Торговельне обладнання

 
 

Торговельне обладнання

Опорний конспектМіністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
Обладнання торговельних
підприємств
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Київ 2009
ЗмістТема 1. Ваговимірювальне обладнання……………………………...................3
Тема 2. Реєстратори розрахункових операцій…………………..………………6
Тема 3. Холодильне обладнання….………………………………………………….9
Тема 4. Торговельні автомати………..…………………………………………16
Тема 5. Підіймально-транспортне обладнання………………………………..18
Тема 6. Подрібнювально-різальне обладнання………………………………..20
Тема 7. Дозувальне обладнання………………………………………….……..27
Тема 8. Фасувально-пакувальне обладнання…………………………………..29
Тема 9. Допоміжне торговельне обладнання…………………………………...31
Тема 10. Обладнання систем автоматизації торговельних підприємств……. 35
Список рекомендованої літератури………………………………………………49
Тема 1. Ваговимірювальне обладнання

Ваговимірювальне обладнання використовується для визна¬чення маси товару (вантажу) в закладах харчування, торгівлі та ін.
Класифікація ваг
За принципом вимірювання маси
Важільні принцип дії заснований на врівноваженні сили ваги вантажу за допомогою важеля чи системи важелів
Електронні працюють на основі перетворення механічної дії сили ваги вантажу в пропорційний їй електричний сигнал, який виражається цифровим індексом значення вимірюваної маси
За способом встановлення
Настільні їх встановлюють на прилавку чи робочому столі і використовують для зважування вантажів до 20 кг
Підвісні використовуються на робочих місцях, де інші ваги застосувати важко (межа зважування 30 кг)
Пересувні (платформні) встановлюються, як правило, на підлозі у місцях приймання товару і розраховані на масу вантажу до 500 кг
Стаціонарні встановлюють на постійному місці в спеціальному заглибленні. Платформа ваг повинна бути на рівні підлоги, що полегшує процес зважування. До стаціо¬нарних ваг відносяться ваги підвищеної вантажопідйомності – автомобільні й вагонні
За видом відлікового механізму
Гирні маса товару визначається шляхом підрахунку маси гир
Шкальні маса товару визначається за шкалою коро¬мисла по місцю розміщення пересувних гир, які врівноважують вантаж
Шкально-гирні маса товару знаходиться по значенню гир, розміщених на гиреутримувачі, і шкалі коромисла, по якій переміщується для врівноваження вантажу пересувна гиря
Циферблатні маса вантажу визначається за допомогою стрілки на шкалі циферблата
Циферблатно-гирні маса товару знаходиться за сумою маси гир на товарній площадці і показань шкали циферблата
Цифрові електронні значення маси знімаються з екрана, де фіксується цифрою індекс маси, ціна товару за 1 кг і вартість товару

Циферблатні настільні ваги (рис. 1) забезпечують зважування товару масою до 10 кг.

Рис. 1. Ваги настільні циферблатні:
1 – гирна платформа; 2 – квадрант; 3 – штанга; 4 – струнка;
5 – шкала циферблата; 6 – стрілка; 7 – вантажоприймальна призма квадранта; 8 – тяга квадранта; 9 – призма; 10 – товарна платформа; 11 – вантажоприймальна призма; 12 – масляний заспокоювач коливань (демпфер); 13 – корпус; 14 – коромисло (важіль); 15 – центральна призма; 16 – рівень; 17 – гвинтові ніжки; 18 – тарувальна камера


В закладах харчування і торгівлі широкого використання набувають електронні ваги. Вони поділяються на ваги торгові, порційні, товарні, автомобільні, вагонні і кранові.

Торгові ваги залежно від найбільшої межі зважування поділяються на три категорії:
 до 6 кг (ціна поділки 2 г);
 до 15 кг (ціна поділки 5 г);
 до 30 кг (ціна поділки 10 г).

Порціонні ваги поділяються на ваги порціонні, порційно-рахункові і порційно-лабораторні. Вони можуть зважувати товар масою від 120 г до 30 кг і мають широке застосування. Саме порціонні ваги використовуються в якості контрольних у всіх продуктових торговельних підприємствах. Вони також можуть використовуватися в магазинах і в підприємствах харчування для розфасовки товарів.

Товарні ваги – це ваги, що встановлюються на підлозі і мають максимальну межу зважування від 60 кг до 2 т. Вони використовуються на промислових підприємствах, складах, оптових базах, в магазинах.Тема 2. Реєстратори розрахункових операцій

Основні терміни та визначення

Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).
Фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.
До реєстраторів розрахункових операцій відносяться:
1. Електронний контрольно-касовий апарат.
2. Електронний контрольно-касовий реєстратор.
3. Комп'ютерно-касова система.
4. Електронний таксометр.
5. Автомат з продажу товарів (послуг).

Розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів.
Комп'ютерно-касова система – це реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів.
Електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів;
Електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів.
Автомат з продажу товарів (послуг) – це реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості;
Фіскальна пам'ять – це запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою.
Центр сервісного обслуговування – це суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій.
Книга обліку розрахункових операцій – це прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).
Фіскальний режим роботи – це режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій.
Контрольна стрічка – це документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів;


Режими роботи РРО:
− роботи касира (основний);
− виведення оперативних звітів;
− виведення оперативних звітів з обнулінням (в кінці зміни);
− режим програмування;
− тестування.

Активно-системні РРО, які відносять до РОS-серії, призначені для використання в системі автоматизованого товарного обліку у закладах харчування, торгівлі та ін. До складу системи входять РРО, комп’ютери, електронні ваги, сканери. Під час застосування цієї системи здійснюється формування і контроль потоку товарів.

Тема 3. Холодильне обладнання

Загальні відомості про холодильне обладнання

Холодильне обладнання призначене для холодильної обробки харчових продуктів з метою продовження термінів їх зберігання. Основними видами холодильної обробки є охо¬лодження, заморожування, підморожування, доморожування і холодильне зберігання продуктів.


Різновидністю штучного охолодження є машинне охолодження, яке застосовується у холодильному устат¬куванні.

Холодильні машини використовують теплоту випаро¬вування легко киплячих рідин, тобто тих, що мають низьку температуру кипіння при атмосферному тиску. Ці речовини називаються холодильними агентами.


Компресорна холодильна машина (рис. 2) являє собою сукупність чотирьох основних елементів, при відсутності будь-якого з них процес отримання штучного холоду неможливий.
Основні елементи холодильної машини
Випарник пристрій, що має вигляд змієвикової ребристо-трубної батареї, в якій відбу¬вається кипіння холодильного агента в умовах низької температури за рахунок теплоти, що поглинається з навколиш¬нього середовища. Випарник встанов¬люється в середині охолод¬жуваного об’єму, у верхній його частині
Компресор пристрій, який відсмоктує пари холо¬дильного агента із випарника і направляє їх в конденсатор в стисненому стані. Компресор складається із циліндра, порш¬ня і електродвигуна
Конденсатор пристрій, призначений для охолодження парів холодильного агента і перетворення їх в рідину. Для прискорення охолодження через конденсатор продувають повітря спеціальним вентилятором або здійс¬нюють водяне охолодження
Дроселюючий пристрій (регулюючий вентиль) пристрій, в якому відбувається зниження тиску холодильного агента для забезпе¬чення умов низькотемпературного кипін¬ня. Крім того, за допомогою цього пристрою регулюється кількість холо¬дильного агента, що подається у випарник

Рис. 2. Схема компресійної холодильної машини:
1 – випарник; 2 – компресор; 3 – конденсатор;
4 – дроселюючий пристрій (регулюючий вентиль);
рідкий холодильний агент;
пароподібний холодильний агент

Стаціонарні і збірні холодильні камери


Стаціонарні і збірні холодильні камери призначені для зберігання запасу продуктів в закладах харчування і торгівлі на 1…5 діб. В них зберігають продукти в широкому асортименті, але в помірній кількості.
До складу стаціонарних камер (вони є елементом конструкції будівлі) входять 3…5 камер, які розміщують на першому поверсі або в підвалі. Для зменшення теплопритоків через зовнішні стіни камери розміщуються єдиним блоком і мають виходи у спільний тамбур, з якого передбачається вихід у загальний коридор. Через камери не дозволяється прокладати водяні, газові, каналізаційні труби. Для розміщення продуктів в камерах встановлюються стелажі і підтоварники. Забороняється зберігання продуктів на підлозі (навіть у тарі).
Збірні холодильні камери (рис. 3) збирають із окремих елементів на місці встановлення. При необхідності їх можна розібрати і встановити на інше місце.


Більшого використання набули камери панельного типу, де кожна панель має зовнішнє стальне і внутрішнє алюмінієве облицювання, між якими залито пінополіуретан. Він застигає і утворює монолітну теплоізоляцію. Конструкція панелі виходить міцною, легкою, герметичною, безкаркасною.

Рис. 3. Збірна середньотемпературна камера:
1 – повітроохолоджувач; 2 – терморегулюючий вентиль;
3 – панель огородження; 4 – шафа електрообладнання; 16
5 – холодильний агрегат; 6 – посудина для збирання талої води продуктів; 7 – трубка для стікання води; 8 – стелаж для продуктів; 9 – замок дверей; 10 – двері; 11 – пульт керування.
Холодильні шафи, вітрини,
прилавки та охолоджувальні столи

Холодильні шафи (рис. 4) призначені для зберігання, демонстрації і продажу товарів. Вони складаються з охолоджувального об’єму і машинного відділення, яке може розміщуватися над чи під камерою. В охолоджувальному об’ємі передбачені полки-решітки для розміщення продуктів, підсвітка. Дверцята і стінки можуть бути непрозорими (металічними) або прозорими (виконані зі склопакетів).
Види холодильних шаф за призначенням
Загального використання для зберігання різноманітних охо¬лоджених чи заморожених харчових продуктів. Можуть мати двоє двер¬цят з протилежних сторін
Кондитерські зі скляними дверцятами і боковими стінками, скляними полками, які обертаються
Винні передбачене підтримання різних температурних режимів на полицях по висоті шафи


Рис. 4. Шафа холодильна:
1 – холодильний агрегат;
2 – внутрішнє обшивання;
3 – трубка зливальна; 4 – зовнішнє обшивання; 5 – теплова ізоляція; 6 – освітлювальна лампа; 7 – піддон; 8 – випарник;
9 – реле температури;
10 – полиця-решітка;
11 – решітка машинного відділення; 12 – піддон для збору конденсату

Холодильні вітрини призначені для демонстрації і про¬дажу товарів, для реалізації товарів з продавцем і самообслу¬говування. В останніх охолоджувальний об’єм відкритий зверху, а бокові стінки можуть бути виконані зі склопакетів. Такий вид вітрин ще має назву холодильна ванна чи бонета. Вони встановлюються лінією, досягаючи в довжину 8…10 м.
Холодильні вітрини випускаються острівного чи пристінного типу (рис. 5). Вони можуть бути призначені для реалі¬зації тільки гастрономічних товарів, кондитерських виробів, риби, морозива. Окремо розроблені вітрини для шведського столу (салат-бари).Рис. 5. Вітрина холодильна пристінна (регал):
1 – вентилятор; 2 – випарні батареї; 3 – отвори каналу;
4 – повітророзподільний канал;
5 – освітлювальні лампи;
6 – розподільні решітки

Холодильні прилавки призначені для демонстрації, зберігання і реалізації товарів (частіш за все заморожених). Конструктивно можуть виконуватися з прозорими чи непро¬зорими розсувними стулками, або перекидними кришками (сундучного типу).
Охолоджувальні столи встановлюються у виробничих цехах закладів харчування. Під робочою поверхнею столу, яка використовується для приготування страв, розміщено охо¬лоджувальний об’єм для зберігання окремих компонентів чи готових страв.

Охолоджувачі напоїв, льодогенератори і фризери

Льодогенератори (рис. 6) призначені для виробництва харчо¬вого льоду (кускового, формового, лускатого), який викорис¬товується в закладах харчування і торгівлі для охолодження напоїв, страв та різних продуктів. Льодогенератори скла¬даються з двох блоків: льодоприготу¬вального відділення з бункером і машинного відділення. Всі льодогенератори забезпечені автоматичною системою відключення у випадку заповнення бункера-накопичувача льодом, автоматичною системою генерування льоду. Льодогенератори залежно від продуктивності можуть виробляти від 20 до 5 000 кг штучного льоду на добу і встановлюватися на столі чи на підлозі.

Охолоджувачі напоїв використовуються для охолоджен¬ня і підтримання в охолодженому стані соків, напоїв. Скла¬даються з машинного відділення, яке знаходиться в нижній частині апарата, і охолоджувального об’єму, де розміщено випарник холодильної машини. Розрізняють охолоджувачі з одним або декількома посудинами для напоїв. Передбачені два режими роботи охолоджувачів:
 з охолодженням напою до 0…+2° С;
 з охолодженням напою до 0° С і насиченням його кришталиками льоду.

Рис. 6. Принципова схема льдогенератора:
1 – вентилятор конденсатора; 2 – конденсатор; 3 – фільтр водяний; 4 – клапан електромагнітний; 5 – ванна нижня;
6 – насос водяний; 7 – фільтр-осушувач; 8 – трубка капілярна; 9 – ванна випарника; 10 – термореле випарника; 11 – колектор випарника; 12 – випарник; 13 – решітка; 14 – колектор водяний; 15 – термореле бункера; 16 – бункер; 17– компресор

Фризери (рис. 7) призначені для збивання і замо¬рожування суміші вихідних компонентів при виробництві м’якого морозива.

Рис. 7. Принципова схема фризера:
1 – термореле; 2 – бункери приймання рідкої суміші;
3 – випарники; 4 – шнеки; 5 – циліндри; 6 – випускні пристрої; 7 – вентиль теплорегулюючий; 8 – розподільник рідкого холодоагента; 9 – фільтр-осушувач; 10 – теплообмінник;
11 – ресивер; 12 – конденсатор; 13 – вентилятор;
14 – компресор; 15 – реле високого тиску; 16 – електродвигун приводу шнеків
Основним елементом фризера є двостінний циліндр, в середину якого вводиться рецептурна суміш продуктів. Вона збивається механізмом, що складається з мішалки і ножів. В простір між стінками циліндра надходить рідкий холодильний агент, який кипить і охолоджує суміш.

Правила експлуатації торговельного холодильного обладнання
Холодильне обладнання встановлюють у приміщеннях, в яких температура повітря не перевищує 35 0С, на мінімальній відстані від стін або іншого обладнання не менш як 100 мм і так, щоб на нього не падали прямі сонячні промені.
Торговельне холодильне обладнання експлуатують у відповідності з правилами, відображеними у технічній документації
В процесі експлуатації холодильного обладнання забороняється:
1. Вмикати холодильну машину в роботу при відсутності заземлення чи наявності несправності.
2. Завантажувати обладнання вище нормі, вказаної у паспорті – рівень завантаження відкритих охолоджуваних об’ємів позначений лінією на бокових стінках і щитках огородження.
3. Розміщувати продукти безпосередньо на випарник і його піддони, впритул до стінок.
4. Накривати полки, огороджувальні решітки папером чи картоном, бо порушується циркуляція повітря і температурниф режим.
5. Ставити гарячі предмети чи теплі продукти – вони повинні бути охолоджені до температури навколишнього середовища.
6. Зберігати разом продукти, що мають різкий запах і здатні передавати запах іншим продуктам.
7. Тримати значний час двері установки відкритими.
8. Відмикати прилади автоматики.
9. Завнтажувати робочий об’єм продуктами раніше досягнення в ньому необхідної температури.
Торгове холодильне обладнання неохідно тримати у чистоті. Зовнішні поверхні періодично протирають вологою тканиною і витирають насухо. Внутрішні поверхні не рідше одного разу на тиждень промивають теплим мильним розчином, потім чистою водою і насухо витирають.
Тема 4. Торговельні автомати

Торговельними автоматами називаються пристрої, що в автоматичному режимі (без оператора) здійснюють процес обміну товару на гроші чи грошові еквіваленти.
Більшість автоматів поділяють на два класи:
І. Автомати дозуючі для продажу рідких товарів.
ІІ. Автомати для продажу штучних товарів.Торгівля через автомати підвищує рентабельність закладу, збільшує його товарообіг, дозволяє максимально наблизити товар до споживача, купувати його з найменшою витратою часу і організувати цілодобову торгівлю товарами повсякденного попиту.

Тема 5. Підіймально-транспортне обладнання

Підіймально-транспортне обладнання – це машини і механізми, призначені для механізації робіт при навантаженні і розвантаженні сировини, продуктів і матеріалів під час їх приймання і зберігання, переміщення цих об’єктів усередині закладу, транспортуванні готової продукції до місця реалізації, транспортування інвентарю та різного обладнання.


Класифікація підіймально-транспортного обладнання
За загальними експлуатаційно-технічними ознаками
Найпростіші засоби механізації це пристрої (машини, механізми), які дозволяють проводити лише одну ван¬тажопідіймальну чи транспор¬туючу операцію (вони зазвичай мають ручний механічний чи гідравлічний привід)
Підіймально-транспортні машини мають складну багатоприводну конструкцію
За функціональним призначенням
Вантажо-підіймальне призначене для підіймання і опускання вантажів. Відносяться: лебідки, талі, тельфери, ліфти, підйомники, елева¬тори, зрівнювальні площадки
Транспортуюче призначене для переміщення вантажів на одному рівні на значну відстань. До цієї групи входять: транспортери (конвеєри), гравітаційні установки, вантажні візки
Вантажо-розвантажувальне використовується при виконанні робіт в складських приміщеннях і може забезпечити одночасне підіймання і переміщення вантажів на невеликі відстані. Відносяться: навантажувачі, штабелери
За видом привідного пристрою
З ручним приводом лебідки і талі з ручним приводом, ручні вантажні візки
З механічним приводом їх роботу забезпечують електродви¬гуни, двигуни внутрішнього згорання (лебідки і талі з механічним приводом, тельфери, транспортери, ліфти, підйомники та ін.)
Гравітаційні вантаж переміщується під дією власної ваги (роликові транспортери, спуски)
Ліфт – підіймальний пристрій циклічної дії, в якому вантажі переміщуються з одного рівня на інший в кабіні, яка рухається у спеціальній шахті.


У вантажних ліфтах кабіна рухається зі швидкістю 0,15…0,5 м/с, в звичайних пасажирських ліфтах швидкість руху кабіни 1,4 м/с, у швидкісних – 2 м/с і більша.
Основними конструктивними вузлами ліфта є електрична лебідка, вантажна кабіна і противага. Кабіна і противага підвішені на сталевих тросах і переміщуються в шахті на роликах по своїх напрямних. У верхній частині шахти розташоване машинне відділення, у якому змонтовані електрична лебідка з канатоведучим шківом і розподільний щит станції управління.
Безпека роботи ліфтів забезпечується засобами автоматичного захисту і блокуваннями, що включають механічні й електричні пристрої – кінцеві вимикачі, дверні контакти, дверні затвори, уловлювачі й обмежники швидкості.
Кінцеві вимикачі встановлюють на 100 мм вище і нижче крайніх положень кабіни ліфта в шахті. При спрацьовуванні цих контактів привод ліфта відключається.
Дверні контакти змонтовані на дверях кабіни і шахти. Вони запобігають включенню привода з відкритими дверима.
Дверні затвори змонтовані на дверях шахти і дозво¬ляють відкрити двері тільки тоді, коли біля неї знаходиться кабіна ліфта.
Уловлювачі являють собою затискні пристрої, що при обриві троса заклинюються між напрямними і роликами кабіни, тим самим попереджаючи її падіння. Уловлювачі спрацьовують також при перевищенні швидкості руху кабіни ліфта вниз на 15% від номінальної.

Тема 6. Подрібнювально-різальне обладнання
Подрібнювально-різальне обладнання використо-вується для попередньої підготовки товарів до продажу. Поділяється відповідно на подрібнювальні і різальні машини.
Подрібнювальне обладнання призначене для зменшення розміру часточок матеріалу за рахунок дроблення без надання їм певної форми. Відносяться машини для подрібнення кави і льододробарки.
Машина для подрібнення кави наведена на рис. 8. У корпусі машини розміщений електродвигун, робочий орган у вигляді рухомого і нерухомого дисків, до яких гвинтами приєдну¬ються жорна.
Електродвигун встановлений на чотирьох гумових амортизаторах. На кінці вала електродвигуна закріплено диск із обертовим жорном.
До верхнього торця корпусу робочої камери прикріплено знімну кришку з нерухомим жорном і механізмом регулювання величини зазору між жорнами (ступеня розмелювання).


Рис. 8. Принципова схема кавомолки:
1 – гумова опора; 2 – підстава; 3 – гумовий амортизатор;
4 – корпус; 5 – електродвигун; 6 – робоча камера; 7 – жорна, що обертаються; 8 – лопатка; 9 – нерухомі жорна;
10 – знімна кришка; 11 – рукоятка; 12 – магнітний уловлювач; 13 – завантажувальний бункер; 14 – відкидна кришка; 15 – кільце; 16 – електровібратор; 17 – різьбова втулка; 18 – демпферна пружина; 19 – фланець; 20 – труба; 21 – пакет; 22 – планка

Механізм регулювання складається з ручки, кільця, різьбової втулки з диском і фланця з різьбовим хвостовиком,'до якого кріпиться нерухомий диск. При повороті ручки починає обертатися різьбова втулка, яка примушує рухатися в осьовому напрямі фланець, що призводить до зміни зазору між дисками.
У верхній частині корпусу розташований завантажувальний бункер з магнітом для вилучення із зерен кави можливих феромагнітних домішок. Зверху машина закривається кришкою.
Обертання від електродвигуна передається обертовому диску. Зерна кави із завантажувального бункера потрапляють у простір між жорнами, перетираються і лопатками обертового диска спрямовуються до вивантажувального отвору. Завдяки вібратору вивантажувальний канал здійснює коливальний рух і кава вивантажується повністю.
Для зупинки машини натискають кнопку червоного кольору магнітного пускача. Після зупинки машини віджимають пружинну планку і знімають пакет з меленою кавою.
Льододробарка - це машина для дроблення або здрібнювання льоду до стану крижаної крихти. В основному застосовується в магазинах, барах.
В підприємствах торгівлі льододробарки застосовують при одержанні крижаної крихти для викладення свіжої риби, м'яса або охолодженої продукції на вітринах. Подрібнення льоду здійснюється дисковим ножем.
Льододробарка (рис. 9) складається з наступних елементів:
1 - Корпус, виготовляється з фарбованої або харчової нержавіючої сталі.
2 - Контейнер, виготовляється з нержавіючої сталі й виконує функцію по зборі готового здрібненого льоду.
3 - Перемикач, ідентичний звичайним, які застосовуються в блендерах.
4 - Електродвигун — завжди 220 В, споживана потужність — від 0,2 до 0,4 кВт.
5 - Завантажувальний бункер, доставляє лід до ріжучого диска, де він подрібнюється і висипає через нижній отвір, наявне в корпусі бункера.
6 - Важіль призначений для подачі льоду безпосередньо до ріжучого диска.
7 - Ріжучий диск, за допомогою гвинтів на нього встановлюється ніж.
8 - Ріжучий ніж, виготовляється з високоміцної нержавіючої інструментальної сталі. Є можливість зняття ножа для заточення.
9 - Днище корпуса, має вентиляційні отвори для природного охолодження внутрішніх деталей машини.
10 - Гумові ніжки, у деяких виробників мають форму присосків, за рахунок чого утвориться ідеальне зчеплення з поверхнею, на якій установлена машина.
11 - Електрокабель, призначений для підключення машини до мережі через електророзетку.Рис. 9. Льододробарка

Машину встановлюють на будь-яку робочу горизонтальну поверхню (невеликими поштовхами корпуса перевіряють надійність зчеплення) і за допомогою кабелю (11) підключають до електромережі. Потім приводять важіль (6) у верхнє положення й завантажують заздалегідь приготовлений лід у робочий бункер (5). Важелем злегка надавлюють на лід і включають машину за допомогою перемикача (3). Після процесу здрібнювання, що залежно від ступеня натискання на важіль триває 5-10 секунд, готовий лід витягають із контейнера (2). Отриману крижану крихту поміщають у ємність з низькими бортами (при зберіганні льоду в глибоких ємностях внаслідок його танення на дні утвориться крижана подушка, що доводиться розбивати й знову пропускати через льододробарку).
Різальне обладнання використовується для подріб¬нення продуктів шляхом різання з метою надання продуктам заданої форми, розміру та якості. Відносяться м’ясорубки, стрічкові пилки, машини для нарізання гастрономічних товарів, хліборізки.
Робочими інструментами різального обладнання є ножі різної конструкції і форми: прямолінійні, криволінійні та дискові (рис. 10). Для розрізування твердих продуктів застосовують ножі, леза яких виконані у формі клина.
Для здійснення процесу різання потрібне відносне переміщення ножа і продукту, що виникає у таких випадках: нерухомого продукту і рухомого ножа; продукту, який насувається на нерухомий ніж; обох цих рухів
Режими різання у залежності від напрямку відносного переміщення робочого інструмента і продукту є такі:
Рубаюче різання ніж переміщується тільки у перпендикулярному напрямі до матеріалу. Лезо ножа деформує продукт і ущільнює його поверхневий шар на обмеженій площадці. Як тільки контактна напруга стискування досягнає граничної величини, продукт руйнується під гострою крайкою леза ножа. Рубаюче різання рекомендується використовувати для тих продуктів, у яких контактні напруги, що руйнують, невеликі і різання відбувається без значного ущільнення. Поверхня зрізу виходить рівною і продукт не деформується. До таких продуктів можна віднести сири, вершкове масло й ін.
Сковзаюче різання ніж переміщується у перпендикулярному та паралельному напрямах до крайки розрізу. В результаті руху ножа перпендикулярно ріжучій крайці відбувається проникнення його в товщу продукту, а при русі ножа уздовж крайки, що ріже — перепилювання дрібними мікрозубчиками леза волокон і стінок кліток продукту. При цьому величина контактних напруг, а отже, необхідне зусилля будуть менше, ніж при рубаючому різанні. Поверхні зрізу виходять більш гладкими і рівними, без видимих слідів деформації шматочків, що відрізаються. Оскільки при сковзаючому різанні продукт значно менше деформується, то воно одержало найбільше поширення.

У підприємствах тогівлі для подрібнення м’яса, риби та інших продуктів з метою отримання фаршу застосовують м’ясорубки. При їх використанні до кінцевого продукту висуваються наступні вимоги: продукт повинен подрібнюватися без залишку, без відтискання соку, розміри частинок повинні бути не більші за діаметр отворів останньої ножової решітки.
У корпусі м'ясорубки розташована робоча камера для обробки продукту, що представляє собою нерухомий пустотілий циліндр із ребрами усередині, що перешкоджають прокручуванню продукту відносно камери. Розташування ребер може бути гвинтовим (спіралеподібним) чи подовжнім (паралельним осі робочого циліндра). Напрямок гвинтових ребер протилежний напрямку витків шнека.
Для просування продукту в робочій камері, подачі його до ножів і проштовхування через ножові решітки служить обертовий шнек із кроком витків, що зменшується убік розвантаження.
Особливість роботи шнека — створення їм тиску, достатнього для просування продукту через механізм, що ріже, без відтискання рідкої фази, що міститься в ньому. Коефіцієнт ущільнення продукту, що характеризується відношенням обсягів міжвиткових просторів у місцях розташування першого й останнього витків, дорівнює 2,25...2,4. Кут підйому останнього витка складає 7...110.
Різальні інструменти (рис. 11) м'ясорубки складається з нерухомої підрізної решітки , обертових ножів і нерухомих ножових решіток 5 і 6 з отворами різних діаметрів.
Нерухомі підрізні решітки складається з внутрішнього і зовнішнього кілець, з'єднаних трьома перемичками, заточеними з однієї сторони. Крайка перемичок, що ріже, розміщена під гострим кутом до радіуса.

Рис. 11. Різальні інструменти м’ясорубки:
а – нерухома підрізна решітка; б – обертовий двосторонній ніж; в – ножові решітки; г – основний набір

Обертові ножі мають радіальні леза з двома площинами, що ріжуть, (обертові двосторонні ножі). Ножі об'єднані в окремі хрестовини, кожна з який має по чотирьох променя.
Нерухомі ножові решітки виконані у виді дисків із круглими отворами і є парними ріжучими деталями з обертовими ножами.
У м'ясорубках різальний інструмент комплектується, як правило, трьома ножовими решітками з отворами діаметром 3; 5 і 9 мм. ;
При роботі м’ясорубки (рис. 12) продукт, нарізаний шматками масою від 50 до 200 м (у залежності від розмірів м'ясорубки), подається з завантажувальної чаші в робочу камеру, де захоплюється обертовим шнеком і транспортується їм уздовж камери до різальних інструментів. Направляючі ребра, виконані на внутрішній поверхні камери, чи запобігають зводять до мінімуму обертальний рух продукту.
Завдяки поступовому зменшенню кроку витків шнека і їхнього кута підйому продукт, просуваючи уздовж робочої камери, ущільнюється і підходить до робочим інструментам у виді суцільної щільної маси. На виході з робочих інструментів продукт мають вид суцільного потоку у виді товстих ниток, що складаються зі злиплих між собою часток.Рис. 12 . Загальний вигляд м’ясорубки:
1 – корпус; 2 – електродвигун; 3 – клинопасова передача;
4 – різальні інструменти; 5 – шнек; 6 – штовхач;
7 – завантажувальний бункер; 8 – перемикач

Пилка стрічкова (рис. 13)призначена для розділення на частини продуктів високої міцності (заморожені м’ясні брикети, харчові кістки та ін.).Для нарізання хлібобулочних виробів і гастрономічних товарів скибочками різної товщини використовують спе¬ціальні машини (за кордоном такі машини називають слайсерами). Застосовують переважно машини з дисковими чи дисковими зубчастими похило розташованими ножами, які здійснюють обертальний рух (рис. 14). Обертальний рух дискових ножів забезпечує якісне нарізання, а їх похиле розміщення – укладання нарізаних скибочок у стос під дією власної ваги.Схема машини для нарізання хліба наведена на рис. 15.

Контрольні питанняЗагальні правила експлуатації механічного обладнання

1. Перед початком роботи необхідно перевірити:
1.1. Санітарно-технічний стан машини.
1.2. Справність електропроводки та надійність заземлення.
1.3. Наявність огороджень біля рухомих частин.
1.4. Надійність кріплення машини на підлозі чи на робочому місці, інакше машина може самовільно рухатись і травмувати працівника.
1.5. Скласти машину для певної технологічної операції і і перевірити надійність кріплення всіх частин.
1.6. Відсутність сторонніх речей у робочій камері.
1.7. Увімкнути машину на 1-2 с для перевірки на холостому ходу щодо відсутності сторонніх шумів.
2. Підготувати сировину та приймальну тару.
3. У більшості випадків завантажувати машину необхідно тільки після вмикання, інакше буде перевантаження двигуна.
4. Завантажувати сировиною машину необхідно згідно з вказівками технічної документації.
5. Перемикати швидкість (при відсутності варіатора швидкості) рекомендується при вимкненому електродвигунові.
6. Після закінчення роботи машину слід від'єднати від електромережі.
7. Після повної зупинки машини необхідно частково її розібрати, очистити від залишків продуктів.
8. Потрібно виконати санітарно-технічну обробку машини:
8.1. Ретельно промити робочі деталі до повного видалення залишків продуктів, просушити та змастити несолоним харчовим жиром всі частини, які піддаються корозії.
8.2. Зовнішні частини машини протирають спочатку вологою, а потім сухою тканиною.

Тема 7. Дозувальне обладнання
Дозування — це відділення певної кількості товару від загальної маси, що знаходиться в завантажувальному пристрої.
В залежності від фізико-хімічних властивостей товару розрізняють види дозування:
- об’ємне (висока продуктивність але недостатня точність вимірювання маси порції, тому що останні відрізняються щільністю товара, розмірами його частин і іншими параметрами);
- вагове (під час вагового дозування основна частина порції поступає на вагу швидко, а остання частина- повільно, що дозволяє отримувати високу точність вимірювання маси. За продуктивністю цей спосіб поступається об’ємному) ;
- об’ємно-вагове (товари спочатку дозуються за об’ємом, а тоді точна маса порції визначається на вазі під час повільного надходження товару. Цей спосіб забезпечує високу точність вимірювання маси порції і достатню продуктивність обладнання).
Дозатори - пристрої для автоматичного відмірювання (дозування) заданої маси або об'єму твердих сипких, рідких і вязкопластичних матеріалів.
До сипучих товарів належать: цукор-пісок, борошно, крупи, макаронні вироби, зерно, комбікорми, крохмаль, пральний порошок, будівельні маси та ін.
До рідких товарів належать: хімічні (лак, клей, фарба, шпаклівка,герметик); харчові (гірчиця, морозиво, молоко), фармацевтичні (краплі, ліки, спиртові настої), парфюмерні та косметичні (гелі,лаки, глітера).
До в‘язкопластичних товарів належать: крем, мазь, соус, кетчуп, сметана, мед, згущене молоко та інші схожі по консистенції речовини та однорідні суміші.
Функції дозаторів:
1) Забезпечують видачу дози одного або декількох продуктів;
2) Забезпечують видачу дози одному або різним споживачам;
3) Змінюють кількість компонентів в заданому співвідношенні
з кількістю інших компонентів, що дозуються (дозатори спів-
відношення);
4) Дозують речовини в заданій тимчасовій або логічній
послідовності (програмні дозатори);
5) Передбачають технологічний процес у вигляді фасування і
пакування дози товару в обраний вигляд пакувального матеріалу.
Класифікація дозаторів:
за кількістю виданих продуктів:
- однокомпонентні;
- багатокомпонентні
за кількістю споживачів, що обслуговуються:
- одноканальні;
- багатоканальні
за фізико-хімічними властивостями товарів, що видаються:
- об'ємні;
- вагові
ОБ′ЄМНІ ДОЗАТОРИ
 Застосовують для дозування газів, рідин, паст, рідше для твердих сипких матеріалів (продукти, що порошать, з розмірами часток 0,02–0,6 мм — мука, порошкові суміші, молочний і яєчний порошок, какао, крохмаль, гранульовані продукти)
 Недоліки:
- залежність об'єму дози від температури і тиску;
- значна похибка при дозуванні пінистих середовищ .
Об'ємні дозатори бувають дискретної дії, шнекові і стаканчикові.


ВАГОВІ ДОЗАТОРИ
 Застосовують для дозування твердих сипких матеріалів, рідше — рідин. Дози від декількох г до сотень кг, продуктивність від сотень до десятків тисяч, похибка дозування від 0,1 до 0,5%.
 Найбільш точні дозатори. Спочатку товар поступає на ваговий майданчик (ємкість) швидко, а потім повільно, до необхідної вагової порції. Проте вони мають невелику продуктивність.
Вагові дозатори бувають дискретної дії, лінійні та мультиголовочні

Тема 8. Фасувально-пакувальне обладнання

Фасувально-пакувальне обладнання призачене для попереднього фасування продуктів і пакування їх у відповідну тару з паперу, целофану, поліетилену та інших матеріалів.
Попереднє фасування товарів дозволяє:
 зберегти їх якість;
 продовжити термін зберігання;
 скоротити товарні втрати і потребу у пакувальних матеріалах;
 створити зручність для вільного і швидкого вибору товарів покупцями;
 підвищити продуктивність праці працівників;
 підвищити пропуснку здатність торговелних підприємств;
 збільшити товарообіг;
 скоротити число працівників;
 знизити витрати.!!

Класифікація фасувально-пакувального обладнання:

за призначенням :
• для фасування товарів (автоматичні і напівавтоматичні дозатори);
• для пакування товарів (дротозшивні машини, пакувальні машини, автомати для пакування овочів, фруктів і картоплі);
• для фасування і пакування товарів (фасувальні автомати, автоматизовані потокові лінії);
• для укладання фасованої продукції в тару-обладнання (самозавантажувальні машини).
за товарним профілем:
 для фасування і пакування бакалійних і гастрономічних товарів (цукрового піску, круп, кухонної солі, сиру);
 для фасування і пакування овочів і фруктів.
за способом дозування:
 об’ємне;
 об’ємно-вагове;
за ступенем автоматизації:
 неавтоматичне;
 напівавтоматичне;
 автоматичне.
за видом використовуваної тари:
o для фасування і пакування в рукавну бавовняну і полімерну сітку;
o в паперові пакети та пакети з плівкових полімерних матеріалів.
за принципом дії:
 безперервної дії;
 періодичної дії.
за ступенем агрегатування:
 автономне (використовується окремо);
 комплексне (входить до складу механізованих і автоматизованих потокових ліній).

Обладнання для фасування товарів
Фасування товарів включає декілька операцій, які виконуються в певній послідовності:
 підготовка товарів і тари;
 подача товарів в обладнання;
 дозування їх і надходження порції товару у тару, або в обладнання для її пакування;
Вага автоматична моделі ДРК –1 призначена для фасування цукрового піску і круп в паперові пакети порціями по 0,5 і 1кг. (Продуктивність ваги –1500 пакетів/год при масі порції 1кг. Допустиима похибка дозування -+-0,5 % номінальної маси).
Вага напівавтоматична моделі ДСК –1 призначена для фасування цукрового піску і круп в паперові пакети рівними порціями. (Продуктивність ваги – 60 кг/год. Допустиима похибка дозування -+-1% номінальної маси).
Установка УФ – 158 для фасування продовольчих товарів використовується для фасуваня продовольчих товарів (цукерок, пряників та інш.) в пакети з полімерної плівки.
Обладнання для пакування товарів
Пакування товарів включає декілька операцій:
- підготовку тари;
- наповнення фасованим товаром;
- запечатування.
Спосіб запечатування залежить від виду використовуваної споживчої тари:
 паперові пакети –металевими проволочними скобами;
 хлопчатопаперову рукавну сітку – металевими стрічковими скобами;
 полімерну рукавну сітку – металевими стрічковими скобами або зварюванням;
 полімерні плівки – зварюванням.Тема 9. Допоміжне торговельне обладнання

Допоміжне торговельне обладнання призначене для викладки і продажу товарів. Набули використання такі види допоміжного устаткування:
1. Стелажні системи.
2. Гірки.
3. Прилавки.
4. Вітрини.
5. Стенди.
6. Вішала для торговельних залів.
7. Мобільні стелажі.
8. Торговельні контейнери.
9. Візки для покупців.
10. Системи вхід/вихід.
Стелажні системи використовують для зберігання товарів у дрібній упаковці або без неї. Вони бувають пересувними та стаціонарними; в більшості випадків застосовують стаціонарні нерозбірні стелажі. Залежно від видів товарів використовують поличні і клітинні стелажі. Поличні стелажі - це дерев'яні полиці, прикріплені на металеві стійки. Клітинні стелажі відрізняються тим, що їх полиці розділені вертикальними стінками, що дозволяє розкладати товар по видах, сортах або інших ознаках.
Гірки призначені для викладки, показу, продажу та зберігання робочого запасу товарів. Гірки можуть бути пристінні, острівні, торцеві та привітринні. За товарним профілем їх підрозділяють на універсальні та спеціалізовані. Конструкція гірок — збірно- розбірна. Як пристосування для викладення товарів використовують полки, касети, кошики, начіпні вітрини, штанги, спеціалізовані контейнери.
Полки, застосовувані для викладення різноманітних промислових і продовольчих товарів, виготовляють переважно із збірно-розбірніх плит і листового металу. Деякі конструкції гірок (для взуття, тканин) комплектують ґратчастими дротовими полками.
Касети являють собою ємності з осередками для викладення кондитерських виробів, галантереї, парфумерії, шкільно-письмових, канцелярських та інших малогабаритних товарів. Касети можуть бути, встановлені на полички, і начіпні, закріплені за допомогою контейнерів на опорних стійках.
Кошики застосовують для викладення плодів і овочів, галантереї, білизни та інших товарів. Кошики встановлюють на полки, навішують на опорні стійки.
Підшафники являють собою коробки, виготовлені з збірно-розбірніх плит з декоративним покриттям. Їх встановлюють у нижній частині гірки для збереження запасів товарів.
Розміри пристінних гірок (у мм): довжина — 900—1300, ширина — 300—800, висота 2000 та 2200.
Острівні гірки відрізняються від пристінних висотою і шириною. Їхня висота (у мм): 120, 1400, 1600 і 1800. Пристінні гірки встановлюють по периметру торгового залу. На верхніх контейнерах цих гірок розташовують світильники (люмінесцентні лампи невеликої потужності). Полки острівних гірок навішують із двох сторін.
Привітринні гірки подібні з острівними конструкцією, але встановлюють їх уздовж віконних вітрин. На стороні, зверненої до віконної вітрини, викладають товар так, щоб його можна було розглянути з вулиці.
Торцеві гірки по висоті однакові з острівними, але мають полки тільки з однієї сторони і встановлюються в торець лінії острівних гірок.
Універсальні гірки для продажу продовольчих товарів мають кілька полиць з цінникотримачами.
Спеціалізовані гірки використовують для продажу визначеного асортименту товарів. Горки для овочів і фруктів обладнані дротовими кошиками. Горки для хлібобулочних виробів мають похилі полки для викладення хліба і підшафник для збереження робочого запасу. Полки з лицьової сторони оснащені високими бортиками (щоб хліб не падав), а підшафник — невеликою полицею для сумок покупців. Хліб викладають з боку підсобного приміщення.
Прилавки використовують при традиційному методі обслуговування покупців. Вони бувають з вітриною і без вітрини. Прилавок з вітриною має вбудовану верхню частину з скла для викладення і демонстрації товарів. Прилавки являють собою збірно- розбірний корпус і складаються з кришки, дна, стінок, двох пар стійок, рам і штанг. Конструктивні особливості їх залежать від конкретного призначення. Прилавок для відпустки товарів установлюється на робочому місці продавця і має з тильної сторони висувні чи шухлядні ніши. Прилавок з касетами зручний для викладення невеликих за розміром товарів. Прилавки для великогабаритних товарів (побутових холодильників, пральних машин) мають нерозбірну конструкцію. Складаються вони з опорних стійок, стінок і кришки з деревостругальної плити з декоративним покриттям. Розміри таких прилавків (у мм): довжина — 900, 1200, ширина — 600, 800, висота — 250.
Прилавки для виписки чеків (тумбочки) мають висувну шухляду. Розміри прилавка (у мм): довжина — 600, ширина — 450, висота — 700, 900.
Вітрини призначені для демонстрації та продажу товарів з обмеженим доступом покупців (напої преміум класу, сувеніри) та для відділів продажу промислових товарів, що потребують широкої оглядовості та захисту від крадіжок (це, наприклад, дрібна побутова техніка, оптика, фототовари, косметика та парфумерія, сувенірна продукція). Вони складаються з скляних стінок і скляних полиць. Вітрини розрізняють прістінні та острівні, які мають скляні стінки з чотирьох сторін.
Стенди застосовують для показу товарів. За будовою їх поділяють на щитові і каркасні
Щитові стенди являють собою набір демонстраційних уніфікованих щитів. Їх розташовують у лінію, під кутом. Як пристосування для показу товарів застосовують контейнери, штанги, полки. Це дає можливість показувати товари різних груп. Щити оснащені опорами, регульованими по висоті. Розміри стенда (у мм): довжина — 900, висота — 1800. Каркасні стенди мають опорні стійки, зв'язані між собою стяжками. Стійки виготовляють із труб прямокутного чи круглого перетину. На каркасі закріплюють пристосування для показу зразків товарів: контейнери, штанги, каретки.
Для розміщення, демонстрації та продажу готового одягу служать вішала . За конструкцією вони бувають одноярусні, двох'ярусні, стаціонарні і пересувні. Одноярусне стаціонарне вішало складається з бічних рам і горизонтальних штанг, виготовлених із труб. До верхніх штанг готовий одяг підвішується на плічках, а також кріпляться цінникотримачі. Пересувне вішало складається з двох стійок із закріпленими на них чотирма поворотними колісьми і двома-трьома штангами. Воно призначено для доставки готового одягу з підсобного приміщення в торговий зал.
Мобільні стелажі – використовуються для зберіганні товарів на складах або у підсобних приміщеннях торгових підприємств. Їх особливість полягає в тому, що вони пересувні.
Стелажі не кріпляться до підлоги або до інших поверхонь, що дозволяє встановлювати їх на будь-яке покриття підлоги і легко переносити на нове місце. Фальш-пол, що є частиною системи, утворює жорсткий каркас з вбудованими рейками, що значно зменшує навантаження стелажів на настил підлоги і, по суті, робить систему єдиним надійним варіантом для дерев'яної підлоги.
Використання мобільних стелажів дозволяє збільшити ємність зберігання на 80-100% в порівнянні з варіантом застосування стаціонарних стелажів в тому ж приміщенні або зменшити площу, займану товаром.
Використання контейнерів усуває зайві дії на шляху руху товарів від постачальників до торгового залу, ліквідує ручне перекладання товарів з тари в гірки або прилавки, дозволяє механізувати найбільш важкі навантажувально-розвантажувальні роботи, скорочує чисельність працівників зайнятих переміщенням і перенесенням вантажів, скорочує товарні втрати. Крім того, зменшуються витрати на виготовлення тари і торгових меблів, повніше використовується площа торгового залу. Контейнери бувають різної конструкції та вантажопідйомності. Конструкція основи контейнерів буває трьох типів: у вигляді стійок, коліс та комбінацій стійки і коліс. За способом з'єднання основних частин розрізняють контейнери нерозбірні, розбірні, складні і розбірно-складні. Вони можуть бути одно-, двух- і триярусні, заввишки від 725 до 1600 мм. Контейнери використовують для продажу овочів і фруктів, молока і молочних виробів, хліба і хлібобулочних виробів, фасованих бакалійних товарів і безалкогольних напоїв.
Візки для покупців - це найдоступніше і просте торгове устаткування. В той же час це важливий атрибут зручності, а значить, і козир в боротьбі за лояльність споживача.
Купівельний візок є необхідними атрибутами будь-якого магазина, незалежно від його розмірів, профілю діяльності і т.д., наявність купівельних візків у Вашому магазині - цей прояв турботи про комфорт клієнтів і додатковий спосіб збільшити пропускну спроможність точки продажів.
Сьогодні асортимент корзин і купівельних візків дуже широкий: вони випускаються різних розмірів, форм, модифікацій, сучасні купівельні візки забезпечені різними аксесуарами, зручні в управлінні, а головне безпечні у використовуванні.
Крім купівельних і вантажних візків, незамінних в сучасних торгових залах, в модельний ряд представлених торгових марок включені і спеціалізовані види:
 для інвалідів;
 для покупців з грудними дітьми;
 спеціальні візки для дітей
Щоб зробити відвідини магазинів ще більш комфортними для покупця, компанії-виробники розробили велику кількість різноманітних аксесуарів. Залежно від цільової аудиторії візка можна комплектувати дитячим сидінням, кошиком для дрібних товарів, вішалкою для текстиля, крюком для сумки, платформою для ящиків, дільником корзини на секції, утримувачем для блокнота, рекламною ручкою, рекламною рамкою, підставкою для хліба і парасольки і т.п. Всі ці аксесуари підкреслять стиль магазина і його поважне відношення до покупця.
Системи вхід/вихід. В магазинах самообслуговування завжди є необхідність правильної організації входу, виходу і напряму потоку покупців. Підказати покупцю і направити його до потрібних товарів, а також допомогти персоналу більш ефективно контролювати потік відвідувачів повинні турнікети – хвіртки (вертушки), бар'єри, механічні ворота-прапорці. і системи огорож.
Механічні системи входу – це класичні рамки різних розмірів і турнікет, що обертається. Служать як для організації входу-виходу, так і для обмеження можливості вільного проходу в просторі між касами. Рамки мають різні розміри і способи кріплення, а також можуть закриватися на замок, що забезпечить додаткову безпеку магазину.
Електронні системи входу – це багатофункціональні пристрої, що приймають покупців, служать для безпеки і є рекламоносіями. До того ж можуть містити високотехнологічні рішення як радар або фотоелемент, систему антипаніки, сканер кількості покупців, світлові і звукові сигнали, що забороняють рух у зворотному напрямі. Крім того, вони можуть з'єднуватися в єдину систему протипожежної безпеки і охорони.

Тема 10. Обладнання систем автоматизації торговельних підприємств

Універсальна система для автоматизації бухгалтерського обліку та управління підприємством SMarket 4.0 САТеліт

В умовах розвитку ринкової економіки для торговельного підприємства все більше значення набуває комплексне ведення бухгалтерського та оперативного обліку, без яких неможливе ефективне управління підприємством.
Для вирішення цієї задачі необхідна така програма, яка відповідає наступним вимогам:
- має високу надійність;
- забезпечує швидке отримання інформації;
- проста у використанні;
- надає всі необхідні документи і звіти;
- оперативно реагує на будь-якї зміни в законодавстві.
Програма SMarket 4.0 розроблена з урахуванням всіх цих вимог і є могутнім інструментом для автоматизації обліку на малих і середніх підприємствах.
Програма SMarket 4.0 дозволяє легко реалізувати багатофункціональну систему обліку та управління підприємством:
• Підвищення ефективності управління. Програма SMarket 4.0 дає унікальну можливість отримувати дійсно оперативну інформацію про роботу всіх підрозділів, наявності и руху грошових засобів, товарів і продукції, взаєморозрахунків з клієнтами і постачальниками. Це дозволяє проводити аналіз діяльності та більш ефективно управляти матеріальними і людськими ресурсами.
• Спрощення бухгалтерського обліку. Завдяки автоматичному формуванню проводок і відображенню на бухгалтерських рахунках кожної господарської операції робота бухгалтера стає більш творчою і ефективною. Практично повне виключення ручної праці при підготовці бухгалтерської і налогої звітності суттєво знижує вірогідність помилок.
• Оптимізація товарного запасу. Оперативна інформація про наявність і рух товарів дозволяє оптимізувати товарний запас, виключити затоварення, зпрогнозувати попит і заздалегідь сформувати закази на поставку дійсно необхідних товарних позицій. Облік по поставках дає можливість порівняння цін і вибору поставщиків.
• Покращення роботи з клієнтами. Ваші клієнти належно оцінять те, як оперативно відбувається виписка рахунків, відслідковування платежів по них і підготовка необхідних видаткових документів.Ведення повної історії взаємовідносин з клієнтом дозволяє створювати високоефективні системи скидок і бонусів, і стимулювати таким чином продажі.

Центри і види їх діяльності
Центр є робочим столом користувача в системі SMarket 4.0. Кожен центр має свою спеціалізацію:
• Центр “Клієнти” призначений для роботи з покупцями і відповідає задачам менеджера з продаж.
• Центр “Постачальники” призначений для роботи з постачальниками і відповідає задачам менеджера з закупок.
• Центр “Підрозділи” орієнтований на задачі комірника.
• Центр “Компанія” дозволяє керівнику контролювати фінансові показники діяльності підприємства.
• Крім того центри дозволяють:
• Контролювати взаємовідносини і заборгованості з клієнтами і постачальниками.
• Оперативно отримувати набір даних, які необхідні для контролю роботи відділів продаж, закупок, складів і т.п..
• Дають можливість одночасного огляду і порівняння схожих оперативних даних за різні переіоди часу, для виявлення динаміки розвитку.
• Містять декілька базових аналітичних функцій, які можуть бути потрібними для аналізу діяльності підприємства.Функції центру “Компанія”
1 Уведення реквізитів компанії
2 Уведення нового розрахункового рахунку
3 Уведення нового співробітника
4 Прибутковий касовий ордер
5 Видатковий касовий ордер
6 Інкасація
7 Уведення початкових залишків
8 Уведення початкових взвєморозрахунків
9 Загальна фінансова інформація
10 Контроль заборгованостей
11 Контроль руху грошових засобів
12 Контроль товарних рухів
13 Отримання аналітичних даних
14 Як написати серію листів
15 Редагування шаблону листів
16 Друкування поштових адрес
Функції центру “Клієнти”
1 Уведення даних про нового клієнта
2 Прийом заказів
3 Виписка рахунку-фактури
4 Уведення банківської виписки
5 Реалізація за готівку
6 Реалізація за безготівковий розрахунок
7 Повернення від покупця
8 Передача на відповідальне зберігання
9 Повернення з відповідального зберігання від покупця
10 Історія контактів
11 Управління знижками
12 Контроль повних і часткових оплат
13 Контроль повних і часткових відвантажень
14 Отримання аналітичних даних
Центр “Постачальники”
1 Уведення даних про нового постачальника
2 Розміщення замовлення
3 Уведення рахунку-фактури постачальника
4 Уведення банківської виписки
5 Уведення поступлення
6 Повернення постачальнику
7 Приймання на відповідальне зберігання
8 Повернення з відповідального зберігання постачальнику
9 Історія контактів
10 Контроль повних і часткових оплат
11 Контроль повних і часткових поставок
12 Отримання аналітичних даних
Центр “Підрозділи”
1 Уведення даних про новий підрозділ
2 Формування прайс-листа підрозділу
3 Закриття реалізації по касах
4 Уиведення довідника товарів в касу
5 Уведення внутрішнього переміщення
6 Переоцінка товарів
7 Проведення переобліку
8 Уведення оприбуткування надлишків
9 Уведення списання
10 Проста розукомплектація товарів
11 Контроль наявності товарів
12 Контроль критичних залишків
13 Контроль кінцевих строків зберігання
14 Друк цінників та етикеток
15 Отримання аналітичних даних

POS-системи
POS-термінал — апаратно-програмний комплекс, що дозволяє здійснювати торгові операції, як це робить звичайний касовий апарат. Крім обліку продажів POS-термінал може накопичувати й інші дані для їхнього наступного аналізу. POS-термінал має інтерфейс взаємодії з користувачем для полегшення пошуку потрібного товару й одержання його характеристик — ціни, термінів придатності, анотації і т.д.; формування фіскальних чеків; підрахунку здачі; виконання різних звітів.
POS-система - це апаратний комплекс для автоматизації роботи касирів на базі фіскальних реєстраторів. Звичайно до складу POS-системи входить системний блок персонального комп'ютера, фіскальний реєстратор, монітор касира, грошова шухляда, клавіатура зі зчитувачем магнітних карток і дисплей покупця. Усі ці модулі, інтегровані разом, являють собою закінчене робоче місце продавця-касира.До складу POS-системи можуть бути включені:
• Комп'ютер (моноблок)
• Дисплей касира 6,4 дюйми, TFT-LCD, сенсорний екран
• Клавіатура 55 клавіш (32-програмувальні)
• Інфрачервоний детектор валюти
• Рідер магнітних карток на 1у і 2у доріжки
• 16-символьний дисплей покупця
• Фіскальний реєстратор
• GPRS-модем
• WiFi модуль
• Ліцензійна операційна система
• Програма касира

POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
Інтегроване рішення для індустрії торгівлі і харчування. Система відеоспостереження працює разом з касовим терміналом, у цифровій відеобазі фіксуються всі події і чеки.
За даними експертів торгівлі виявлено:
• 10,5 % втрат прибутку - персонал і касири (крадіжки)
• 11,1 % втрат прибутку - персонал і касири (шахрайства)
• 12,4 % втрат прибутку - персонал і касири в змові з покупцем-спільником
• 13,7 % втрат прибутку - клієнти (крадіжки)
• 12,3 % вутрат прибутку - інші порушення
Цифрова система відеоконтролю касових операцій "POS-Інтелект" контролює безпосередньо процес обміну товару на кошти, поєднуючи відеодані з даними касового термінала. Система відеоконтролю касових операцій POS-Інтелект гарантує захист від утрат, контроль усіх продажів і персоналу.
Система POS-Інтелект запрограмована на виявлення підозрілих ситуацій у касовій зоні. Робота системи заснована на подійній інтеграції даних з підключених над касою відеокамер і касових апаратів, у тому числі і фіксації всіх команд, що відбуваються на касі, навіть тих, котрі можуть не входити в чек, наприклад, скасування товару чи відкриття грошової шухляди.
На екрані монітора сполучаються два зображення: розрахунок з покупцем на касовому вузлі і чек, що вибиває касир. POS-Інтелект на основі аналізу даних, що надходять, сигналізує про подію, що може означати змову касира з спільником чи будь-які інші махінації і підозрілі дії. Усі ситуації фіксуються в базі POS-Інтелекту. Цифровий відеоархів стане незаперечним доказом будь-якого шахрайства. Принципова особливість POS-Інтелекту в тім, що, одержуючи на вхід просто текст чека, система виділяє з нього потрібні складові і зберігає їх у базі даних. Фактично розрізнені дані з чеків приводяться до структурованого виду. Подійний підхід дозволяє враховувати при аналізі ситуації всі події, що відбувалися на касі, не відображені в чеку, але які відбулись.
Завдяки цьому з'являється можливість одержувати звіти будь-якої складності. Розширений функціонал системи POS-Інтелект дозволяє без проблем підключати мережні пристрої, у тому числі IP-камери. Система інтегрована з найбільш популярними в нашій країні POS-терміналами. У випадку якщо модуль POS не інтегрований з моделлю термінала замовника, можливе створення індивідуальних рішень згідно запиту замовника.POS-інтелект виявляє і запобігає наступні порушення:
• Махінації з кредитними і дисконтними картками
• Крадіжка готівки під виглядом здачі
• Непробиття чека чи частини товару
• Зміна змісту касового чека на користь касира
• Заміна штриха-коду дорогого товару на штрих-код більш дешевого
• Несанкціоноване використання операції "Знижка"
• Незаконний винос товару спільником
• Анулювання чека (скасування угоди) після розрахунку з покупцем і присвоєння грошей
• Прийом і присвоєння товару, що повертається, без проведення операції повернення по касі
• Використанням підроблених зліпків із кредитних карт
• Фіктивне повернення товару
• І багато інших видів шахрайства
Переваги відеоспостереження і контролю за допомогою системи POS-Інтелект
POS-Інтелект може бути інтегрований з будь-якими касовими терміналами і дозволяє вести відеоспостереження в режимі реального часу за касами: процесом зменшення даних, сканування штрих-кодів на товарах, одержання і перевірки грошових купюр і т.п. Реєструючи абсолютно всі дії на касах, POS-інтелект дозволяє легко виявити усі випадки порушень і шахрайства. За допомогою можливості посекундного аналізу архіву і спеціальної системи звітів по базі даних касових операцій завжди можна швидко відстежити і детально розглянути підозрілі трансакції, запобігти можливі втратам підприємства.
Системи електронних цінників
ELECTRONIC SHELVES LABELS (ESL)
За даними фахівців, у співробітників супермаркету в середньому 4,7 дні на місяць іде на процес заміни цінників.
Сьогоднішній рівень розвитку інформаційних технологій пропонує ефективне рішення - електронні цінники, що з'явилися чверть століття назад і спочатку викликали лише ввічливий інтерес. Зараз загальна кількість встановлених електронних цінників у світі перевищує два десятки мільйонів і число магазинів, що працюють по сучасних технологіях, росте, незважаючи на те, що такі технології вимагають додаткових вкладень. Згідно даним статистики, 12,8% звичайних цінників через часту заміну знаходяться не на своєму місці. Це зв'язано прямо з продажами в магазині: фахівці підрахували, що більш 7% товарів не купується через те, що ціна зазначена чи неправильно недостатньо зрозуміло. Виходить, суть проблеми не в тім, скількох витрачати на удосконалення магазина, а як підвищити рентабельність даного торгового підприємства і створити ефективну конкурентноздатну структуру.
Переваги системи електронных цінників:
- поліпшується імідж магазина і підвищується лояльність покупців до нього;
- зникають витрати на папір, зв'язані з печаткою і заміною цінників;
- зменшується кількість персоналу, що займається розміщенням і контролем за цінниками;
- з'являється можливість ефективного проведення тимчасових акцій по зниженню ціни;
- синхронізуються ціни товару на полці і на касі, зникають конфлікти з покупцями на касових вузлах.
Технологія
Електронний цінник являє собою компактний прилад з рідкокристалічним екраном. Інформація на нього надходить по інфрачервоному інформаційному безпровідному радіоканалу, для чого в торговій залі розміщається спеціальна антена. Сам цінник працює від мініатюрної батарейки, якої вистачає на 3-5 років роботи. Існують різні види цінників, що розрізняються розмірами і кількістю полів на екрані, доступних для індикації різних цифрових даних: наприклад, ціни в різних валютах, поточного залишку, терміну придатності й ін.
Система, що використовує радіохвилі, “спілкується” прямо з кожним цінником: коли до нього приходить сигнал від передавача, цінник відбиває цей сигнал, підтверджуючи тим самим зміну ціни. Цінники можна встановлювати в будь-якім місці магазина і переносити в міру потреби разом з товаром.
Проста і гнучка система настроювань може працювати фактично з будь-яким програмним забезпеченням магазину. Для залучення уваги покупців до ціни товару на період знижок на ярлику (електронному ціннику) можна включити світлодіод червоного кольору, частота миготіння якого також задається настроюваннями.
У США електронні цінники дуже популярні. Однак самою обладнаною країною у світі є Японія, де вітаються будь-які сучасні технічні нововведення. У цій країні почате виробництво цінників за новою технологією - “електронний папір”. По кутах огляду і швидкості реакції вона наближається до РК-дисплеїв, що досягається завдяки використанню спеціального матеріалу з товщиною шаруючи в 0,12 мм. Європа по своєму відношенню до електронних цінників неоднорідна. З усіх європейських країн найбільша кількість магазинів, де застосовується це обладнання, знаходиться у Франції. У стадії становлення така система в Іспанії й Італії. А в Німеччині і Фінляндії вона не приживається.До електронного цінника пред'являються ті ж вимоги по законодавству, що і до паперового. А саме:
1. Найменування товару.
2. Найменування торгівельної організації.
3. Країна виробник.
4. Дата.
5. Печатка організації.
6. Підпис відповідальної особи.
Електронні цінники відповідають даним параметрам. Найменування товару, найменування торгівельної організації, країна виробник вказуються на наклейці з лицьової частини цінника. Печатка організації і підпис відповідальної особи розміщується на наклейці, на задній частині цінника. Дата відображається на LCD екрані цінника і змінюється щодня, відповідно немає необхідності змінювати наклейки.
Вартість системи електронних цінників 400-450 тис. у.о.
Термін окупності – 1-2 роки.

Інформаційний кіоск
Інформаційний кіоск є інтерактивним засобом залучення покупця в торгових зал підприємств роздрібної торгівлі. Принцип дії кіоску простий - потенційний покупець може легко отримати максимально докладну інформацію про товар, що його зацікавив, і відразу отримати пропозицію по подібних до товарах тієї ж фірми виробника, інформацію про діючі на товар знижки і т.п. Усе це стимулює клієнта зробити вибір і придбати потрібний товар - інтерактивний кіоск заміняє досвідченого продавця-консультанта!Використання інформаційного кіоску
- Виведення докладної інформації про товар при зчитуванні штрих-коду (у тому числі і вагового) - зображення, ціна, термін придатності, виробник, місце розташування в залі й ін. Об’єм бази товарів практично необмежений.
- Пошук і виведення на екран інформації про товари з обраними покупцем характеристиками.
- Підбір "кошика" з розрахунком підсумкової вартості з урахуванням наданих покупцю знижок.
- Демонстрація рекламних роликів зі звуковим супроводом фірм-виробників товару.
- Завантаження інформації про товари з зовнішніх програм.
Деякі технічні дані інформаційних кіосків
Інформаційна панель color TFT-LCD 12", 800х600, touchscreen фірми HANTOUCH
Сканер штрих-коду вбудований лазерний
Звук 2 вбудованих динаміки, стерео
Додаткові опції зчитувач магнітних і чипових карток, мікрофон, датчик присутності, термопринтер

Сканери штрихів-кодів

Сканери штрих-кодів призначені для швидкого і точного визначення штрих-коду товару, по якому можна визначити інші характеристики товару, виходячи з інформації в системі автоматизації. Існує кілька технологій зчитування коду, засновані, утім, на єдиному базовому принципі - підсвічування штрих-коду і збір відбитого світла для обробки процесором. Насамперед хотілося б відзначити, що неправильно судити про якість роботи сканера по його назві. Говорити про те, що "лазерний" сканер кращий "світлодіодного" тільки тому, що він "лазерний" не знаючи технічних і конструктивних особливостей кожного із цих способів.
Насправді назва "лазерний" і "світлодіодний" говорить тільки про одне - про тип джерела підсвічування, використовуваного у відповідній технології - і не є вичерпною якісною характеристикою. Насправді в кожного з цих способів є свої переваги і недоліки, короткий опис існуючих на сьогодні технологій і їхніх особливостей і пропонується вашій увазі. Сканери мають кілька характеристик, що обумовлюють їхній розподіл на кілька типів.
По типу випромінювання (чи розподіл по типу підсвічування штрихового коду). По цій характеристиці сканери поділяються на CCD (світлодіодні) і лазерні. Останні сканери дозволяють пізнавати штрих-коди на більшій відстані і з більшою точністю, менш чутливі до повороту штрих коду щодо осі сканування, однак більш дорогі. У свою чергу лазерні сканери поділяються на однопроменеві і багатопроменеві, з одним сканирующим вікном і з двома (біоптичні). CCD сканери можна розділити на контактні і безконтактні, лінійні (класичні CCD сканери) і фото-сканери (image-сканери) і т.д.
По типу виконання - стаціонарні, ручні, комбіновані (стаціонарні/ручні). Ручні сканери необхідно тримати в руці і позиціонувати відносно штрих-коду на товарі, стаціонарні - навпаки товар проноситься перед поверхнею, що зчитує. Існують сканери, призначені для роботи в обох режимах - у комплект постачання входить кріплення чи підставка, що дозволяє зафіксувати сканер.
По оптичних властивостях – однопроменеві і багатопроменеві. Однопроменеві сканери звичайно є ручними. Достоїнством такого сканера є висока точність наведення його саме на той штрих код, що потрібний. Ці сканери найчастіше застосовуються при роботі з габаритними товарами і на складі. Багатопроменеві сканери дозволяють зняти необхідність орієнтувати штрих-код. При потряплянні штрих-коду в поле зчитування лазера один промінь з мережі променів перетинає його, і ним код сканується. Це збільшує швидкість роботи, але ускладнює технічну реалізацію оптичної системи, що збільшує його вартість.
CCD (світлодіодний) сканер
Один з найперших способів сканування. Для підсвічування штрих-коду використовуються світлодіоди. Вони дають неяскравий розмитий промінь; відбите світло збирається скляним дзеркалом і проектується на ПЗС матрицю. Відстань зчитування - від контакту до 2-3 см від штрих-коду, при цьому сам код повинний бути дуже гарної якості і контрасту. Також, виникають труднощі при зчитуванні штрих-коду з криволінійних поверхонь. В даний час CCD технологія використовується тільки в дешевих сканерах, проте даний тип сканера від серйозного виробника є тим вибором, що цілком виправдує себе при невеликих обсягах сканування.

Достоїнства і недоліки светодиодного сканера:
Нечітка, погано помітна при яскравому світлі область підсвічування
Мала відстань зчитування чи невелика дальність сканування, як правило, не перевищує 30...50 мм. У цьому зв'язку сканери даної категорії одержали другу назву – контактні CCD-сканери. Найчастіше сканер необхідно піднести впритул до штрих-коду.
Невелика ширина сканування. Як правило, вона складає 60...80 мм, рідше до 90 мм. Боїться падінь (як правило, з метою здешевлення використовується тонкий корпус)
Висока надійність (немає частин, що рухаються,)
Низька вартість
Лазерний сканер
Технологія винайдена на початку 70-х років, з тих пір практично не змінилася. Для підсвічування штрих-коду використовується лазерний діод, промінь розгортається механічним елементом - хитним дзеркалом. Головне достоїнство лазерної технології - відстань зчитування штрих-коду. Вона, в залежності від моделі, може досягати декількох метрів. Лазерний сканер працює, по суті, по вузькій лінії, що "вирізує" для аналізу тонким лазерним променем. У зв'язку з цим виникають проблеми при зчитуванні погано пропечатаних кодів - зіпсована ділянка коду може трапитися саме на шляху лазерного променя. Наявність рухливих механічних елементів у конструкції лазерного сканера веде до їх можливих поломок при падіннях, що не є гарантійним випадком і може викликати дорогий ремонт.
Достоїнства і недоліки лазерного сканера:
Підсвічування штрих коду - тонкий лазерний промінь.
Швидкість сканування і декодування визначається механікою – швидкістю руху дзеркала розгорнення лазерного променя (36 чи 42 скан/сек.).
Зчитування коду на відстані: у залежності від моделі - до декількох метрів.
Проблемне зчитування ушкоджених кодів (м'ятих, погано надрукованих, вицвілих).
Зчитування тільки лінійних (одномірних) кодів.

Характеристика сканерів

Ручний
Найкраще підходить для задач, де габарити чи вага предметів маркірованих штрих- кодом не дозволяють підняти їх на необхідну висоту для сканування. Наприклад: меблеві магазини чи магазини будівельних матеріалів і ін. Недолік - середня швидкість роботи через необхідність орієнтувати штрих-код.

Ручний з можливістю роботи в стаціонарному режимі
Сканер Datalogic (PSC) QS 6500 зберігає всі достоїнства ручного сканера, дозволяючи при цьому, установивши його на підставку, використовувати його в режимі стаціонарного.Дуже зручний для автоматизації обороту ділових паперів. Багато бланків строгої звітності на сьогоднішній день маркірований штрих-кодами, більшість текстових редакторів мають доповнення що дозволяють маркірувати документи штрих-кодами. При такій автоматизації вам не потрібно витрачай час на пошук того чи іншого документа в комп'ютері, просто піднісши документ до сканера, що стоїть на підставці, відразу ж можна бачити відповідний йому запис у комп'ютері.
Стаціонарний з можливістю роботи в ручному режимі

Сканер Datalogic (PSC) Magellan 1000i позбавлений від основних недоліків стаціонарних сканерів: може бути легко знятий з підставки (наприклад, для сканування чогось, що не помістилося на прилавок).Стаціонарний
Сканери цього класу не займають руки касира, дозволяючи йому використовувати обидві руки для інших операцій, чим збільшують швидкість його роботи. Найкраще ці сканери підходять для задач, де швидкість сканування відіграє вирішальну роль. Існують наступні типи стаціонарних сканерів:
 Вертикальні
 Горизонтальні
 Біоптичні (мають і горизонтальне, і вертикальне віконце)
Один біоптичний сканер коштує дорожче, ніж вертикальний і горизонтальний сканер у сумі, але жоден інший сканер не може запропонувати такої продуктивності роботи як біоптичний сканер. Горизонтальний сканер вбудовується в стіл і тим самим заощаджує простір на прилавку, але оскільки всі товари просуваються по ньому, вимагає частої заміни скло віконця сканування. Звичайне скло при цьому не годиться, тому що не має необхідних якісних характеристик і погіршить продуктивність сканера на 20-40%. При використанні спеціальних сапфірових стекол, захищених від подряпин і тріщин, період служби скла перевищує рік.
Недолік - стаціонарні сканери звичайно громіздкі і сканують в обмеженому просторі. Тому з появою крупно габаритного чи важкого товару можуть, виникнуть труднощі з його обробкою. Цю проблему вирішують двома шляхами. Перший- стаціонарний сканер з можливістю роботи в ручному режимі описаний вище, другий - підключення до стаціонарного сканера зовнішнього ручног. Така система дуже зручна і сполучає в собі достоїнства обох варіантів.

Список рекомендованої літератури


1. Парфентьева Т.Р., Миронова Н.Б., Пєтухова А.А., Филлипова Н.М. Оборудование торговых предприятий. – М.: ИРПО; Изд. центр “Академия”, 2007.
2. Кащенко В.Ф., Кащенко Л.В. Торговое оборудование. М.: Альда-М, 2008.
3. Архипов И.А., Клишин В.Ф. Торговое оборудование. М.: Экономика, 1990.
4. Гуляев В.А., Иваненко В.П., Исаев Н.И., Корнюшко Л.М. Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс: Учебник для студ. вузов/Под ред. В.А.Гуляева .-М.:ИНФРА-М, 2002.
5. Конвісер І.О., Бублик Г.А., Паригіна Т.Б., Григор'єв Ю.М. Устаткування закладів ресторанного господарства: Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спеціальністю "Технологія харчування"/За ред. І.О. Конвісера .-К.:КНТЕУ,2005.
6. Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли. М.: Форум Инфра-М, 2008.
Web-сторінки
7.www.pimak.com.ua
8. www.np.com.ua.
9.www.merx.ua.
11.www.venetex.com.ua.
12.www.efes.com.ua.
13.www.shen.org.ua.
14.www.komplekt.in.ua.
15.www.avilon.ua.
16. www.cmt-racks.com.ua.
17. www.Land-kv.com.ua.
18. www.rupas-pack.com.ua.
19. www.centroves.dp.ua.
20.www.ets.ua.


Создан 13 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником