з місця проведення
розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням
операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо таке
внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових
операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується
для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення
розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що
проводиться після виконання Z-звіту.
Не проводиться через РРО видача готівки, не пов'язана з
проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після
виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової операції та
(або) до виконання операції "службове внесення. ( Пункт 4.5
розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
4.6. СПД повинен забезпечити:
ведення в установленому порядку поточної, а також зберігання
у господарській одиниці останньої використаної книги обліку
розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО, та використаних
контрольних стрічок за останні 3 робочих дні, за винятком об'єктів
виїзної торгівлі та пересувної торговельної мережі; ( Абзац другий
пункту 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА
N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001, N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 )
зберігання у господарській одиниці останньої використаної та
поточної розрахункової книжки, що використовується у період
ремонту РРО чи відключення електроенергії;
друкування X-звітів, Z-звітів та інших документів (крім
розрахункових), що передбачено експлуатаційною документацією на
РРО, підрахунок готівки на місці проведення розрахунків під час
здійснення перевірки господарської одиниці на вимогу представника
контролюючого органу;
зберігання на місці проведення розрахунків реєстраційного
посвідчення та останньої довідки про опломбування реєстратора
розрахункових операцій або їх копій.
4.7. Реєстрація видачі коштів у разі повернення товару
(відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати
виграшів у державні лотереї та в інших випадках) або скасування
помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом
реєстрації від'ємної суми тільки в разі забезпечення алгоритмом
роботи РРО окремого накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум
розрахунків. Якщо РРО не забезпечує такого накопичення, то
дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової
суми) за допомогою операції "службова видача". Забороняється
реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції
"сторно".
4.8. Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи
рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, то
матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа,
яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про
видачу коштів. В акті необхідно зазначити: ( Абзац перший пункту
4.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає
товар (відмовляється від послуги);
відомості про товар (послугу);
суму виданих коштів;
номер, дату і час видачі розрахункового документа, який
підтверджує купівлю товару (отримання послуги).
Такий самий акт складається при скасуванні помилково
проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про
помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про
видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через
РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії СПД і зберігаються
протягом 3 років. У разі відсутності у СПД бухгалтерії зазначені
акти підклеюються на останній сторінці відповідної книги обліку
розрахункових операцій. ( Абзац шостий пункту 4.8 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 )
4.9. Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення
електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням
книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки, то
після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або
відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО
суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової
книжки, а також у відповідності до контрольної стрічки (у випадку
обнулення оперативної пам'яті) - за час роботи, що передував
виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною
ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. При потребі
виконується операція "службове внесення" на суму готівки, що
зберігається на місці проведення розрахунків. ( Пункт 4.9 розділу
4 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 279 ( z0726-01 )
від 09.07.2001, N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
4.10. Після встановлення відремонтованого (резервного)
спеціалізованого РРО, що використовується при продажу квитків на
залізничному транспорті, або після відновлення постачання
електроенергії реєструються через РРО оформлені ручним способом
проїзні та перевізні документи шляхом унесення за кожною позицією
(маршрутом) кількості оформлених документів, назв станцій
відправлення та станцій призначення. При потребі вводяться назви
проміжних та транзитних станцій (якщо існують різні маршрути
проїзду між станціями відправлення та призначення).
Після вводу інформації друкується чек, який підтверджує факт
уведення даних. Наприкінці процедури введення даних касир друкує
контрольну стрічку, X-звіт, Z-звіт, які повинні зберігатися в
установленому порядку з дотриманням визначених законодавством
термінів. Друкування всіх документів здійснюється на звичайній
(неквитковій) стрічці, після закінчення друку в кінці стрічки
касир робить помітку "код 101", указує прізвище, ініціали та
підписує стрічку.
( Розділ 4 доповнено пунктом 4.10 згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )

5. Прикінцеві положення

5.1. За поданням міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади для підприємств і організацій, що входять до
сфери їх управління, Державною податковою адміністрацією України
може бути встановлений інший порядок реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для
реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги) у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг.

Начальник управління організації
оперативного контролю С.М.Німченко

Додаток 1
до Порядку реєстрації, опломбування та
застосування реєстраторів розрахункових
операцій за товари (послуги)

Титульна сторінка

------------------------------------------------------------------
| Книга реєстраторів розрахункових операцій |
| |
|Розділ _________________________________________________________|
| (номер та назва розділу) |
|Державна податкова інспекція ___________________________________|
| (повна назва органу ДПС) |
| |
| Розпочата ____________|
| Закінчена ____________|
------------------------------------------------------------------

Розділи Книги реєстраторів розрахункових операцій

Розділ 1. Реєстрація реєстраторів розрахункових операцій

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва, код за |Назва та адреса|Модифікація,|Дата |Посада, під- |Підпис, |Орган |Дата |Прізвище, |
|з/п|ЄДРПОУ (номер |господарської |заводський |реєстрації,|пис, прізвище|прізвище та|ДПС, де|скасу-|ініціали, |
| |за ДРФО) |одиниці |номер РРО |фіскальний |та ініціали |ініціали |РРО |вання |підпис поса-|
| |суб'єкта | | |номер РРО |посадової |представ- |буде на|реєст-|дової особи |
| |підприємницької| | | |особи органу |ника СПД |обліку |рації |органу ДПС |
| |діяльності | | | |ДПС | | | | |
| |(СПД) | | | | | | | | |
|---+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-----------+-------+------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Облік реєстраторів розрахункових операцій,
зареєстрованих в інших органах ДПС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва, код за |Назва та |Модифікація,|Дата |Орган |Дата |Прізвище, |Дата |Прізвище, |
|з/п|ЄДРПОУ (номер |адреса |заводський |реєстрації,|ДПС, де |взяття|ініціали, |зняття|ініціали, |
| |за ДРФО) |господар-|номер РРО |фіскальний |РРО |на |підпис поса-|з |підпис поса-|
| |суб'єкта |ської | |номер РРО |зареєстро-|облік |дової особи |обліку|дової особи |
| |підприємницької |одиниці | | |вано | |органу ДПС | |органу ДПС |
| |діяльності (СПД)| | | | | | | | |
|---+----------------+---------+------------+-----------+----------+------+------------+------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ 3. Облік довідок про опломбування
реєстраторів розрахункових операцій

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстратор |Розпломбу-| Причина |Опломбу-|Номери |Дата|Прізвище, |
|з/п|розрахункових операцій | вання |розпломбування| вання |установле- |об- |ініціали, |
| |-----------------------+----------| (характер |--------|них засобів|ліку|підпис |
| |модифі-|завод-|фіскаль-|дата |час |несправності) |дата|час|контролю | |посадової |
| |кація |ський | ний | | | | | | | |особи |
| | |номер |номер | | | | | | | |органу ДПС|
|---+-------+------+--------+-----+----+--------------+----+---+-----------+----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. За рішенням керівника органу ДПС (його заступника) розділи
Книги реєстраторів розрахункових операцій можна доповнювати
графами для внесення додаткової інформації (назва СПД, назва
господарської одиниці тощо).
2. Якщо Книга реєстраторів розрахункових операцій чи її
окремі розділи ведуться в електронному вигляді, то у відповідних
графах може бути відсутній підпис представника суб'єкта
підприємницької діяльності.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )

Додаток 2
до Порядку реєстрації, опломбування та
застосування реєстраторів розрахункових
операцій за товари (послуги)

Довідка
про резервування фіскального номера
реєстратора розрахункових операцій

Державною податковою інспекцією _____________________________
(повна назва органу ДПС)
зарезервовано фіскальний номер __________________ для реєстратора
розрахункових операцій

------------------------------------------------------------------
|Модифікація реєстратора розрахункових операцій | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Заводський номер | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Версія програмного забезпечення | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Виробник (постачальник) | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дата виготовлення | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Строк служби | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Належить суб'єкту підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) | |
------------------------------------------------------------------

Сфера застосування РРО ______________________________________

Довідка дійсна до _______ годин "___" ________________ 20__ року.
Довідку видано "___" _______________ 20__ року.

Відповідальна особа органу ДПС __________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)

Примірник довідки отримав _______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали представника СПД)

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )

Додаток 3
до Порядку реєстрації, опломбування та
застосування реєстраторів розрахункових
операцій за товари (послуги)

Реєстраційне посвідчення N ________

Державною податковою інспекцією _____________________________
(повна назва органу ДПС)
здійснено реєстрацію реєстратора розрахункових операцій _________,
(модифікація РРО)
заводський N ________, фіскальний N ________, версія програмного
забезпечення __________, що належить ____________________________,
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)
код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) ________.

РРО призначений для використання в господарській одиниці

-----------------------------------------------------------------------------------|
| Назва | Адреса |Адміністративно-|Сфера застосування |Підпис, прізвище,|
|господарської|господарської| територіальна | РРО |ініціали |
| одиниці | одиниці | одиниця | |представника СПД |
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|-------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|

Начальник державної
податкової інспекції ________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.
"___" ___________ 20 ___ року

------------------------------------------------------------------------------
|Назва органу ДПС,|Дата взяття|Посада, підпис |Дата зняття|Посада, підпис |
|де РРО взято |на облік |та прізвище |з обліку |та прізвище |
|на облік | |відповідальної | |відповідальної |
| | |особи органу ДПС| |особи органу ДПС |
|-----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------|
| | М.П. | | М.П. | |
|-----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------|
| | М.П. | | М.П. | |
|-----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------|
| | М.П. | | М.П. | |
|-----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------|
| | М.П. | | М.П. | |
|-----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------|
| | М.П. | | М.П. | |
------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )

Додаток 4
до Порядку реєстрації, опломбування та
застосування реєстраторів розрахункових
операцій за товари (послуги)

Довідка
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Державною податковою інспекцією у __________________________
(повна назва органу ДПС)
скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій
____________________________________, заводський N _________,
(модифікація РРО)
фіскальний N _________, версія програмного забезпечення _______,
що належить _______________________________,
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)
код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) __________.

Начальник державної
податкової інспекції ________________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.
"___" ___________ 20 ___ року

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )

Додаток 5
до Порядку реєстрації, опломбування та
застосування реєстраторів розрахункових
операцій за товари (послуги)

Довідка
про опломбування реєстратора розрахункових операцій

------------------------------------------------------------------
|Модифікація реєстратора розрахункових операцій | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Заводський номер | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Фіскальний номер | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Версія програмного забезпечення | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Виробник (постачальник) | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дата виготовлення/дата введення в експлуатацію | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Належить суб'єкту підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) | |
------------------------------------------------------------------

________________________________________, код за ЄДРПОУ
(центр сервісного обслуговування)
(номер за ДРФО) ____________, розташований за адресою
_______________________________________________________________, в
особі ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи)
"__" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин здійснив
розпломбування РРО.

Сума денної виручки на момент розпломбування _______ грн.
_______ коп.

------------------------------------------------------------------
|Причина розпломбування ________________________________________ |
|Характер несправності _________________________________________ |
------------------------------------------------------------------

Перевіркою РРО встановлено:

------------------------------------------------------------------
| Конструкція та програмне забезпечення РРО відповідають|
|документації виробника. |
| Реєстратор розрахункових операцій працює у фіскальному|
|режимі роботи. |
------------------------------------------------------------------

"__" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин
здійснено опломбування РРО. Номери установлених засобів контролю
__________________________________________.

__________________ ____________________ _____________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали
посадової особи)

Представник СПД ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

Примітка. У разі опломбування РРО уповноваженою посадовою
особою органу ДПС замість реквізитів центру сервісного
обслуговування та його уповноваженої особи вказуються відповідні
дані про орган ДПС та посадову особу, що здійснила опломбування
(розпломбування)".

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )


Додаток 6
до Порядку реєстрації,
опломбування та застосування
реєстраторів розрахункових
операцій за товари (послуги)


ЗВІТ
про використання засобів контролю
_____________________________________________________,
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)

код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) _____________, місцезнаходження
(місце проживання) _________________________________________,
за період з __________________ до __________________ отримав
засоби контролю:

------------------------------------------------------------------
| Дата |Кількість засобів|Серія та номер засобу контролю у|
| отримання | контролю у | партії |
| | партії, штук |--------------------------------|
| | | першого | останнього |
|-------------+-----------------+----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------
Усього отримано засобів контролю ____________ штук.

I. Засоби контролю, використані для опломбування РРО

------------------------------------------------------------------
|Серія та номер установлених засобів| Фіскальні | Період |
| контролю з партії | номери |використання |
|-----------------------------------| опломбованих | засобів |
| першого | останнього | РРО | контролю |
|-----------------+-----------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------
Усього використано засобів контролю ____________ штук.

II. Засоби контролю, повернені через виробничі дефекти

------------------------------------------------------------------
| Кількість засобів | Вид дефекту | Дата повернення |
| контролю | | |
|-------------------------+-------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------
Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.

III. Засоби контролю, пошкоджені при встановленні
на РРО або зберіганні

------------------------------------------------------------------
| Кількість засобів | Вид пошкодження | Дата списання |
| контролю | | |
|-------------------------+-------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------
Усього засобів контролю ____________ штук.

IV. Невикористані засоби контролю, повернені постачальнику

------------------------------------------------------------------
| Кількість засобів | N та назва | Дата повернення |
| контролю | документа | |
|-------------------------+-------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------
Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.


Звіт здав ________________ Звіт прийняв ______________
__________________________ ___________________________
(посада, ініціали, (посада, ініціали,
прізвище, підпис) прізвище, підпис)
"___"___________ 20__ року "___"___________ 20__ року"

( Порядок доповнено Додатком 6 згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )


Создан 13 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником